2Q 2020: Zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group a Kaiser rostou


			2Q 2020: Zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group a Kaiser rostou

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ amerických soukromých zdravotních pojišťoven UnitedHealth Group a Kaiser Foundation Health Plan.

Výsledky zdravotních pojišťoven nebyly zatím na portálu oPojištění.cz představeny. Důvodem nynějšího zveřejnění jejich výsledků je, že v poslední době byly zařazeny do některých žebříčků největších světových pojišťoven a že renomovaný Swiss Re Institute zahrnul pojistné amerických soukromých zdravotních pojišťoven poprvé do globálního pojistného ve své nedávno zveřejněné studii o vývoji globálního pojišťovnictví za rok 2019, a to za účelem sladění statistik ve světovém měřítku.  Pozici amerických soukromých zdravotních pojišťoven na globálním pojistném trhu ukazuje níže uvedená tabulka:

Největší světové pojišťovny v roce 2018 – předepsané pojistné netto

Z tohoto přehledu vyplývá, že UnitedHealth Group zaujala v roce 2018 první místo a Kaiser Foundation Health Plan páté místo ve světě. Rozdíl mezi pojistným první a druhé pojišťovny v tomto žebříčku je přitom řádový.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Hlavní výsledky UnitedHealth Group ve 2. čtvrtletí a 1. pololetí 2020

 • pojistné ve 2. čtvrtletí 2020 činilo 49 394 mil. USD a 47 164 mil. USD ve stejném období roku 2019 (+ 4,7 %),
 • pojistné v 1. pololetí 2020 přesáhlo 100 mld. USD (100 034 mil. USD) a v 1. pololetí 2019 bylo vykázáno ve výši 94 677 mil. USD (+5,7 %),
 • celkové výnosy byly ve 2. čtvrtletí 2020 vykázány ve výši 62 138 mil. USD a ve 2. čtvrtletí 2019 ve výši 60 595 (+ 2,5 %),
 • celkové výnosy v 1. pololetí 2020 dosáhly výše 126 559 mil. USD a ve stejném období předchozího roku 120 903 mil. USD (+ 4,7),
 • léčebné náklady se v 1. pololetí 2020 dostaly na úroveň 75 678 mil. USD a v 1. pololetí 2019 na úroveň 78 123 mil. USD,
 • provozní zisk v 1. pololetí 2020 činil 14 237 mil. USD a v 1. pololetí 2019 pak 9 576 mil. USD (+ 48,7 %),
 • čistý zisk docílil v 1. pololetí 2020 výše 10 161 mil. USD a ve stejném období roku 2019 výše 6 942 mil. USA (+ 46,4 %).

David S. Wichmann, výkonný ředitel skupiny UnitedHealth, k příslušným finančním výsledkům mimo jiné doplnil, že celý tým společnosti čítající 325 tis. osob, včetně 120 000 klinických lékařů sloužících v první linii, reagoval na COVID-19 agilně, inovativně a soucitně.  Skupina se rychle nasměrovala na pomoc potřebným lidem a jejich poskytovatelům péče, a to včetně poskytnutí 3,5 mld. USD na proaktivní dobrovolnou pomoc klientům, a urychlila financování zdravotní péče.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


Hlavní výsledky Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals („Kaiser“) v 1. pololetí 2020

 • celkové výnosy dosáhly v 1. pololetí 2020 výše 44 690 mil. USD a ve stejném období roku 2019 výše 42 781 mil. USD (+ 4,7 %),
 • celkové provozní výdaje v 1. pololetí 2020 činily 41 363 mil. USD a ve stejném období roku 2019 pak 40 129 mil. USD (+ 3,1 %),
 • provozní zisk byl v 1. pololetí 2020 vykázán ve výši 3 327 mil. USD a v 1. pololetí 2019 ve výši 2 652 mil. USD (+ 25,5 %),
 • čistý zisk docílil v 1. pololetí 2020 výše 3 393 mil. USD a ve stejném období roku 2019 výše 5 203 mil. USD (cca - 35 %).

V souvislosti s výsledky za 1. pololetí 2020 zdůraznila Kathy Lancaster, finanční ředitelka společnosti Kaiser, že přes období nejistot vyvolané COVID-19, ekonomickou volatilitou a sociálními nepokoji se pokračuje v plnění závazků, pokud jde o poskytování kvalitní péče více než 12 mil. členů.  Je vhodné doplnit, že za 1. pololetí 2020 se jejich počet zvýšil o 183 000.

Greg Adams, prezident a výkonný ředitel, zase zmínil, že Kaiser rozšiřuje průběžně testovací kapacity nákupem příslušného zařízení a buduje vlastní testovací laboratoře. Spolupracuje se státem a místními zdravotnickými orgány, aby bylo podpořeno robustní trasování kontaktů a zpomaleno šíření viru, a to například i prostřednictvím osvěty a preventivních souprav pro domácnosti. Kaiser zajistil lékařskou péči více než 120 000 klientů/pacientů s COVID-19 a k 31. červenci 2020 provedl více než 1 mil. testů na COVID-19.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články