Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie?


			Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie?
21.2.2020 Spektrum

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020Evropsku unii,a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě. Tato dohoda zajišťuje, že aždo konce přechodného období, tedydo 31.prosince 2020,se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.