2019: Munich Re reportuje zisk 2,7 mld. EUR. Swiss Re 727 mil. EUR


			2019: Munich Re reportuje zisk 2,7 mld. EUR. Swiss Re 727 mil. EUR

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Munich Re a skupiny Swiss Re. 

Skupina Munich Re

  • skupina Munich Re vytvořila v roce 2019 zisk ve výši 2,7 mld. EUR a tím překročila původní ziskový cíl o 200 mil. EUR;
  • dividenda by se měla zvýšit na 9,80 EUR na akcii za předpokladu, že tento návrh bude schválen dozorčí radou a výroční valnou hromadou;
  • skupina v roce 2019 pokračovala v odkupu akcií;
  • z obnovy smluv provedené v lednu 2020 rezultuje nárůst pojistného o 4,4 % a vzestup cen o 1,2 %;
  • ve 4. čtvrtletí 2019 byl docílen zisk ve výši 217 mil. EUR, a to především díky výnosům z investic. Na druhé straně se do celkového výsledku negativně promítly značně vysoké škody.

Předseda správní rady Munich Re Joachim Wenning při prezentaci výše uvedených výsledků je zhodnotil stručně takto: vyšší dividenda, nový program odkupu akcií a zisk vyšší než stanovený cíl. Podle jeho názoru učinila skupina v roce 2019 významné kroky na cestě k tomu, aby byla ziskovější, štíhlejší a více digitální. Na základě toho vyjádřil přesvědčení, že je možné vytvořit v roce 2020 zisk ve výši 2,8 mld. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Skupina Swiss Re v roce 2019

  • čistý zisk skupiny vzrostl o 73 %, tedy ze 421 mil. USD v roce 2018 na 727 mil. USD v roce 2019;
  • čistý zisk skupiny v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) se zvýšil o 7 % na 396 mil. USD, přičemž čisté zasloužené pojistné zaznamenalo přírůstek ve výši 20 %; ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl v roce 2019 vykázán ve výši 4,4 %;
  • čistý zisk v životním zajištění a soukromém zdravotním zajištění dosáhl výše 899 mil. USD, což znamená nárůst o 18 %; ukazatel ROE činil 12,4 %, což je nad cílovým rozmezím;
  • z obnovy smluv v oblasti neživotního zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) provedené v lednu 2020 rezultuje nárůst pojistného o 2 %, přičemž navýšení v majetkovém byznysu bylo kompenzováno snížením v odpovědnostním byznysu; přírůstek nominálních cen činil 5 %.

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k výsledkům za rok 2019 uvedl, že byly ovlivněny velkými škodami z přírodních katastrof, zvýšením pojistných plnění z odpovědnostních pojištění v USA a také rozhodnými manažerskými opatřeními směřujícími ke změnám v oblasti „Corporate Solutions“ (součást skupiny Swiss Re, která nabízí inovativní pojišťovací řešení). Skupina činí proaktivní kroky, aby byla schopna čelit zhoršujícím se trendům. Na druhé straně Mumenthaler podtrhl vynikající investiční výkon a silný výsledek v životním zajištění a soukromém zdravotním zajištění.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články