2Q 2020: Prudential Financial i Zurich Group s provozním ziskem


			2Q 2020: Prudential Financial i Zurich Group s provozním ziskem

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ americké skupiny Prudential Financial a švýcarské skupiny Zurich.

Prudential Financial, Inc.

 • čistá ztráta přiřaditelná Prudential Financial ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výše 2,409 mld. USD nebo 6,12 USD na kmenovou akcii. Pro srovnání lze uvést, že ve 2. čtvrtletí 2019 byl docílen čistý zisk ve výši 708 mil. USD nebo 1,71 USD na akcii,
 • upravený provozní zisk po zdanění ve 2. čtvrtletí 2020 činil 742 mil. USD nebo 1,85 na kmenovou akcii. Ve 2. čtvrtletí 2019 byl vykázán tento zisk ve výši 1,262 mld. USD nebo 3,3 USD na akcii,
 • ve 2. čtvrtletí 2020 byly aktualizovány směrem dolů některé předpoklady jako například očekávané výnosy z obligací USA a obligací japonské vlády,
 • účetní hodnota kmenové akcie ve 2. čtvrtletí 2020 činila 165,53 USD a ve stejném čtvrtletí roku 2019 pak 150,04 USD,
 • likvidní aktiva mateřské společnosti ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výše 4,5 mld. USD, což bylo o 0,4 mld. USD méně než ve stejném čtvrtletí roku 2019,
 • spravovaná aktiva se dostala ve 2. čtvrtletí 2020 na úroveň 1,605 bilionu USD, přičemž ve 2. čtvrtletí předchozího roku docílila výše 1,497 bilionu USD.

Charles Lowrey, předseda a výkonný ředitel Prudential Financial, Inc., k výsledkům za 2. čtvrtletí 2020 uvedl, že skupina prokázala odolnost vůči účinkům pandemie a ekonomickým a tržním šokům. Pokračuje v naplňování stanovených priorit pro rok 2020. V platnosti zůstává například cíl dosáhnout v tomto roce snížení nákladů o 140 mil. USD. Skupina učinila pokrok při reorientaci mezinárodního byznysu na trhy s vyšším růstem. Prudential Financial se vyrovnává i s dopady nízkých úrokových sazeb s pomocí agresivní úpravy cen a zaměřením na produkty, které jsou méně citlivé na úroky. Lowrey zdůraznil, že skupina je na straně všech, kteří byli postiženi COVID-19 a nedávnými incidenty rasové nespravedlnosti a nerovnosti.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Zurich

 • v 1. pololetí 2020 byl docílen silný růst hrubého předepsaného pojistného u podnikatelských pojištění. Skupina je připravena těžit z dalšího zlepšování sazeb podnikatelského pojištění,
 • provozní zisk v 1. pololetí 2020 činil 1,7 mld. USD (včetně dopadů COVID-19 ve výši 686 mil. USD). Pandemie a další faktory způsobily, že tento zisk poklesl oproti 1. pololetí 2019, kdy představoval 2,8 mld. USD, o 40 %,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům byl vykázán v 1. pololetí 2020 ve výši 1,2 mld. USD, takže proti stejnému období roku 2019 se snížil o 42 %,
 • škody v neživotním pojištění z titulu COVID-19 dosáhly ve sledovaném období výše 750 mil. USD (odhad z května 2020) a byly plně zaúčtovány v 1. pololetí 2020,
 • kapitálová pozice společnosti Zurich je nadále silná. Podle „Ekonomického kapitálového modelu Zurich“ (Z-ECM) byla vykázána k 30. 6. 2020 na úrovni 102 %; solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů dosáhl k 30. 6. 2020 úrovně 185 %,
 • skupina udržuje vysokou likviditu a konzervativní investiční portfolio.

K výše uvedeným výsledkům se vyjádřil výkonný ředitel skupiny Zurich Mario Greco. Uvedl, že 1. pololetí 2020 bylo bezprecedentním obdobím s nepředvídatelnými událostmi počínaje globální pandemií a recesí a konče civilními nepokoji a vyšší mírou přírodních katastrof. Proto se prioritou stala podpora klientů. Skupina dodržela své závazky, poskytla ale i dodatečnou podporu a finanční pomoc, a to formou slev na pojistném a odložení placení pojistného.  Greco vyjádřil uspokojení, že činnost skupiny v 1. pololetí 2020 vedla ke zvýšení důvěry klientů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články