2019: Allianz má interní výnosy +5,9 %. AXA hlásí celkové výnosy +5 %


			2019: Allianz má interní výnosy +5,9 %. AXA hlásí celkové výnosy +5 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Allianz a skupiny AXA

Skupina Allianz

  • interní výnosy se v roce 2019 zvýšily o 5,9 %;
  • provozní zisk v roce 2019 činil 11,9 mld. EUR a skončil tak v horní polovině stanoveného cíle (rozmezí);
  • čistý zisk přiřaditelný akcionářům vzrostl o 6,1 % na 7,9 mld. EUR; základní zisk na akcii zaznamenal přírůstek o 8,4 % na rekordních 18,9 EUR; ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl vykázán ve výši 13,6 %;
  • solventnostní kapitálový poměr podle režimu Solventnost II ke konci roku 2019 představoval 212 % a byl tak o 10 procentních bodů vyšší než na konci třetího čtvrtletí 2019;
  • pro rok 2020 byl stanoven cíl dosáhnout provozní zisk ve výši 12 mld. EUR (plus nebo minus 500 mil. EUR).

Výkonný ředitel Allianz SE Oliver Bäte při hodnocení výkonu skupiny zdůraznil, že rok 2019 byl pro ni dalším úspěšným rokem s rekordními výsledky. To podle jeho názoru ukazuje na důvěru klientů i akcionářů a na aktivní zapojení zaměstnanců. Allianz pokračovala v realizaci svých strategických kroků, jako jsou například provedené akvizice ve Spojeném království a v Brazílii i získání povolení k pojišťovací činnosti v Číně, kdy zahraniční společnost – pojišťovací holding Allianz -  může vůbec poprvé držet 100 % účast.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Skupina Axa

  • celkové výnosy skupiny Axa se v roce 2019 zvýšily o 5 % na 103,5 mld. EUR;
  • upravený zisk na akcii vzrostl v roce 2019 rovněž o 5 % na 2,59 EUR;
  • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II byl ke konci roku 2019 vykázán ve výši 198 % a oproti 31. 12. 2018 byl vyšší o 5 procentních bodů;
  • představenstvo navrhne dividendu ve výši 1,43 EUR na akcii, což je oproti finančnímu roku 2018 navýšení o 7 %.

Thomas Buberl, výkonný ředitel skupiny Axa, při prezentaci výše uvedených výsledků podtrhl tu skutečnost, že skupina docílila v roce 2019 opětně silný provozní výsledek. Celkové výnosy se zvýšily o 5 % a k tomu přispěly všechny oblasti podnikání a všechny regiony, v nichž je Axa přítomná. Buberl dále uvedl, že rok 2019 byl pro Axa důležitým mezníkem v rámci její strategie přesunout profil od finančních trhů k technickému riziku, neboť Axa úplně opustila americký trh životního pojištění, integrovala XL Group a současně snížila míru zadluženosti.

Zdroj: Allianz AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články