Přírodní katastrofy v roce 2018 v číslech


			Přírodní katastrofy v roce 2018 v číslech
17.1.2019 Pojistný trh, Škody

Zajišťovna Munich Re začátkem ledna vybrané údaje o přírodních katastrofách v roce 2018. Na základě této číselné báze lze konstatovat, že škody byly způsobeny především ničivými požáry a tropickými vichřicemi. Druhé klíčové sdělení je, že rok 2018 byl z hlediska pojištěných škod čtvrtým nejnákladnějším rokem od roku 1980. Přitom k akumulaci závažných a nákladných událostí došlo ve druhé polovině roku 2018.

Munich Re úvodem upozorňuje, že po rekordních škodách způsobených v předchozím roce hurikány Harvey, Irma a Maria byly na počátku roku 2018 jisté náznaky, že tento rok by mohl být z hlediska výše škod poněkud umírněnější. Nicméně ve druhé polovině roku 2018 nastala akumulace škod v miliardové výši způsobených povodněmi/záplavami, tropickými cyklóny, ničivými požáry a zemětřesením. Celkový ekonomický dopad činil 160 mld. USD a pojištěné škody představovaly 80 mld. USD.

Srovnání se škodami za období posledních 30 let ukazuje, že škody v roce 2018 byly nad celkovým průměrem škod ve výši 140 mld. USD, očištěných o inflaci. Výše pojištěných škod – 80 mld. USD – byla podstatně vyšší než třicetiletý průměr ve výši 41 mld. USD. To znamená, že rok 2018 patří z hlediska celkových škod způsobených přírodními katastrofami mezi nejnákladnější roky a pokud jde o pojištěné škody, je čtvrtým nejnákladnějším rokem od roku 1980.


Mohlo by vás zajímat: Velká Británie: Rekordní počet škod na budovách


Výraznou škodní stopu zanechaly především hurikány Michael a Florence v Atlantiku a tajfuny Jebi, Manghut a Trami v Asii. Celkové škody z tropických cyklónů činily v roce 2018 okolo 57 mld. USD, z toho připadalo na pojištěné škody 29 mld. USD. Značné dopady vyvolaly také ničivé požáry v Kalifornii, které vyprodukovaly škody v celkové výši 24 mld. USD a pojištěné škody ve výši 18 mld. USD. Každá z 29 přírodních katastrofických událostí, ke kterým došlo v průběhu roku 2018, způsobila škody v celkové výši 1 mld. USD nebo více.

Významným faktem je, že zhruba 50 % globálních makroekonomických škod z přírodních katastrof bylo v roce 2018 pojištěno, což je podstatně vyšší procento než dlouhodobý průměr činící 28 %. Podíl Severní Ameriky na globálních pojištěných škodách činil 68 %, Asie 23 % a Evropy 8 %. Zbývající méně než 1 % globálních škod se rozdělilo mezi Jižní Ameriku, Austrálii a Oceánii.


Mohlo by vás zajímat: Atradius se obává vyššího insolvenčního rizika při tvrdém Brexitu


Vyplacená pojistná plnění sehrála důležitou úlohu. Napomohla navrátit se po katastrofě co nejrychleji do normálního stavu. Rozhodující většina pojistných plnění z titulu přírodních katastrof byla vyplacena v průmyslově vyspělých zemích, což souvisí s tím, že od roku 1980 se v těchto zemích neustále zvyšovala ochota sjednávat pojištění pro případ přírodních rizik. Oproti tomu situace z hlediska pojistné ochrany je v nově se rozvíjejích zemích a v rozvojových zemích značně odlišná, a to přes skutečnost, že pro finančně slabé a nízkopříjmové země je zlepšování řízení rizik a budování odolných systémů důležité pro zmírňování dopadu humanitárních katastrof a pro podporu udržitelného ekonomického růstu.

Tragické a politováníhodné je, že při přírodních katastrofách v roce 2018 přišlo ve světě o život 10 400 osob. To přiřazuje rok 2018 k rokům 2016, 2014, 2000 a dalším třem rokům v osmdesátých letech minulého století, kdy se počet obětí pohyboval rovněž kolem 10 000. Geofyzikální události vyvolaly 34 % všech úmrtí. To je mnohem méně než 49 % průměr za období 1980 – 2017.  Vichřice měly za následek 24 % ze všech úmrtí (průměr od roku 1980 činí 26 %). Tragickou bilanci měly v roce 2018 povodně, a to zvláště v Asii a Africe. Jejich podíl na celkovém počtu úmrtí dosáhl 35 % (dlouhodobý průměr je 14 %). 


Mohlo by vás zajímat: Chudší etapa života. Jak hledí Rakušané vstříc penzi?


Zemětřesení s tsunami či bez tsunami si vyžádalo v Indonésii v srpnu, září a prosinci 2018 životy více než 3 000 lidí. To bylo nejvíce ve světě v roce 2018. Teprve pak následovaly lidské ztráty způsobené povodněmi a záplavami. Ničivé požáry přivodily ve světě smrt 273 lidem, což je druhé nejvyšší číslo od roku 1980, které převyšují jen ztráty 375 lidských životů z požárů v Indonésii v roce 1997. 

Výše uvedené shrnutí vývoje v oblasti přírodních katastrof ve světě v roce 2018 je v článku zveřejněném zajišťovnou Munich Re doplněno vybranými grafy a hlubší analýzou některých druhů přírodních katastrofických událostí. Zájemcům lze doporučit jejich studium. Celkově jsou informace Munich Re velmi cenné a nesporným přínosem je, že údaje týkající se roku 2018 jsou porovnávány v průměrem za posledních 30 let.

Zdroj: Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články