1Q 2020: Munich Re v zisku. AXA hlásí zvýšení hrubých výnosů o 4 %


			1Q 2020: Munich Re v zisku. AXA hlásí zvýšení hrubých výnosů o 4 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Munich Re a skupiny AXA. 

Skupina Munich Re

  • skupina Munich Re vytvořila v 1. čtvrtletí 2020 zisk ve výši 221 mil. EUR,
  • finanční výsledky v 1. čtvrtletí 2020 byly značně ovlivněny škodami souvisejícími s COVID-19. Tyto škody byly vyčísleny na 800 mil. EUR a týkaly se především pojištění pro případ zrušení akce,
  • v 1. čtvrtletí 2020 byl zaznamenán silný investiční výsledek, a to i přes „zmatek“ na kapitálových trzích. Ukazatel ROI (Return on Investment – rentabilita investic, návratnost investic) činil 3,1 %,
  • z obnovy smluv provedené v dubnu 2020 rezultovalo zvýšení pojistného o 25,7 % a zvýšení cen o 3 %.

Pro srovnání je vhodné uvést, že v 1. čtvrtletí 2019 vykázala skupina Munich Re zisk ve výši 633 mil. EUR, takže dopad pandemie byl v 1. čtvrtletí 2020 výrazný. Solventnostní poměr podle režimu Solventnost II ke konci 1. čtvrtletí 2020 činil 212 % a k 31. 12. 2019 pak 237 %.  Tento pokles však nebyl nikterak dramatický a podle Munich Re zůstal v tzv. ideálním rozmezí, které je vymezeno od 175 % do 220 %.

Christoph Jurecka, finanční ředitel skupiny Munich Re, při hodnocení výsledků za 1. čtvrtletí 2020 zmínil dopad CIVID-19 na životy lidí a na hospodářství a zdůraznil, že Munich Re dělá vše, co je možné, aby ochránil zdraví svých klientů, zaměstnanců a jejich rodin. Vysoké škody způsobené COVID-19 jsou pro skupinu finančně zvládnutelné, a to díky především silné rozvaze a obezřetnému řízení rizik.


Mohlo by vás zajímat: Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?


Skupina AXA

  • celkové hrubé výnosy skupiny AXA se v 1. čtvrtletí 2020 zvýšily o 4 %. Přispěly k tomu všechny obory podnikání a všechna teritoria, v nichž Axa působí,
  • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II dosáhl ke konci března 2020 výše 182 %,
  • po splacení částky 1,3 mld. EUR v dubnu 2020 se ukazatel, který poměřuje dlouhodobý dluh k vlastnímu kapitálu (Debt Gearing), dostane pod 28 %,
  • AXA podnikla řadu opatření, aby v době pandemie podpořila své klienty, zaměstnance a komunity, v nichž provozuje svoji činnost. Očekává pokles výnosů, ale je prý příliš brzy na úpravu ziskového cíle pro rok 2020.

Skupina AXA zveřejnila jen některé finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. I tak je ale zřejmé, že dopady z titulu COVID-19 jsou citelné. Lze to doložit např. vývojem solventnostního poměru. K 31. 12. 2019 byl vykázán ve výši 198 % a za jedno čtvrtletí tedy poklesl o 16 %.

Thomas Buberl, výkonný ředitel skupiny AXA, při prezentaci výše uvedených výsledků podtrhl tu skutečnost, že krize COVID-19 znamená pro skupinu AXA obrovskou výzvu ze zdravotního, ekonomického i finančního hlediska. Prioritou AXA bylo ochránit jak 160 000 vlastních zaměstnanců, tak partnery a distributory a přitom zajistit nepřetržité poskytování služeb 108 milionům klientů.

Zdroj: Munich Re AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články