1Q 2020: Prudential Financial se ztrátou. MetLife hlásí vysoký zisk  


			1Q 2020: Prudential Financial se ztrátou. MetLife hlásí vysoký zisk  

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických skupin Prudential Financial a MetLife. Ty patří mezi devět tzv. globálních systémově důležitých pojistitelů, kteří jsou podrobeni v rámci globální regulace přísnějšímu dohledu a musí splňovat vyšší kapitálové požadavky.  

Prudential Financial

 • čistá ztráta přiřaditelná Prudential Financial v 1. čtvrtletí 2020 dosáhla výše 271 mil. USD nebo 0,70 USD na kmenovou akcii. Pro srovnání lze uvést, že v 1. čtvrtletí 2019 činil čistý zisk 932 mil. USD nebo 2,32 USD na kmenovou akcii,
 • upravený provozní tisk po zdanění byl v 1. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 939 mil. USD nebo 2,32 USD na kmenovou akcii. V 1. čtvrtletí 2019 však příslušné hodnoty odpovídajících ukazatelů představovaly 1,239 mld. USD a 3,00 USD,
 • účetní hodnota kmenové akcie v 1. čtvrtletí 2020 činila 152,45 USD a ve stejném období roku 2019 pak 132,83 USD,
 • kapitál vrácený akcionářům v 1. čtvrtletí 2020 představoval 945 mil. USD, a to včetně dividendy ve výši 1,10 USD na kmenovou akcii, což reprezentuje výnos ve výši 4 % na upravenou účetní hodnotu akcie. V 1. čtvrtletí 2019 bylo akcionářům vráceno 915 mil. USD,
 • likvidní aktiva mateřské společnosti v 1. čtvrtletí 2020 dosáhla výše 5,3 mld. USD, což bylo o 0,2 mld. USD méně než ve stejném čtvrtletí roku 2019,
 • spravovaná aktiva se dostala v 1. čtvrtletí 2020 na úroveň 1,481 bilionu USD, přičemž v 1. čtvrtletí předchozího roku docílila výše 1,456 bilionu USD.

Charles Lowrey, předseda a výkonný ředitel Prudential Financial, Inc., k výsledkům za 1. čtvrtletí 2020 uvedl, že turbulence způsobená pandemií je nesporně negativně ovlivnila. Společnost však zůstává pevnou, má robustní řízení rizik, silnou rozvahu a významné zdroje k tomu, aby mohla nadále plnit učiněné sliby.


Mohlo by vás zajímat: Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?


MetLife

 • čistý zisk dosáhl v 1. čtvrtletí 2020 výše 4,4 mld. USD a v 1. čtvrtletí 2019 výše 1,3 mld. USD. Čistý zisk na akcii byl v 1. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 4,75 USD a v 1. čtvrtletí 2019 ve výši 1,40 USD,
 • upravený zisk v 1. čtvrtletí 2020 činil 1,4 mld. USD a stejnou výši zaznamenal i v 1. čtvrtletí 2019. Upravený zisk na akcii v 1. čtvrtletí 2020 představoval 1,58 USD a v 1. čtvrtletí 2019 pak 1,48 USD,
 • účetní hodnota akcie ke konci března 2020 činila 72,632 USD a zvýšila se oproti hodnotě ke konci března 2019 o 25 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil k 31. 3. 2020 na úrovni 27,1 %. Přitom za celý rok 2019 byl vykázán ve výši 9,8 %,
 • upravený ROE (bez kumulované hodnoty ostatního úplného výsledku jiného než jsou úpravy přepočtu cizích měn) docílil k 31. 3. 2020 výše 12,6 %. 

K výsledkům za 1. čtvrtletí 2020 se vyjádřil Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel společnosti MetLife, Inc. Zdůraznil, že společnost vykázala solidní výsledky, které potvrzují její finanční sílu. Do období nejistoty vstoupila podle Khalafa MetLife s podnikatelským modelem, který je méně kapitálově intenzívní. Investiční portfolio je dobře posazené pro případ nějakého poklesu a výdajová disciplína je tvrdší než kdykoli předtím. MetLife má tak podle Khalafa předpoklady pro dlouhodobý úspěch.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články