2Q 2020: Talanx hlásí růst pojistného o 5,5 %. Hannover Re pak o 12,4 %


			2Q 2020: Talanx hlásí růst pojistného o 5,5 %. Hannover Re pak o 12,4 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ německých skupin Talanx a Hannover Re.

Talanx

 • hrubé předepsané pojistné vzrostlo v 1. pololetí 2020 o 5,5 % na 22 mld. EUR,
 • náklady na pojistné plnění z titulu COVID-19 činily ve sledovaném období 824 mil. EUR,
 • provozní výsledek se v 1. pololetí 2020 snížil o 40,1 %, tj. z 1 244 mil. EUR na 745 mil. EUR,
 • bez zatížení COVID-19 by koncernový výsledek značně převýšil výsledek dosažený v 1. pololetí 2019,
 • škodní poměr[1] bez COVID-19 byl v 1. pololetí 2020 stabilní,
 • solventnostní poměr byl na konci 1. pololetí 2020 vykázán ve výši 191 %, což se blíží horní hranici cílového rozpětí,
 • trvající nejistoty neumožňují žádný validní výhled pro další období. 

Torsten Leue, předseda představenstva Talanx AG, k výsledkům dosaženým v 1. pololetí 2020 uvedl, že pandemie skupinu těžce zasáhla. Obzvláště ve 2. čtvrtletí 2020 byly škody enormní a vysoce překročily předpokládaný škodní rozpočet. Přesto byl růst pojistného v 1. pololetí 2020 pozoruhodný a programy k dosažení větší ziskovosti zapůsobily. Nyní se musí Talanx podle Leue zaměřit na řešení problémů, jež nastanou ve 2. pololetí 2020.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


Hannover Re

 • technické rezervy na škody spojené s COVID-19, včetně ještě neohlášených, v 1. pololetí 2020 výrazně vzrostly, a to i z důvodu nejistot ohledně průběhu pandemie,
 • hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2020 zvýšilo o 12,4 % na 13,1 mld. EUR,
 • zvýšená poptávka po zajištění vedla v některých případech k podstatnému zlepšení cen a podmínek,
 • čistý zisk skupiny v 1. pololetí 2020 činil 402 mil. EUR, přičemž v 1. pololetí 2019 dosáhl výše 663 mil. EUR,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost/rentabilita investic) byl ve sledovaném období vykázán ve výši 2,7 %,
 • cíl pro další období není podle Hannover Re za daných okolností možné stanovit.

Jean-Jacques Henchoz, výkonný ředitel Hannover Re, v souvislosti s výsledky za 1. pololetí 2020 vyzvedl, že skupina se zatím vyrovnává s koronavirovou krizí relativně dobře. To umožnilo vytvořit odpovídající technické rezervy a vzít v úvahu stále ještě značné nejistoty týkající se rozsahu pandemie. Henchoz dále zdůraznil, že podnikatelský model Hannover Re je nastaven tak, aby zvládl i takové extrémní události. Proto je možné nabízet klientům a obchodním partnerům maximální podporu.


[1] Schadenquote = např. poměr mezi celkovým pojistným plněním v daném období a celkovým pojistným v daném období

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články