UK: Vláda umožnila zajišťovacím schématem další využívání úvěrového pojištění


			UK: Vláda umožnila zajišťovacím schématem další využívání úvěrového pojištění

Asociace britských pojistitelů (ABI) uvítala oznámení vlády Spojeného království (UK) ohledně vytvoření dočasného zajišťovacího programu krytého vládou, který má pomoci podnikatelům nadále si zachovat přístup ke komerčnímu úvěrovému pojištění, a to v důležitém období, kdy se zotavují z dopadů COVID-19.

Cílem programu je urychlit ekonomickou obnovu zajištěním pokračující dostupnosti komerčního úvěrového pojištění ve světle bezprecedentních finančních tlaků, kterým v současné době čelí většina podnikatelských sektorů. Program pomůže komerčním úvěrovým pojistitelům pokračovat v poskytování pojištění širokému okruhu podnikatelů v celé zemi, a to při udržení takové úrovně krytí, kterou by jinak nebyli schopni nabídnout.


Mohlo by vás zajímat: Phishing : Věrohodně se tvářící podvod


Program zahrnuje podobnou podporu krytou státem, jaká byla již realizována v některých jiných evropských zemích a v Kanadě. Také v těchto zemích se jednalo o pomoc podnikům, aby mohly mít nadále prospěch z dostupné pojistné ochrany v oblasti komerčního úvěrového pojištění.

Komerční úvěrové pojištění poskytuje podnikům pojistnou ochranu tehdy, jestliže zákazník v zásobovacím řetězci, který dluží peníze za produkty nebo služby, neuhradí své dluhy, nebo je uhradí později, než ukládají platební podmínky. Pojistitelé poskytují svým zákazníkům cennou průběžnou podporu při řízení úvěrů, poskytují jim též poradenství a informace o finanční síle těch potenciálních kupujících a trhů, s nimiž by měli klienti pojistitele navázat obchodní vztah. V posledních dvou měsících ABI a řada komerčních úvěrových pojistitelů úzce spolupracovala s vládou s cílem vytvořit pro budoucí období určitou facilitu (finanční nástroj) s ohledem na pro podnikatele obtížné tržní prostředí. Intenzívní součinnost směřovala k dohodě i o detailech.


Mohlo by vás zajímat: Výzva: STOP složitým podmínkám


Pojistitelé se musejí do 15. června 2020 formálně vyjádřit, zda si přejí účastnit se programu, který bude antedatován k 1. dubnu 2020. Program bude fungovat do 31. prosince 2020 s tím, že koncem září 2020 bude přezkoumán z hlediska možného prodloužení.  V rámci tohoto dočasného programu bude vláda fungovat jako zajistitel komerčního úvěrového pojišťovnictví a sdílet s pojistiteli riziko ztrát způsobených případnou insolvencí podnikatelů. V rámci tohoto programu převezmou pojistitelé 10 % škod rezultujících ze selhání podniku, zatímco vláda převezme 90 % pojistného a škod.

Toto sdílení rizika umožní pojistitelům poskytnout podnikům, provozujícím činnost v UK a postiženým koronavirovou krizí, širší pojistnou ochranu a pomoci jim obnovit obchodování s vědomím, že jsou chráněni před selháním obchodních partnerů, kteří neuhradí dodané zboží a služby. Podniky z UK, kryté komerčním úvěrovým pojištěním, budou automaticky zařazeny do tohoto programu, pokud se do něho zapojí jejich pojistitel. V důsledku účasti v programu by měly mít jednodušší přístup k pojištění. Jinak by bylo složitější se k němu dostat. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články