Britské neživotní pojišťovny čelí silné konkurenci a vlivu Brexitu


			Britské neživotní pojišťovny čelí silné konkurenci a vlivu Brexitu
27.2.2020 Zahraničí

Podle americké ratingové agentury AM Best byly britské neživotní pojišťovny v loňském roce vystaveny silné konkurenci, růstu škodních událostí a nepředvídatelnému vlivu Brexitu.

Společnosti se musely popasovat se změnami v oblasti cenové strategie v několika rovinách: výpočtu paušálních náhrad za úrazy, škodní inflací v důsledku růstu cen za opravy a v neposlední řadě nepříznivými podmínkami na finančních trzích, které nedovolují smysluplně investovat rezervy. K tomu je třeba přičíst i politickou a celkovou ekonomickou nejistotu.

Agentura zmiňuje, že konkurence byla loni nebývale ostrá, což vytvářelo čím dál větší tlak na výnosy z úpisu rizik. „Pojistné sazby v majetkovém segmentu zůstávají v propadu, přestože rostou náklady na škody. Mezitím dosažené nárůsty sazeb v pojištění aut se nyní ukázaly jako neudržitelné, protože pojišťovny očekávají nová opatření schválená v „občanském zákoníku“,“ shrnula některé závěry Catherine Thomas, senior director a analytička AM Best.

Obecně pojišťovny aut přivítaly změny v odškodňování újmy na zdraví zakotvené v „občanském zákoníku“, jež vstoupily v účinnost v letošním roce. „Plánované změny v oblasti odškodňování škod na zdraví by měly přinést pozitivní impulsy do likvidace škod. Nicméně implementace se teprve očekává v průběhu roku, takže stále panuje určitá nejistota ohledně frekvence a povahy škodních událostí s újmou na zdraví,“ dodala Catherine Thomas.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Přikryl: Změna zdanění rezerv byla diskutována od přijetí SII!


Odpovědnostní pojištění

V segmentu odpovědnosti díky dlouhodobé povaze upisovaného businessu přispívá pohyb rezerv k celkového výsledku. Sektor hlásí combined ratio nad 100 % ve čtyřech z posledních pěti let. Průmyslové škody zůstávají vysoké, ale vykazují klesající tendenci z maxim dosahovaných mezi lety 2011 a 2014.

Mnoho britských neživotních pojišťoven zredukovalo svoji aktivitu a „vystoupilo“ z těchto dlouhodobých rizik. Patří k nim například Aviva, QBE, AXA nebo RSA. „Posun a odchod byly způsobeny zavedením Solvency II a převažujícím využitím kapitálových modelů. To vedlo pojistitele k většímu zaměření na nejefektivnější využití kapitálu,“ píše se ve zprávě AM Best. Všeobecně hledají pojišťovny možnosti přesunem kapitálu z dlouhodobých rezerv do jiných potenciálně hodnotově výhodnějších aktivit.


Mohlo by vás zajímat: Celkové ztráty z dopravních nehod v roce 2018 překročily 80 mld. Kč


Brexit. Co bude dál?

I když zpráva zmiňuje nejistoty spojené s Brexitem pro britskou ekonomiku i nadále, z operativního hlediska hodnotí ABM Best připravenost pojistitelů působících ve Velké Británii jako dobrou. Ti z nich, jež hodlají i nadále upisovat smlouvy v rámci evropského ekonomického prostoru, si vyjednali pozici, aby tak mohli činit i nadále po ztrátě některých práv ve vazbě na brexit. AM Best dále poukazuje na to, že v oblasti neživotního retailu nemá pozbytí přeshraničních práv signifikantní vliv, protože většina společností pojišťuje hlavně domácí rizika.

Nicméně všechny britské pojišťovny pocítí vliv Brexitu na britskou ekonomiku. Zatímco konkrétní efekty lze jen stěží předvídat s jakoukoli mírou jistoty, budou pravděpodobně negativní, a to minimálně v kratším horizontu. Potenciálními tématy mohou být další pokles měny a s tím spojená možná škodní inflace, stejně jako ještě náročnější podmínky pro investování. Pokud se ekonomické prostředí zkomplikuje, poptávka po pojištění pravděpodobně klesne, což by se mohlo negativně odrazit v objemu pojistného.


Mohlo by vás zajímat: Návrhy ESA k PRIIPs: Cesta od špatného k horšímu


Výsledky ovlivní povodně

Zatímco průběh prvního pololetí byl relativně příznivý, celkový roční výsledek 2019 bude zatížen ztrátami z povodní, které zasáhly Yorkshire a Midlands v listopadu. Britská asociace odhaduje celkové škody z této katastrofy na 110 milionů liber. Z této částky se odhadují škody na privátním majetku občanů na 45 milionů, 58 milionů připadá na podnikatelský majetek a 7,5 milionu liber na škody vzniklé na autech.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články