Katastrofy 2017: Rekordní výše pojištěných škod


			Katastrofy 2017: Rekordní výše pojištěných škod
26.4.2018 Pojistný trh, Škody

Příslušný institut zajišťovny Swiss Re nedávno zveřejnil v publikaci Sigma č. 1/2018 údaje a informace o přírodních katastrofách a katastrofách způsobených člověkem ve světě v roce 2017. Účet za tyto katastrofy byl nejvyšší v historii a pojištěné škody dosáhly výše 144 mld. USD.

Celková výše škod

Celková výše pojištěných škod z přírodních katastrof a z katastrof způsobených člověkem dosáhla v roce 2017 výše 144 mld. USD. Hurikánová sezona v Severním Atlantiku, série ničivých požárů, vichřice a silné deště v některých regionech vyústily v nejvyšší úroveň globálních katastrofických škod zaznamenaných v jednotlivém roce.

Celkové ekonomické škody činily 337 mld. USD a vezmeme-li v úvahu výši pojištěných škod, tak z toho plyne, že škody ve výši 193 mld. USD nebyly pokryty pojištěním. Tedy mezera v ochraně proti katastrofám byla obrovská. Tragická je především ta skutečnost, že v důsledku katastrof celosvětově přišlo o život, nebo bylo pohřešováno, více než 11 000 osob a miliony osob ztratily své domovy.


Mohlo by vás zajímat: Rakouská UNIQA podpoří elektrovozy slevou z pojistného


Hurikánová sezona byla nejnákladnější od roku 2005

Důležitým rysem katastrofických škod v roce 2017 bylo, že k nim nejvíce přispěly rizikové faktory vyvolané atmosférickými poruchami. Obzvláště hurikány kategorie 4+ (Harvey, Irma, Maria – HIM) za sebou zanechaly značnou zkázu na karibských ostrovech, Portoriku, v Texasu a oblastech západní Floridy. Podle aktuálních odhadů dosáhly celkové pojištěné škody způsobené HIM cca 92 mld. USD.

Některá místa zasáhly hurikány vícekrát a rychle za sebou a negativně ovlivnily mnoho oblastí podnikatelské činnosti. Finální celkové škody budou známy teprve po vyřízení všech pojistných událostí, ale přesto je možné již dnes tvrdit, že loňská hurikánová sezona bude patřit mezi nejnákladnější v historii. Další urbanizace a rozvoj lidských aktivit v pobřežních oblastech vystavených hurikánovému riziku a též účinky globálního oteplování výrazně ovlivnily výši škod a je pravděpodobné, že tomu tak bude i v budoucnu.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Internet mě miluje, aneb GDPR


Rekordní škody z ničivých požárů

Kromě hurikánů byly loni velmi nákladné též požáry, které poničily části Kalifornie i jiných zemí. Pojištěné škody způsobené ve světě v roce 2017 ničivými požáry byly rekordní a dosáhly výše 14 mld. USD. Očekává se, že předpokládané změny klimatu, včetně vyšších teplot a delšího období sucha, budou nadále zvyšovat četnost a závažnost velkých požárů. S tím spojené pojištěné škody budou asi růst, protože riziku požáru bude vystaveno více majetku. Například v USA bylo mnoho nových obydlí postaveno v blízkosti lesů a nerozvinutých přírodních regionů.

Škody z povodní ukazují na zranitelnost současné urbanizace

V roce 2017 nastala rovněž řada škodních událostí způsobených silnými (dešťovými) srážkami. Znovu to zvýraznilo tu skutečnost, že pokračující urbanizace je značně zranitelná z titulu povodní a záplav. Některá megaměsta při pobřeží, jako například Houston, byla v uplynulých letech opakovaně těžce zasažena velkými záplavami. Silné a dlouhotrvající deště během monzunové sezony způsobily obrovské materiální škody a mnoho úmrtí v Nepálu, Indii a v Bangladéši. Prudkost a závažnost srážek nelze sice řídit, ale vyšší investice do protipovodňových zábran a územní plánování mohou povodňové riziko snížit.


Mohlo by vás zajímat: Jindřich Bajer: Trh pojištění kyber rizik roste


Hurikány podobné nebo větší než HIM mohou být v budoucnu častější

Zkušenosti s HIM ukazují, že kromě závažnosti a síly jednotlivého hurikánu je důležité ve scénářích modelování škod brát v úvahu jako důležitou proměnnou i četnost hurikánů. Ale nelze zapomínat ani na druhotné rizikové faktory, jako jsou nadměrné dešťové srážky, jež přicházejí s hurikány, jako tomu bylo v případě hurikánu Harvey, což vedlo k rozsáhlému zaplavení Houstonu. 

Existují náznaky, že Severní Atlantik zůstává v aktivní hurikánové fázi, přičemž klimatické modely předpovídají častější výskyt různých charakteristik, jež byly pozorovány v případě HIM. Z toho lze vyvodit, že tvorba hurikánového seskupení bude v budoucnu pravděpodobně častější.


Mohlo by vás zajímat: Rakouské ženy dostávají o 40 % nižší důchod než muži


To samozřejmě vzbuzuje obav, a to hlavně proto, že HIM nepředstavují nejhorší scénář.  Model přírodních katastrof vypracovaný zajišťovnou Swiss Re obsahuje totiž i jiné scénáře, kdy roční pojištěné škody způsobené hurikány převyšují částku 250 mld. USD. V zájmu odolnosti a zdraví celé společnosti je proto potřebný další výzkum seskupování hurikánů a výzkum vlivu globálního oteplování na vytváření vichřic.

Pojištění pomáhá při obnově a může udělat více

Je jasné, že komunitám v Karibiku potrvá odstranění následků HIM dlouhou dobu. I když pojišťovnictví vyplácí pojistné plnění, je výše nepojištěných škod obrovská. Pojišťovací nástroj pro karibské katastrofické riziko (The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility) pokryl část škod a vyplatil 54 mil. USD na pomoc karibským ostrovům postiženým hurikány Irma a Maria, což poskytlo příslušným vládám likviditu pro okamžitou reakci na řešení tíživé situace po katastrofě. Rychlé výplaty (během 14 dní) a následující likvidita, i když malá ve srovnání s celkovými škodami, dokumentují důležitý přínos, který může pojištění poskytnout, a prezentují užitečnost pojištění při redukci existujících mezer v ochraně před katastrofami. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články