Pojištění obytných budov je v Německu pod tíží nákladů


			Pojištění obytných budov je v Německu pod tíží nákladů
28.8.2020 Zahraničí

Německý portál Versicherungswirtschaftheute zveřejnil článek, ve kterém se upozorňuje na to, že finanční výsledky německých pojistitelů provozujících pojištění obytných budov nejsou příznivé.  

Výkonný ředitel jedné z pěti největších německých pojišťoven v segmentu pojištění obytných budov se vyjádřil lapidárně v tom smyslu, že pokud se v daném roce objevují časté a silné bouřky, tak kombinovaná kvóta[1] přesahuje 100 %. Jak to vypadá v Německu celkově, vyplývá z aktuální analýzy společnosti Assekurata. Pojistitelé musejí podle ní provést změny, aby dlouhodobě nezůstali na špatné straně stoprocentní hranice.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Lébl: Oživení světových ekonomik bude vyžadovat práci v rukavičkách


Přes rozsáhlé sanační úsilí se podle Assekurata kombinovaná kvóta celého německého trhu pojištění obytných budov pohybuje v průměru za posledních 20 let (2000 – 2019) kolem 106 %. Dokonce v období 2014 – 2018, kdy pojišťovnictví řešilo poměrně málo škod způsobených živelními událostmi, se kombinovaná kvóta pohybovala kolem 98 %, tj. těsně pod hranicí 100 %, tedy těsně pod hranicí ztráty. Při bližším pohledu se ukazuje, že zhruba polovina příslušných účastníků trhu překračuje hranici 100 %, takže vykazuje technickou ztrátu. Důvodem je například ta skutečnost, že rozvahu pojistitelů významně zatěžují vichřice a krupobití.

Přitom opravdu silné vichřice, jako například v roce 2018 Friederike, vyvolávají vysoké pojištěné škody. Značnou v podstatě každoroční zátěž způsobují i povodňové škody, které se v roce 2018 podílely 50 % na vyplacených pojistných plněních v segmentu pojištění obytných budov. Assekurata upozorňuje též na vysoké škody způsobené požárem. Například v roce 2011 bylo v Německu z tohoto titulu vyplaceno 750 mil. EUR, ale v roce 2018 již 1,16 mld. EUR. Za zmínku též stojí, že v roce 2018 se požární škody podílely na celkových pojistných plněních ve sledovaném segmentu 19,5 %, ale jejich podíl na počtu celkových škod byl jen 7,7 %.


Mohlo by vás zajímat: Pozor: Úspěšnost u zkoušek z pojištění klesá


Růst nákladů na pojistná plnění při stagnující frekvenci škod prý ovlivňuje vysoké vytížení řemeslníků, nasazení moderní techniky či náklady, jež musejí pojistitelé platit znalcům. Tento vývoj nákladů nemohou pojistitelé v zásadě ovlivnit. Preventivní opatření, jako například hlásiče požárů, mohou sice počet škod a popřípadě výši plnění redukovat, ale problémem prý je, že moderní preventivní zařízení jsou pro pojistníky drahá a mnozí si je tudíž nemohou dovolit zakoupit. Assekurata předpokládá, že pojistitelé budou v budoucnu nadále stavět na upisovací a sazbové politice orientované na výnosy. Je však pod otazníkem, zda to bude stačit. V každém případě bude nutné důsledněji prosazovat prevenci.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články