Lloyd´s v roce 2019: Návrat k zisku


			Lloyd´s v roce 2019: Návrat k zisku

Trh Lloyd´s zveřejnil finanční výsledky za rok 2019. Jsou v zásadě příznivější než v minulém roce, zvláště pokud jde o zisk a rentabilitu kapitálu.

Hlavní výsledky

  • zisk před zdaněním dosáhl v roce 2019 výše 2,5 mld. GBP, což znamená oproti roku 2018 zlepšení o 3,5 mld. GBP, neboť v roce 2018 byla vykázána ztráta ve výši 1 mld. GBP;
  • rentabilita kapitálu v roce 2019 činila 8,8 %; pro srovnání v předchozím roce to bylo toliko 3,7 %;
  • čisté zdroje v roce 2019 představovaly 30,6 mld. GBP a zvýšily se oproti předchozímu roku o 2,4 mld. GBP,
  • solventnostní poměr se snížil z 249 % v roce 2018 na 238 % v roce 2019. Pokles tohoto ukazatele pokračoval i v roce 2020. K 19. 3. 2020 byl vykázán ve výši 205 %;
  • v roce 2019 byla vyplacena pojistná plnění brutto ve výši 23 mld. GBP, což je o 3,3 mld. GBP více než v předchozím roce;
  • hrubé předepsané pojistné v roce 2019 vzrostlo ve srovnání s rokem 2018 o 0,4 mld. GBP na celkových 35,9 mld. GBP;
  • kombinovaná kvóta[1] se v roce 2019 oproti roku 2018 mírně zlepšila na 102,1 % (tj. o 2,4procentních bodů), ale i tak zůstala nad 100 %.

Mohlo by vás zajímat: Pětina dovezených ojetých aut pochází z jiné země, než tvrdí prodejci


John Neal, výkonný ředitel Lloyd’s, k finančním výsledkům za rok 2019 uvedl, že s potěšením může oznámit návrat trhu Lloyd´s k zisku a pokrok při plnění všech prioritních cílů. Zdůraznil ovšem, že primárním úkolem Lloyd´s v této těžké době je podpořit klienty a partnery v podnikání. Lloyd´s  má podle jeho vyjádření schopnosti dostát výzvám a pomoci lidem, podnikům i zemím při reakci na dalekosáhlé dopady COVID 19.

Bruce Carnegie-Brown, předseda Lloyd’s, k tomu dodal, že se bude postupovat tak, aby tato podpora byla účinná. Trh Lloyd´s se zaměří na řízení výkonnosti, modernizaci trhu a vytvoření takové kultury trhu, jež přitáhne nejlepší talenty. Důraz bude položen i na to, aby trh byl odolnější, úspěšnější a lépe připraven na uspokojování potřeb klientů.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: Lloyd’s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články