Velká Británie: Vyostřená debata o dopadech povodní


			Velká Británie: Vyostřená debata o dopadech povodní
30.1.2020 Zahraničí

Spojené království (UK) sužují časté povodně a záplavy. Poslední vážné události se datují do listopadu a částečně prosince 2019. Situace je tíživá pro občany, podnikatele i lokální orgány. Debata o problému povodní se přesunula až na vládní úroveň. Vláda uvažuje o přezkumu stávajícího pojištění pro případ povodně. Asociace britských pojistitelů (ABI) však nespatřuje řešení jen v tom, že by se rozšířilo „podporované“ pojištění i do nedávno postižených zaplavených území.

V listopadu 2019 zasáhly některé oblasti UK silné povodně a záplavy. Politikové hlavně ze severních regionů Anglie vyzvali vládu Borise Johnsona, aby více investovala do protipovodňových zábran a zřídila nový pohotovostní útvar – tzv. Cobru pro sever, který by neprodleně reagoval na vzniklou situaci. V  prohlášení těchto politiků se hovoří o potřebě mnohamilionových investic, aby se zamezilo opakování katastrofy podobného rozsahu. Výzva je zesílena tím, že zhruba v polovině prosince 2019 způsobily povodně závažné škody na majetku i na jihu Anglie.

Pokud jde o Cobru, je to vládní výbor pro nouzové situace, v jehož čele stojí příslušný ministr a jeho jednání se účastní zodpovědní úředníci, zástupci policie atd. Nyní se jedná o vytvoření podobného útvaru pro sever Anglie, který by začal jednat ihned po vzniku povodní, s tím, že by v něm byli zastoupeni zástupci místních orgánů i vlády.


Mohlo by vás zajímat: YOUPLUS koupila portfolio pojistných smluv pojišťoven Basler  


Situace na severu Anglie byla opravdu vážná. Proto byla povolána armáda, aby pomohla ve městech a vesnicích zejména kolem Doncasteru a Sheffieldu zaplavených v důsledku silných lijáků. Například v samotném Doncasteru bylo zaplaveno více než 900 domů a podniků, resp. provozoven podnikatelů. 

Vláda zatím naznačila, že se bude řízení rizika povodní věnovat a vyhodnotí dosavadní systém a vzala přitom jistě na vědomí i kritiku na dosavadní rozdělování investic na protipovodňové zábrany. Zřízení útvaru Cobra pro sever bylo přislíbeno. Ze strany vlády rovněž zaznělo, že chce přezkoumat pojištění pro případ povodní, takže se k tomuto záměru neprodleně vyjádřila ABI, která uvedla, že pojistitelé reagovali na poslední povodně a záplavy promptně a účinně.

Podle ABI by se proto měl zmíněný přezkum zaměřit na to, jak řešit nízkou propojištěnost. Vláda má v tomto směru důležitou roli při vytváření nezbytného povědomí. Podle sdělení ABI se předpokládá, že pojistitelé vyplatí pojistná plnění z titulu povodní a záplav v regionu South Yorkshire ve výši přesahující 100 mil. GBP. Kromě toho sehráli zásadní roli při pomoci občanům i podnikatelům zvládnout dopady těchto devastujících povodní.


Mohlo by vás zajímat: Allianz Barometr rizik 2020: Největším rizikem jsou kybernetické hrozby


ABI zaujala stanovisko i k 25 let fungujícímu systému Flood Re, což je zajišťovací systém, který umožňuje učinit pojištění pro případ povodní v UK dostupným jako součást pojištění budov. Flood Re pomáhá především domácnostem v oblastech s nejvyšším rizikem povodně.[1] Podle ABI plní tento systém stanovené úkoly ohledně pojištění v regionech s vysokým rizikem povodně a kromě toho snižuje či eliminuje motivaci k “nemoudré” výstavbě v záplavových zónách.

Ze systému Flood Re mělo podle ABI doposud užitek 250 000 vlastníků domů, kteří by jinak čelili obtížím při získání pojistné ochrany pro případ povodní. Pojistitelé z UK, kteří založili Flood Re a kteří jej ročně podporují částkou 180 mil. GBP, musejí ale nyní čelit pokusům o jeho rozšíření tak, aby byla pojištěním kryta i nedávno zaplavená území.


[1] Více na: https://www.floodre.co.uk/about-us/

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články