Oligopol v oblasti ratingu poškozuje investory i kapitálové trhy


			Oligopol v oblasti ratingu poškozuje investory i kapitálové trhy
24.9.2020 Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) vidí problém v obchodních praktikách a dominantním postavení tří velkých ratingových agentur USA. Faktický oligopol poškozuje totiž podle GDV investory a ovlivňuje účinnost kapitálových trhů.

Evropský orgán dohledu ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejnil koncem března 2020 výzvu s cílem získat doklady o dostupnosti a využívání ratingových informací a údajů. Konzultace je zaměřena obzvláště na uživatele ratingových informací a údajů.  Dotazováním zainteresovaných osob by se chtěla ESMA dozvědět, jaké existují ratingové požadavky, týkající se např. formátu, četnosti, rozsahu nebo dostupnosti, a do jaké míry jsou pokryty nabídkami informací na Evropské ratingové platformě (ERP) a na veřejných webových stránkách ratingových agentur.   


Mohlo by vás zajímat: Pozor změna: U zkoušek z pojištění čekejte nové otázky. Dávají smysl?


GDV tuto konzultaci uvítal a k uvedeným otázkám zaujal rozsáhlé stanovisko. V jeho úvodu se zdůrazňuje, že pojistitelé, kteří jsou jedním z největších institucionálních investorů, pravidelně používají ratingové informace pro řízení kapitálových investic, řízení rizik, podávání povinných zpráv orgánům dohledu a rovněž tak pro potřeby účetnictví. Externí ratingové informace jsou tudíž pro evropské pojistitele nezbytné.

GDV spatřuje ovšem problém v současných obchodních praktikách třech největších ratingových agentur, jež mají sídlo v USA. Je názoru, že oligopolní struktura ratingového trhu celkově vede k neúměrným nevýhodám pro institucionální investory a neodpovídající účinnosti kapitálových trhů.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


Podstata stanoviska GDV se dá vyjádřit takto:

  • vzhledem k nadměrné (přečnívající) tržní pozici třech největších ratingových agentur USA – S&P, Moody’s a Fitch – jsou institucionální investoři de facto nuceni uzavírat s těmito agenturami licenční ujednání,
  • v důsledku své tržní síly si výše jmenované ratingové agentury pravidelně vynucují od uživatelů ratingových informací neúměrné zvýšení poplatků,
  • po licenčním ujednání, které se týká určitých ratingových produktů nebo služeb, je bezmála nemožné takové produkty vypovědět, protože ratingové agentury často trvají na svých příjmech a následně požadují vyšší poplatky za ratingy místo, aby při vypovězení balíčkových ujednání nabídly výhodnější podmínky,
  • pokud jde o aktuální tržní chování výše uvedených ratingových agentur, je GDV přesvědčen, že ESMA a Evropská komise by měly důrazně řešit komerční problémy v souvislosti s licenčními praktikami ratingových agentur,

GDV tudíž doporučuje přepracovat třetí nařízení o ratingových agenturách (462/2013/EU) a vyjasnit, že všechny dceřiné společnosti ratingových koncernů spadají do působnosti tohoto nařízení. Dále bude nezbytná přísná a transparentní regulace nákladů za ratingové informační služby, které nejsou uváděny na trh analytickými útvary ratingových koncernů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články