Thomas Cook Německo: Jak to dopadne s náhradou škod?


			Thomas Cook Německo: Jak to dopadne s náhradou škod?
14.1.2020 Škody

Odškodnění klientů cestovní kanceláře Thomas Cook se stává v Německu politickým problémem. Ze stanoviska spolkové vlády plyne, že klienti mají být odškodněni. Na druhé straně byl zhruba v polovině prosince 2019 tento bod stažen z programu rozpočtového výboru Spolkového sněmu.

Důvodem byla pravděpodobně ta skutečnost, že vláda hledá právní základnu a rozpočtový titul, na základě nichž by mohla být poškozeným klientům vyplacena pomoc z prostředků poskytnutých daňovými poplatníky. V této souvislosti zažalovala společnost MyRight, která poskytuje právní služby, spolkovou vládu.  

Jelikož pojistné plnění pojišťovnou Zurich bylo vyplaceno, ale zdaleka nepokrylo způsobené škody, oznámila dne 11. 12. 2019 spolková vláda, že chce německé paušální klienty[1] postižené úpadkem cestovní kanceláře Thomas Cook odškodnit. Z pohledu společnosti MyRight toto oznámení neznamená uznání právní povinnosti a kromě toho zatím nenastaly žádné platby.


Mohlo by vás zajímat: Lidé se zdravotním postižením jsou často senioři


Poškození potřebují podle společnosti MyRight právní jistotu a nikoli nejasná oznámení. Proto byla podána u krajského soudu Berlín (Landgericht Berlin) žaloba, která by měla přimět spolkovou vládu k závaznému vyjádření. Jde o vzorovou žalobu, jež se týká dvou cestujících, kteří již týdny čekají na své peníze. Žalobu vypracoval zkušený a erudovaný právník, který například zastupoval německou společnost Deutsche Umwelthilfe v procesech týkajících se zákazu či omezení vjezdu aut s dieselovým motorem do některých německých měst.

V článku zveřejněném portálem Versicherungswirtschaftheute se dále uvádí, že cestující za paušál mají podle práva EU v případě úpadku cestovní kanceláře nárok na úplnou úhradu nákladů. Německo ale tuto povinnost zřejmě chybně implementovalo do německého práva. Pro případ insolvence cestovní kanceláře bylo sice zavedeno pojištění pro případ úpadku, ale celkové odškodné bylo zastropováno na 110 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Glosa: Centrální banka má inflaci pod kontrolou


Náklady na zpáteční lety turistů, kteří byli překvapeni na dovolené zmíněným úpadkem cestovní kanceláře Thomas Cook, a na odškodnění za nerealizované cesty se podle pojišťovny Zurich vyšplhaly na celkových 347 mil. EUR.  Tato pojišťovna může ale poskytnout pojistné plnění jen do výše 50,4 mil. EUR, protože okolo 60 mil. EUR padlo již na zpáteční cesty příslušných klientů cestovní kanceláře Thomas Cook. To znamená, že klienti mohli počítat s tím, že z titulu pojištění jim bude uhrazeno jen 17,5 % jejich celkových nároků. Tedy zbývajících 82,5 % by měl uhradit stát. 

Spolková vláda přislíbila uhradit vzniklý rozdíl. Doposud ale není jasné, kdy a jakým způsobem budou peníze poskytnuty. Pokud by spolková vláda řádně implementovala danou směrnici, tak již dávno by byly poškozené osoby odškodněny, jako například ve Spojeném království.

Proto existuje nárok na náhradu škody vůči státu. Pro úplnost je třeba dodat, že společnost MyRight již v dopise ze dne 6. 11. 2019 adresovaném kancléřce Angele Merkelové uvedla, že stát zažaluje, pokud nebude poškozeným klientům cestovní kanceláře Thomas Cook dán závazný příslib ohledně odškodnění.


[1] Náklady za dopravu, pobyt a stravování jsou cestovní kanceláří stanoveny paušální částkou.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články