2019: R+V rostlo celkové pojistné + 8,4 %. MAPFRE vykazuje výnosy + 7,1 %


			2019: R+V rostlo celkové pojistné + 8,4 %. MAPFRE vykazuje výnosy + 7,1 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny R+V, jedné z největších pojišťovacích skupin v Německu a skupiny MAPFRE, která je lídrem na španělském pojistném trhu. 

Skupiny R+V

  • hrubé předepsané pojistné se na německém trhu prvopojištění zvýšilo v roce 2019 o 6,1 % na 15 mld. EUR;
  • v životním a penzijním pojištění byl v roce 2019 docílen rekordní obrat ve výši 8,3 mld. EUR;
  • nadprůměrný přírůstek byl dosažen v soukromém zdravotním pojištění a pojištění dlouhodobé péče;
  • skupina ve škodovém/úrazovém pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) překročila, pokud jde o hrubé předepsané pojistné, hranici 6 mld. EUR, přičemž růst byl v daném segmentu ve srovnání s celým německým trhem vyšší.

Norbert Rollinger, předseda představenstva skupiny R+V, vyzvedl tu skutečnost, že skupina v roce 2019 výrazně rozšířila své podnikání. Ve všech segmentech byl docílen růst minimálně ve výši 5 %, což je prý vzhledem k složitým tržním podmínkám vynikající výsledek. Celkové hrubé předepsané pojistné skupiny vzrostlo o 8,4 % na 18,3 mld. EUR a na německém pojistném trhu, jak bylo zmíněno výše, o 6,1 % na 15 mld. EUR. Jde o nejvyšší úroveň pojistného v téměř stoleté historii R+V. Přírůstek klientů činil v roce 2019 zhruba 200 000, takže jejich celkový počet představoval 8,8 milionů.


Mohlo by vás zajímat: Profesoři z Bulovky ke koronaviru: Trvalá imunita není vůbec jistá!


Skupina MAPFRE

  • výnosy skupiny se v roce 2019 zvýšily o 7,1 % na cca 28,5 mld. EUR;
  • celkové předepsané pojistné skupiny bylo v roce 2019 vykázáno ve výši zhruba 23 mld. EUR, což znamená oproti předchozímu roku nárůst o 2,2 %; v životním pojištění činil přírůstek 0,2 % a v neživotním pojištění 2,9 %;
  • čistý zisk vzrostl v roce 2019 o 15,2 % na 609,2 mil. EUR;
  • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění se v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 nezměnila a zůstala na úrovni 97,6 %;
  • zisk na akcii narostl v roce 2019 o 15,2 %.

Ve finanční zprávě skupiny se mimo jiné uvádí, že vývoj pojistného v roce 2019 byl v zásadě v souladu se strategií skupiny realizovat ziskový růst a zlepšit ziskovost zvláště v neživotním pojištění. Výsledky skupiny pozitivně ovlivnilo zajištění, kde pojistné např. v neživotním zajištění docílilo v roce 2019 výše téměř 5 mld. EUR a oproti roku 2018 se zvýšilo o 3,3 %, a pak vývoj na pojistných trzích v Mexiku, Peru a Dominikánské republice. K tomu je třeba doplnit, že španělská skupina MAPFRE je třetí největší pojišťovací skupinou v Latinské Americe a jedenáctým největším pojistitelem v Evropě.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: MAPFRE R+V

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články