Katastrofických událostí přibývá. Jaká je propojištěnost?


			Katastrofických událostí přibývá. Jaká je propojištěnost?

Přírodní a člověkem způsobené katastrofy způsobily v roce 2016 ve světě celkové ekonomické škody ve výši 175 miliard dolarů. Pojištěné škody činily pouze 54 miliard dolarů. Mezi jednotlivými zeměmi jsou značné rozdíly v propojištěnosti. Mnohé státy, včetně Spojených států, jsou podpojištěny z hlediska povodňového pojistného nebezpečí.

V roce 2016 došlo ve světě k rozsáhlým katastrofám, které způsobily značnou devastaci v postižených oblastech či regionech. Patří mezi ně zemětřesení v Japonsku, Ekvádoru, Tanzanii, Itálii a na Novém Zélandě. Spojené státy, Evropa a Asie pak byly postiženy několika silnými povodněmi. Rekordní počet povětrnostních událostí byl zaznamenán ve Spojených státech. 

Nejsilnější byl hurikán Matthew, který zapříčinil úmrtí 700 osob, zvláště na Haiti. Jsou to zatím největší ztráty na životech, pokud jde o jednu událost v roce. Jinou závažnou a nákladnou katastrofickou událostí byl ničivý požár, který se šířil v kanadských provinciích Alberta a Saskatchewan od května do července 2016. 

Největší škody od roku 2012 

Při použití kritérií Sigma byl stanoven celkový počet katastrof ve světě v roce 2016 na 327. Z toho bylo 191 přírodních katastrof a 136 katastrof bylo způsobeno člověkem. Téměř 11 000 osob v důsledku zmíněného počtu katastrof zemřelo, nebo bylo označeno za nezvěstné.

Celkové ekonomické škody z katastrof roku 2016 dosáhly výše 175 miliard dolarů a byly nejvyšší od roku 2012. Pro srovnání – v roce 2015 činily přibližně 94 miliard dolarů. Stejně jako v předchozích čtyřech letech byla nejvíce postižena Asie. Například zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú vyvolalo obrovské ekonomické škody, jež jsou odhadovány na 25–30 miliard dolarů.

Pojištěné škody ve výši 54 miliard dolarů 

Globální pojištěné škody z katastrof roku 2016 byly rovněž nejvyšší od roku 2012. Dosáhly výše 54 miliard dolarů, přičemž v roce 2015 činily 38 miliard dolarů. Z tohoto navýšení je zřejmé, že desítky tisíc majetkově poškozených osob těžily z toho, že měly příslušné pojištění a mohly rychle získat pojistné plnění.


Mohlo by vás zajímat: Slovenský vývoj: MF bude regulovat provize. Samostatně pro pojistný a bankovní trh


Úhrady od pojišťoven pomohly také rychle obnovit výrobu. Například ničivé požáry v Kanadě doslova zdevastovaly mnoho domů a 88 000 osob muselo být evakuováno. Jakmile byl příkaz k evakuaci zrušen, získali pracovníci pojišťoven přístup do zasažených oblastí a poskytovali okamžitou pomoc navracejícím se obyvatelům.

Výsledkem bylo, že 68 % všech pojistných událostí týkajících se majetku občanů bylo vyřízeno do konce roku 2016. V případě hurikánu Matthew bylo Haiti vyplaceno 23,4 milionu dolarů z Karibského nástroje pro pojištění katastrofických rizik (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility), což umožnilo poskytnout poškozeným jídlo a stany a nakoupit nezbytné léky. Jde o pozitivní efekt partnerství soukromého a veřejného sektoru v pojišťovnictví. 

A co nepojištěné škody? 

Mnoho osob a značný majetek nebyl pro případ katastrofických událostí pojištěn. Globálně byla v roce 2016 oceněna mezera v ochraně proti dopadům katastrofických událostí na 121 miliard dolarů. Rozdíly mezi jednotlivými státy anebo regiony jsou v celkové pojištěnosti i propojištěnosti značné. Vzhledem k vysoké propojištěnosti u pojištění domácnosti a u podnikatelských pojištění na Novém Zélandě se mohly zemětřesením postižené osoby poměrně brzy ze škod vzpamatovat a obnovit majetek domácností i obnovit podnikatelskou činnost.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Je to sice dražší, ale zato…


Ovšem na ostrově Kjúšú bylo méně než 20 % (4,9 miliard dolarů) škod způsobených zemětřesením kryto pojištěním. V případě Ekvádoru činily pojištěné škody toliko 0,5 miliard dolarů z celkových ekonomických škod ve výši 3,5 miliardy dolarů, tj. cca 14 %.  

I v roce 2016 došlo k velkým povodním 

V roce 2016 v důsledku přívalových dešťů či silného deště nastaly v mnoha regionech světa povodně a záplavy. USA jim čelily v průběhu celého roku. Nejvíce byla zasažena Louisiana. V Číně došlo k těžkým záplavám podél řeky Jang-c’-ťiang v červenci 2016. Ve světě roste postupně majetek obyvatel, vznikají velké aglomerace a tím se logicky zvyšuje vystavení riziku povodně.


Mohlo by vás zajímat: Video: Tatínci to nemají jednoduché


Platí to rovněž pro Spojené státy. V současné době pochází sice většina amerického pojištění pro případ povodně z Národního povodňového pojišťovacího programu (National Flood Insurance Program), ale mezera v ochraně proti povodni se pohybuje kolem 10 miliard dolarů ročně. To ukazuje, že Spojené státy jsou kriticky podpojištěny z hlediska nebezpečí povodně.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články