Generali Česká pojišťovna prodlužuje benefit pro zdravotníky


			Generali Česká pojišťovna prodlužuje benefit pro zdravotníky

V souvislosti s aktuální situací prodlužuje Generali Česká pojišťovna platnost speciálního životního pojištění pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19.

Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou tak automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem až do konce října. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů. Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i záchranářů, sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


Toto speciální rizikové pojištění pak automaticky platí i pro sestry sdružené v České asociaci sester. Tyto sestry nemusí být klienty pojišťovny a pojištění se na ně také vztahuje.

Speciální rizikové životní pojištění pro zdravotníky:

  • Hospitalizace - 500 Kč za každý den hospitalizace způsobené diagnózou COVID-19
  • Pobyt na JIP - 1 000 Kč za každý den hospitalizace na JIP způsobené diagnózou COVID-19
  • Úmrtí - 1 000 000 Kč pro případ smrti způsobené diagnózou COVID-19
  • Za toto pojištění klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, ani zdravotní sestry z řad České asociace sester neplatí
  • Pojištění platí do 31.10.2020

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články