2Q 2020: NN vykazuje pokles zisku. AXA má vysoké škody z COVID-19


			2Q 2020: NN vykazuje pokles zisku. AXA má vysoké škody z COVID-19

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ nizozemské skupiny NN a francouzské skupiny AXA. 

NN Group

 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II v 1. pololetí 2020 činil 221 %, přičemž ke konci roku 2019 to bylo 224 %. Pokud by ovšem nebyl proveden odpočet prozatímních dividend (resp. záloh na dividendy) a zpětného odkupu akcií, tak by solventnostní poměr v 1. pololetí 2020 byl na úrovni 231 %,
 • prozatímní dividenda na kmenovou akcii byla stanovena na 2,26 EUR (tj. celkem 705 mil. EUR),
 • hotovostní kapitál holdingové společnosti poklesl v 1. pololetí 2020 na 1 315 mil. EUR, a to z 1 989 mil. EUR vykázaných ke konci roku 2019. Zčásti se v tomto poklesu odráží úhrada pohledávky za akvizici společnosti VIVAT Non-life,
 • tvorba provozního kapitálu v 1. pololetí 2020 představovala 543 mil. EUR, kdežto ve stejném období roku 2019 to bylo 697 mil. EUR. Důvodem tohoto poklesu byly nižší úrokové sazby a dopady z titulu COVID-19,
 • provozní zisk dosáhl v 1. pololetí 2020 výše 926 mil. EUR a byl tak o 12 mil. EUR vyšší než v 1. pololetí 2019. K tomuto zlepšení přispěly zejména dividendy ze soukromých kapitálových fondů,
 • negativní dopad z pandemie byl limitovaný a byl v 1. pololetí 2020 vyčíslen na 30 mil. EUR,
 • čistý zisk v 1. pololetí 2020 činil 587 mil. EUR, ale v 1. pololetí 2019 byl téměř dvakrát vyšší (1 118 mil. EUR),
 • hodnota nové produkce v 1. pololetí 2020 představovala 122 mil. EUR. Oproti úrovni dosažené v 1. pololetí 2019 se snížila o 114 mil. EUR. Hlavním důvodem poklesu byly nižší prodeje v Japonsku a v Evropě.

David Knibbe, výkonný ředitel skupiny NN, v souvislosti s výsledky za 1. pololetí 2020 vyzvedl mimo jiné, že přes turbulentní ekonomické prostředí dosáhla skupina solidní výsledky. Byla schopna rychle reagovat na pandemii a zajistit nepřetržitou činnost i adaptaci na měnící se potřeby klientů. Dále zmínil silný solventnostní poměr a nadále odolnou rozvahu skupiny.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 a úmrtnost


Hlavní výsledky skupiny AXA v 1. pololetí 2020

 • celkové výnosy poklesly v 1. pololetí 2020 oproti stejnému období roku 2019 o 2 % na 52,4 mld. EUR,
 • upravený zisk se v 1. pololetí 2020 snížil o 48 % na 1,9 mld. EUR. Pokud by se ovšem nebraly v úvahu škody z titulu COVID-19 a vliv prodeje americké životní pojišťovny AXA Equitable Holdings Inc. (dekonsolidace), tak by se tento zisk zvýšil o 1 %,
 • upravený zisk na akcii v 1. pololetí 2020 představoval 0,75 EUR a v 1. pololetí 2010 pak 1,46 EUR,
 • škody z titulu COVID-19 promítnuté v upraveném zisku 2020 byly potvrzeny ve výši 1,5 mld. EUR a zaúčtovány v 1. pololetí 2020,
 • solventnostní poměr byl v 1. pololetí 2020 vykázán ve výši 180 %. Ke konci roku 2019 však činil 198 %, takže od té doby došlo k poklesu o 18 procentních bodů,
 • upravený ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se v 1. pololetí 2020 snížil na 8,8 %,
 • poměr dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt Gearing) v 1. pololetí 2020 poklesl o 1,2 procentního bodu na 27,6 %.

Thomas Buberl, výkonný ředitel skupiny AXA, při prezentaci výše uvedených výsledků podtrhl tu skutečnost, že AXA potvrdila v 1. pololetí 2020 svoji odolnost vůči dopadům pandemie COVID-19. Mírný pokles celkových výnosů ovlivnila především nižší podnikatelská aktivita ve 2. čtvrtletí 2020. Nejvyšší nárůst výnosů byl docílen v soukromém zdravotním pojištění (+ 9 %) a pozitivní vliv na celkové výnosy měl růst cen v podnikatelském neživotním pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele


Podle Buberla pandemie COVID-19 prokázala zásadní roli, kterou pojištění hraje při ochraně společnosti a kterou má při podpoře ekonomické obnovy. Tato skutečnost je zakomponována do nového účelu fungování AXA, který lze vyjádřit zhruba takto: „Jednat ve prospěch lidského pokroku ochranou toho, na čem záleží“.  Jako vedoucí globální pojistitel a investor přijímá skupina nadále ambiciózní opatření, aby čelila hlavním výzvám doby a sladila strategie post-pandemické obnovy s dlouhodobým závazkem podpořit přechod k zelené ekonomice. Klíčem ke splnění těchto cílů a závazků jsou podle Buberla zaměstnanci AXA, pojišťovací zprostředkovatelé a partneři, kteří zajistili nepřetržité poskytování služeb klientům v průběhu celého 1. pololetí 2020.

Buberl se však zabývá i otázkou pojistné ochrany pro případ pandemie. V současné době je obvykle pandemie v pojistných podmínkách vyloučena. Podle jeho názoru se lze při tvorbě budoucího modelu inspirovat řešeními pro případ přírodních katastrof. Pojistný plán pro případ pandemie by mohl být vlastněn z 50 % státem a z 50 % soukromými pojistiteli. Každoroční přijaté pojistné by směřovalo do rezervy, jež by se využila v případě pandemie.[1] Je zřejmé, že takové řešení by vyžadovalo součinnost státu a pojistitelů a mohlo by být realizováno na evropské úrovni.


[1] https://www.web24.news/u/2020/04/exclusive-thomas-buberl-ceo-of-axa-proposes-to-create-a-pandemic-insurance-plan.html

Zdroj: NN Group AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články