2019: Prudential má provozní zisk +20 %. Crédit Agricole čistý zisk +10,1 %


			2019: Prudential má provozní zisk +20 %. Crédit Agricole čistý zisk +10,1 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Prudential plc ze Spojeného království, která patří devět globálních systémově důležitých pojistitelů, a pojišťovací skupiny Crédit Agricole, dvojky na francouzském pojistném trhu.  

Skupina Prudential plc

  • upravený provozní zisk skupiny dosáhl v roce 2019 výše 5 310 mil. USD a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 20 %;
  • upravený provozní zisk docílený v Asii se zvýšil o 14 % (konstantní devizové kurzy). Embedded value v Asii (skutečná hodnota či implicitní hodnota pojišťovny) představovala 39,2 mld. USD a byla tak o 23 % vyšší než v předchozím roce;
  • růst zisku z nové produkce v roce 2019 byl na osmi asijských pojistných trzích dvouciferný;
  • byly zahájeny přípravy na minoritní veřejnou nabídku akcií dceřiné společnosti – pojišťovny Jackson v USA;
  • zisk po zdanění dle IFRS byl vykázán v roce 2019 ve výši 1 953 mil. USD a v roce 2018 ve výši 2 881 mil. USD, což znamená, že v roce 2019 poklesl o 32 %.

Mike Wells, výkonný ředitel skupiny Prudential plc, při prezentaci výsledků docílených v roce 2019 zdůraznil, že je lze hodnotit pozitivně, a to přes významnou makroekonomickou a geopolitickou volatilitu. Úspěšná realizace strategie skupiny umožnila dosáhnout ziskový růst a vytvořit si příznivou pozici pro růst v dalším období.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Pojišťovna Crédit Agricole

  • čistý zisk v roce 2019 činil 4 844 mil. EUR a zvýšil se ve srovnání s předchozím rokem o 10,1 %;
  • ziskovost v roce 2019 byla vysoká. Ukazatel ROTE (Return on Tangible Equity[1] - rentabilita hmotného (fyzického) kapitálu či zisk k hmotnému kapitálu) byl vykázán ve výši 11,9 %;
  • navrhuje se dividenda ve výši 0,70 EUR na akcii, tj. o 1,4 % více než v roce 2018.
  • interní výnosy dosáhly v roce 2019 výše cca 33,8 mld. EUR a vzrostly oproti roku 2018 o 3 %;
  • interní čistý zisk byl v roce 2019 vykázán ve výši 7,2 mld. EUR a byl oproti předchozímu roku vyšší o 5 %.

K těmto hlavním výsledkům není připojen komentář představitele skupiny či výše uvedené pojišťovny. Finanční analýza je ovšem detailní a lze v ní dohledat i základní údaje o pojistném vykázaném společností Crédit Agricole SA. Přijaté pojistné v neživotním pojištění se v roce 2019 zvýšilo o 7,7 % a v životním pojištění, resp. v pojištění „osobní ochrany“, o 8,7 %.


[1] „Tangible equity“ se počítá tak, že od celkového vlastního kapitálu se odečtou prioritní akcie, goodwill a identifikovatelná nehmotná aktiva.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články