Swiss Re: Digitalizace transformuje pojišťovnictví


			Swiss Re: Digitalizace transformuje pojišťovnictví
27.3.2020 Spektrum

Skupina Swiss Re vydala zprávu, ve které informuje o základních tezích obsažených ve studii 1/2020 Sigma renomovaného Swiss Re Institute pod názvem „Data driven insurance“ („Pojištění tažené/poháněné daty“).

Swiss Re Institute prezentuje následující hlavní závěry:

  • postupy založené na datech umožňují realizovat pojišťovací transakce v reálném čase, poskytují přidanou hodnotu pří zmírňování rizik a zajišťují prevenci po celou dobu klientova života,
  • s rostoucím rozčleněním vhledů do klientova chování se role pojištění rozvíjí směrem od náhrady škod k širším konzultačním službám v oblasti prevence a zmírňování rizik,
  • nově se rozvíjející trhy mají vedoucí úlohu v předkládání mobilních a vícekanálových nabídek, jež rozšiřují dosah pojištění.

Mohlo by vás zajímat: Obavy Insurance Europe týkající se PRIIPs sdílí další evropské asociace


Digitální transformace umožňuje, aby spotřebitelé byli šířeji informováni a byli více nezávislí než kdykoli předtím. Digitalizace vybavuje podle Swiss Re Institute pojistitele nástroji k uspokojování stávajících i budoucích potřeb klientů. Vede k tvorbě nových podnikatelských modelů založených na datech a ovlivňuje celkový hodnotový řetězec v pojišťovnictví.

I když styčné body mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby se stávají převážně digitálními, lidská interakce bude hrát podle Swiss Re Institute nadále důležitou roli. Na základě zpětné vazby od spotřebitelů a na základě analýz budou pojistitelé schopni identifikovat, kdy je nejefektivnější osobní kontakt. Nyní pojistitelé provozující pojišťovací činnost na nově se rozvíjejících trzích (emerging markets) mají vedoucí úlohu v optimalizaci potenciálu, jež nabízí digitalizace. Na mnoha těchto trzích je totiž výchozí bod digitální a nikoli analogový.

Dostupnost zařízení umožňujících přístup na internet a univerzální připojení změnilo chování a očekávání spotřebitelů, obzvláště v rámci mladé generace. Spotřebitelé očekávají rychlý přístup k informacím, transparentnost a více osobní nákupní zážitek odpovídající jejich životnímu stylu.


Mohlo by vás zajímat: Klienti finančních poradců nechtějí být šmírování!


Jeffrey Bohn, ředitel výzkumu a inovací ve Swiss Re Institute, v této souvislosti zdůraznil, že díky digitalizaci mají pojistitelé přímý kontakt s jejich klienty. Vzhledem k dostupnosti rozčleněných údajů mohou pojistitelé lépe segmentovat klienty a připravit pojistné produkty šité na míry a vylepšit stávající produkty v reálném čase. Z toho plyne ve stejné míře užitek jak klientům, tak pojistitelům.

V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku lze doporučit prostudování celé studie.

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články