GDV umožňuje zjistit individuální živelní přírodní riziko v místě bydliště


			GDV umožňuje zjistit individuální živelní přírodní riziko v místě bydliště
7.8.2020 Zahraničí

Vlastníci nemovitostí a nájemníci si nyní mohou v Německu docela jednoduše zjistit individuální živelní přírodní riziko v místě bydliště. Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) totiž uvedl do provozu novou online „kontrolní“ platformu.  

Fungování této platformy je poměrně jednoduché. Zainteresovaný spotřebitel vloží pouze poštovní směrovací číslo a dozví se, jaké škody byly v minulosti v místě jeho bydliště způsobeny špatným počasím. Konkrétně získá informace o počtu budov, jež byly v posledním roce v daném regionu poškozeny, či informace o nejvyšších škodách způsobených silným deštěm, vichřicí, nebo kroupami. K dispozici jsou rovněž údaje o nebezpečí povodní a záplav.

Tato kontrola živelních přírodních rizik má „pohnout“ především vlastníky domů k tomu, aby se více věnovali zabezpečení vlastního majetku. Je to i reakce na tu skutečnost, že v Německu chybí zatím celostátní platforma o živelních přírodních nebezpečích s lehce srozumitelnými informacemi o jednotlivých rizicích a možnostech prevence.


Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla konkurentem pojistitelů? Signály mluví jasně!


Již před mnoha lety se konference předsedů vlád spolkových zemí, což je koordinační grémium, vyslovila v tom smyslu, aby pojišťovnictví předložilo návrhy k vytvoření příslušné celostátní platformy a nabídla podporu. Takový centrální celostátní portál veřejné správy nemůže nová online platforma GDV samozřejmě nahradit. Němečtí pojistitelé chtějí ale přispět k tomu, aby bylo možno se vyhnout škodám, jež ohrožují existenci lidí, nebo rozsah těchto škod významně snížit.

Oliver Hauner, který v GDV vede úsek majetkového pojištění, v této souvislosti zdůraznil, že platforma ukazuje finanční dopad špatného počasí, a to konkrétně v daném bydlišti. Tím pádem může každý zainteresovaný spotřebitel lépe ocenit riziko a vyvodit z toho patřičné závěry. V úvahu připadá například prověření pojistné ochrany, realizace preventivních opatření či úprava stavebního plánu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Mám fofr, že se nemůžu ani…


V Německu pojistitelé každoročně vyplácejí pojistné plnění z titulu pojistných událostí způsobených špatným počasím v průměrné výši 3,7 mld. EUR. Jde o škody na domech, autech, v domácnostech i u podnikatelů a v průmyslu. V roce 2019 byly hodnotově nejvyšší škody v Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku a v Hesensku. Ovšem nejvíce škod způsobených vichřicí a krupobitím bylo vykázáno v Sársku, Sasku a v Porýní-Falci.

Zájemci mohou výše zmíněnou online platformu najít ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články