2Q 2020: Generali má provozní zisk 2,7 mld. €. MetLife nárůst hotovostní rezervy


			2Q 2020: Generali má provozní zisk 2,7 mld. €. MetLife nárůst hotovostní rezervy

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Generali a skupiny MetLife.

Generali

 • provozní zisk dosáhl v 1. pololetí 2020 výše 2,7 mld. EUR, a to díky výsledkům v neživotním pojištění, ve správě aktiv a také díky nedávným akvizicím, které nahradily pokles v segmentu životního pojištění. Technická kvalita v 1. pololetí 2020 byla potvrzena v neživotním pojištění kombinovanou kvótou[1] ve výši 89,5 %, přičemž v 1. pololetí 2019 to bylo 91,8 %. Ziskovost nového obchodu v životním pojištění zůstala na vysoké úrovni 3,94 %, i když v 1. pololetí 2019 byla vyšší (4,40 %),
 • celkové hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2020 zvýšilo oproti 1. pololetí 2019 o 1,2 % na 36,5 mld. EUR, k čemuž přispělo jak životní pojištění (+ 1,3 %), tak neživotní pojištění (+ 0,9 %),
 • technické rezervy životního pojištění vzrostly v 1. pololetí 2020 oproti stejnému období roku 2019 o 0,7 % na 372 mld. EUR,
 • zisk ze správy aktiv zaznamenal ve sledovaném období nárůst o 23 % na 164 mil. EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II zůstal k 30. červnu 2020 na solidní úrovni 194 %. Oproti 1. čtvrtletí 2020 poklesl o 2 procentní body,
 • čistý zisk skupiny byl vykázán v 1. pololetí 2020 ve výši 774 mil. EUR, což znamená oproti stejnému období roku 2019 pokles o 56,7 %.

Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Besperát: Pandemie by mohla posílit ochotu lidí více se pojišťovat


Philippe Donnet, výkonný ředitel skupiny Generali, k výše uvedeným výsledkům dodal, že faktická činnost v 1. pololetí 2020 potvrdila správnost strategie skupiny, pevnost jejího podnikatelského modelu a její technickou zdatnost, což umožnilo čelit bezprecedentním okolnostem. V průběhu pandemické krize Generali urychlila inovace a digitální transformaci. Podle Donneta si za tyto výsledky zaslouží uznání všichni zaměstnanci, pojišťovací zprostředkovatelé i partneři. 

MetLife

 • čistý zisk ve 2. čtvrtletí 2020 činil 68 mil. USD, kdežto ve 2. čtvrtletí 2019 to bylo 1,7 mld. USD. Čistý zisk na akcii ve 2. čtvrtletí 2020 představoval 0,07 USD. Ve 2. čtvrtletí 2019 docílil výše 1,77 USD,
 • upravený zisk byl ve 2. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 758 mil. USD a ve 2. čtvrtletí 2019 to bylo 1,3 mld. USD. Upravený čistý zisk na akcii ve 2. čtvrtletí 2020 činil 0,83 USD a ve 2. čtvrtletí 2019 představoval 1,38 USD,
 • účetní hodnota akcie ke konci června 2020 činila 78,65 USD a zvýšila se oproti hodnotě ke konci června 2019 o 22 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil k 30. červnu 2020 na úrovni 0,4 %,
 • hotovost a likvidní aktiva holdingové společnosti k 30. červnu 2020 činila 6,6 mld. USD a byla tak nad cílovou úrovní hotovostní rezervy, která by se měla pohybovat v rozmezí od 3 do 4 mld. USD.

K výsledkům za 2. čtvrtletí 2020 se vyjádřil Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel společnosti MetLife, Inc. Zdůraznil, že pokles soukromých kapitálových investic MetLife byl v rámci očekávání. V upisování poskytla dobře diversifikovaná skladba podnikání MetLife rozumnou protiváhu vůči zvýšeným škodám z titulu COVID-19. Ve 2. čtvrtletí 2020 se podle Khalafa potvrdil i pokračující závazek ohledně konzistentního výkonu, což bylo evidentní v silné tvorbě hotovosti a ve výdajové disciplíně.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: metlife MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články