Kupní síla důchodu se v Německu značně liší podle místa bydliště


			Kupní síla důchodu se v Německu značně liší podle místa bydliště
29.7.2020 Zahraničí

Kupní síla důchodu je v Německu regionálně značně odlišná, a to až o 52 %. K tomuto závěru dospěla studie, kterou zpracoval německý Institut pro hospodářský výzkum Prognos (Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos) pro tzv. iniciativu Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) s názvem „7 let déle“ („7 Jahre länger“).

Kupní síla důchodů se v Německu regionálně značně liší, a to až o 52 %. Tak například 1000 EUR pro důchodce v Mnichově – nejdražším místě pro život ve stáří – má kupní sílu 760 EUR. Oproti tomu v brandenburském okrese Elbe-Elster – nejpříznivějším místě pro důchodce v SRN – má stejně velký důchod hodnotu 1160 EUR.

Je tudíž jasné, že v Německu má na životní náklady a tím na životní úroveň ve stáří značný vliv místo bydliště. Dražší oblasti nemusejí však být nutně neatraktivní, neboť mzdy a od nich odvozené důchody jsou tam v zásadě vyšší. Ztráta ohledně životního standardu hrozí všude tam, kde starobní příjmy jsou v poměru k regionální cenové úrovni velmi nízké.


Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo zemědělství chybovalo v řízení PGRLF. Kam šla vyplacená podpora?


Obzvláště drahý je pro důchodce život v Bavorsku. Sedm z deseti nejdražších míst v Německu pro život v důchodu se nachází právě tam. Hned za hlavním městem této spolkové země jsou v celoněmeckém pořadí bavorské okresy Mnichov a Starnberg. Obecně je hospodářsky silný jih Německa spíše nákladově výraznější. 40 z 50 nejdražších regionů v Německu se nachází v Bavorsku, Bádensko-Württembersku a Hesensku.

Naproti tomu cenově výhodný je pro důchodce život ponejvíce v severním a východním Německu, kde se nacházejí toliko 4 z 50 nejdražších regionů Německa (Hamburk, Nordfriesland – Severní Frísko, Berlín, Postupim). Pokud jde o celé spolkové země, tak příznivý je život v Sasku-Anhaltsku. Ve všech 14 okresech a příslušných městech jsou životní náklady pod průměrem za celou SRN a v 11 okresech je to o více než 10 % méně než celoněmecký průměr. Žádná jiná spolková země nemá tak vysoký podíl cenově příznivých regionů.


Mohlo by vás zajímat: Výzva: STOP složitým podmínkám


V rámci vyhodnocení porovnala společnost Prognos životní náklady důchodců ve 401 okresech a městech. Pro tento účel upravila váhy u obecného spotřebního koše Spolkového statistického úřadu s ohledem na spotřebitelské chování osob s věkem nad 65 let. Například nájmy mají u této věkové skupiny vyšší váhu a naopak náklady na vzdělávání hrají menší roli. Ovšem většina lidí je schopna pouze hrubě odhadnout, jak vysoké jsou jejich životní náklady, a to nejen ve stáří. Jako pomůcka může sloužit online „plánovač životních nákladů“ vytvořený iniciativou GDV pod výše uvedeným názvem „7 Jahre länger“. S jeho pomocí lze zjistit průměrné výdaje Němců na mnohé služby a produkty.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články