AXA hlásí, že chce být zelenější


			AXA hlásí, že chce být zelenější
12.8.2020 Zahraničí

V červenci zveřejnil globální pojišťovací koncern AXA svoji Klimatickou zprávu 2020, v níž informoval, že jeho investice v loňském roce byly „zelenější“. Skupina tak usiluje přiblížit své aktivity co nejvíce do souladu s Pařížskou dohodou o klimatických změnách.

V zprávě pojistitel informuje, že aktivity v tomto směru odpovídají jak právním povinnostem stanoveným francouzským právem pro energetický tranzit směrem k zeleným a ekologickým zdrojům, stejně jako přístupu vyhlášenému v rámci Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, pracovní skupina zaměřená na zveřejňování údajů z finanční sféry týkající se klimatu). Tuto skupinu podporovala AXA hned od jejího zrodu.

AXA oznámila, že do konce roku 2019 byl její „potenciál oteplování atmosféry“ 2,8 °C. Meziročně se tedy snížil (2018: 3 °C) a činil také méně než tržní průměr (2019: 3,6 °C).


Mohlo by vás zajímat: Dopady COVID-19 na pojistitele v DACH regionu


„Potenciál oteplování“ je hlavní indikátor v reportech. Pomocí něho se měří vliv investic skupiny AXA na globální oteplování, a tedy příspěvek koncernu v boji proti klimatické změně. AXA plánuje sladit své investice s cíli vytyčenými v Pařížské dohodě do roku 2050. Pařížský dokument podepsaný v roce 2016 cílí na zachování průměru zvyšování globální teploty pod 2 °C do roku 2050 (v porovnání s předindustriální érou). Všechny země musí usilovat dosažení „globálního zlomu v emisích skleníkových plynů co nejdříve“.

„AXA patří vždy mezi „pionýrské firmy“, jež si kladou náročné úkoly a přijímají opatření k boji s klimatickými změnami,“ pochlubil se výkonný šéf skupiny AXA Thomas Buberl. „Klimatická zpráva je důležitým nástrojem pro měření efektivity naší strategie. Ukazuje také, že musíme kolektivně spojit naše úsilí, abychom dosáhli mety nastavené pařížskými protokoly, a to i v kontextu důsledků pandemie covidu-19.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články