Hrozí omezení nabídky udržitelných finančních produktů?


			Hrozí omezení nabídky udržitelných finančních produktů?

Federace Insurance Europe informovala, že skupina evropských finančních asociací včetně IE zaslala Evropské komisi varování ohledně jejích návrhů na zavedení nové definice „preferencí udržitelnosti“, neboť tyto návrhy by mohly omezit nabídku udržitelných produktů.

Výše uvedená definice „preferencí udržitelnosti“ by měla být promítnuta do aktů v přenesené pravomoci vydaných na základě zmocnění v MiFID II[1], směrnici o distribuci pojištění (IDD)[2] a směrnici Solventnost II[3].


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 a úmrtnost


V prohlášení se zdůrazňuje, že pojistitelé sice podporují záměr Evropské komise vytvořit robustní rámec pro investice, který by měl usnadnit přechod k udržitelnosti, ale současně mají vážné obavy, že nyní připravované návrhy budou ve skutečnosti omezovat přístup klientů k udržitelným financím, a to nadměrným limitováním škály produktů, jež jsou jim pojistitelé schopni nabídnout.

Problém je totiž v tom, že i když je návrh Evropské komise týkající se „preferencí udržitelnosti“ založen na kategoriích produktů vymezených v nařízení 2019/2088/EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb[4] (SFDR), tak navíc se pro tyto produkty doplňují další kritéria týkající se negativních (nepříznivých) dopadů a udržitelnosti investic, jež sice podporují charakteristiky udržitelnosti, ale neobsahují potřebný cíl udržitelnosti.


Mohlo by vás zajímat: Jakou strategii by měla pojišťovna zvolit pro 2. pololetí 2020?


To by mohlo vyústit do situace, že skupina udržitelných produktů, jež by mohly vyhovět přísným požadavkům stanoveným v nařízení SFDR, by nemohla být nabízena klientovi, který požádá o udržitelný produkt dle dodatečných kritérií, jež Evropská komise nyní hodlá navrhnout.

Tyto nově navrhované požadavky na způsobilé produkty nejsou konzistentní s SFDR, a proto by měly být z návrhu vypuštěny. Jinak by to negativně ovlivnilo schopnost finančního sektoru nabízet produkty, jež podporují a urychlují přechod k více udržitelné ekonomice.


[1] MiFID II - Směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů; Nařízení 600/2014/EU o trzích finančních nástrojů
[2] Směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění
[3] Směrnice 2009/138/ES Solventnost II
[4] Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články