2019: Generali má čistý zisk +15,7 %. Jak si vedla Berkshire Hathaway?


			2019: Generali má čistý zisk +15,7 %. Jak si vedla Berkshire Hathaway?

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Generali a investiční a pojišťovací skupiny Berkshire Hathaway (USA).  

Skupina Generali

 • provozní zisk skupiny dosáhl v roce 2019 výše 5,2 mld. EUR a byl tak o 6,9 % vyšší než v roce 2018. K tomuto výsledku přispěly všechny segmenty podnikání;
 • čistý zisk vzrostl v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem o 15,7 % na 2,7 mld. EUR. Upravený čistý zisk, který nezahrnuje dopady z nabytí či pozbytí kapitálových účastí, skončil na úrovni 2,2 mld. EUR. Bez jednorázové transakce v oblasti správy pasiv ve výši 188 mil. EUR, týkající se zpětného odkupu podřízených dluhopisů, by upravený čistý zisk činil 2,4 mld. EUR, což je o 6,6 % více než v roce 2018;
 • celkové hrubé předepsané pojistné skupiny bylo v roce 2019 vykázáno ve výši 69,8 mld. EUR a ve srovnání s přechozím rokem se zvýšilo o 4,3 %. V životním pojištění činil přírůstek hrubého předepsaného pojistného 4,5 % a v neživotním pojištění 3,9 %. Stojí za zvláštní upozornění, že skupina Generali prezentuje celkově 15,2 mld. EUR jako hrubé předepsané pojistné získané ze sociálních a environmentálních pojistných produktů;
 • technické rezervy životního pojištění se v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 7,6 % na hodnotu 369,4 mld. EUR;
 • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění docílila úrovně 92,6 % a zlepšila se oproti roku 2018 o 0,4procentního bodu;
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II se oproti roku 2018 zlepšil o 8procentních bodů a dostal se na úroveň 224 %;
 • navrhuje se vyplatit dividendu 0,96 EUR na akcii, tj. o 6,7 % více než v předchozím roce.

Philippe Donnet, výkonný ředitel skupiny Generali, při komentování výsledků skupiny za rok 2019 vyzvedl tu skutečnost, že rok 2019 byl uzavřen s nejlepším provozním výsledkem v historii a s excelentní kapitálovou pozicí. Dosažené výsledky prý potvrzují, že skupina Generali je schopna splnit všechny cíle, jež jsou stanoveny ve strategickém plánu „Generali 2021“. Skupině se daří zajišťovat ziskový růst, a to přes náročné makroekonomické prostředí, a to zůstává stěžejní výzvou i pro další období.


Mohlo by vás zajímat: NKÚ: Stát významně podceňuje riziko povodní


Skupina Berkshire Hathaway

 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům Berkshire Hathaway činil v roce 2019 celkem 81 417 mil. USD, kdežto v předchozím roce jen 4 021 mil. USD. Na tomto vynikajícím výsledku docíleném v roce 2019 se podílely hlavně výnosy z investic (56 272 mil. USD), z derivátů (1 173 mil. USD) a provozní zisk (23 972 mil. USD);
 • pokud jde o provozní zisk, je nutno dodat, že v předchozím roce byl o 809 mil. USD vyšší;
 • čistý zisk např. na průměrný ekvivalent akcie třídy A v roce 2019 představoval 49,828 USD, kdežto v roce 2018 jen 2,446 USD;
 • provozní zisk z pojišťovací činnosti (upisování) byl v roce 2019 vykázán ve výši 325 mil. USD a v roce 2018 ve výši 1 566 mil. USD. V roce 2019 tedy poklesl o 1 241 mil. USD. Výnosy z investic v segmentu pojišťovnictví byly v roce 2019 vykázány ve výši 5 530 mil. USD a oproti roku 2018 byly vyšší o 976 mil. USD. Z toho lze vyvodit, že na celkovém provozním zisku Berkshire Hathaway v roce 2019, který činil 23 972 mil. USD, mělo pojišťovnictví podíl 24,4 %;
 • pojišťovací oběh (koloběh), který je definován jako rozdíl mezi inkasovaným pojistným a vyplaceným pojistným plněním, činil ke konci roku 2019 zhruba 129 mld. USD a byl tak o 6 mld. USD vyšší než k 31. 12. 2018.

Skupina Berkshire Hathaway v příslušném tiskovém sdělení více údajů nezveřejnila. Nicméně již také vydala výroční zprávu za rok 2019[2], ve které lze nalézt např. bližší informace o této skupině, jejím složení a jejím pojišťovacím i zajišťovacím obchodě.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] https://www.berkshirehathaway.com/2019ar/2019ar.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články