Dieselgate dopadá na pojistitele právní ochrany


			Dieselgate dopadá na pojistitele právní ochrany
2.9.2020 Zahraničí

Zhruba po 5 letech od vypuknutí emisního skandálu VW (Volkswagen) aktualizovali dotčení pojistitelé bilanci dopadů. Všechna čísla sledovaná u tohoto případu znovu vzrostla a mezi jiným i náklady na advokáty, znalce a soudní řízení.

Ve sporech s výrobci automobilů kvůli údajnému manipulování s hodnotami emisí uplatnilo doposud v Německu své nároky z pojištění právní ochrany asi 247 000 řidičů. Pojistitelé vyplatili do konce května 2020 pojistná plnění ve výši 667 mil. EUR, a to jako úhradu nákladů za advokáty, znalce a soudní řízení. Tuto mezibilanci sestavil Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zhruba 5 let po vypuknutí emisního skandálu a po dokončení vzorové určovací žaloby na koncern Volkswagen.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Jak chudák do ještě větší bídy přišel


Od posledního přehledu dopadů z října 2019 tak přibylo 60 000 nových právních případů a další výdaje ve výši 124 mil. EUR. Jedna z příčin spočívá zřejmě v tom, že se ještě značné množství dotčených řidičů rozhodlo nevyužít vzorovou určovací žalobu. Druhou příčinou je, že vyvstaly další soudní spory vůči jiným výrobcům automobilů kvůli údajné manipulaci s emisemi. Celková hodnota všech sporů ohledně údajné manipulace s emisemi řešených prostřednictvím pojistitelů právní ochrany mezitím vystoupala na 5,9 mld. EUR. Průměrná výše předmětného sporu se pohybuje kolem 24 000 EUR. Celkově zpracovávají němečtí pojistitelé právní ochrany ročně přes 4 mil. případů a vyplácejí pojistná plnění zhruba ve výši 3 mld. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 a úmrtnost


Kromě úhrady výše zmíněných nákladů na emisní skandál se pojistitelé provozující pojištění právní ochrany obávají dalšího finančního zatížení. V roce 2021 by totiž mělo dojít k plánovanému zvýšení odměn advokátů a soudních poplatků. S tím spojené vyšší náklady se však nedotýkají jen pojistitelů, nýbrž rovněž spotřebitelů domáhajících se práva, kteří ale nemají sjednáno příslušné pojištění.

Silný vliv to může mít například v pracovním právu. Zde počítají pojistitelé právní ochrany s růstem případů na základě ztráty pracovního místa v důsledku koronavirové krize. Indicií takového možného vývoje je ta skutečnost, že od března 2020 využívají pojištěné osoby častěji telefonické právní poradenství, které jim pojistitelé nabízejí. GDV je názoru, že výše poplatků by měla být přizpůsobena současné situaci ovlivněné COVID-19 a u některých postupů, které nejsou pro advokáty až tak náročné, by poplatky mohly být dokonce sníženy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články