Jak popisují budoucnost pojišťovnictví špičkoví manažeři?


			Jak popisují budoucnost pojišťovnictví špičkoví manažeři?
10.8.2020 Zahraničí

Pojišťovnictví prochází v době pandemie historicky nejobtížnější etapou. V období, kdy se vše mění a klient si promýšlí svoje spotřebitelské chování, musí mít vrcholní manažeři pojišťoven na budoucí vývoj celého sektoru jasný názor.

Pandemie podnítila rozvoj digitalizace

Členové představenstev pojišťoven prý v poslední době objevili další výhody digitalizace, resp. online komunikace. Týká se to například i valných hromad či bilančních konferencí, jejichž doba konání se zkrátila zhruba na polovinu, a tím klesly náklady. Akcionáři by tak mohli mít více chuti se jednání zúčastnit, jelikož nebudou muset cestovat. Kromě toho u mnoha pojišťoven přesáhl podíl práce z domova 90 %, a funguje to.

Podle šéfa Allianz Olivera Bäteho přispěla pandemie k posunu v digitálním rozvoji. U této pojišťovny se v poslední době ztrojnásobil počet virtuálních jednání a poradenských rozhovorů.  Arag, pojišťovna právní ochrany, zase informovala, že i jí se bezproblémově zdařil přesun zaměstnanců na práci z domova. Řada dalších pojišťoven urychlila realizaci svých projektů v oblasti digitalizace.


Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla konkurentem pojistitelů? Signály mluví jasně!


Prostě nyní se realizují věci, které se dříve zdály nemožné. Pojišťovny se přizpůsobily změněným pravidlům hry v období pandemie, resp. novým sociálním, společenským a kulturním normám, a realizují digitální ofenzívu. Testují se nové virtuální formy práce a je zřejmé, že nejsou řešením jen pro období pandemie, ale že budou fungovat i v budoucnu. Podle některých expertů roste povědomí obyvatelstva o riziku, a to přináší vyšší poptávku po pružné pojistné ochraně a také poptávku po jiných preventivních nástrojích.

Posun role pojišťoven

Je jasné, že základem činnosti pojišťoven je přebírání rizik za úplatu s tím, že v případě pojistné události bude poskytnuto pojistné plnění. Tradičně zprostředkovává uzavření pojistné smlouvy pojišťovací zprostředkovatel s tím, že návrh na pojištění se následně ještě zkoumá v pojišťovně.  Ale podle jedné studie zajišťovny Swiss Re se tato zásadní role pojišťoven přesouvá od poskytování toliko čistého pojistného plnění k širší poradenské roli v oblasti prevence a snižování rizik. Především mladá klientela prý očekává rychlý přístup k faktům, transparentnost a silnější personalizovanou nákupní zkušenost. Podle některých analytiků mohou pojišťovny těmto požadavkům vyhovět, neboť díky granulovaným údajům mohou klienty lépe segmentovat a vyvíjet nové produkty šité na míru a stávající produkty vhodně přizpůsobit. 


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 2Q 2020?


Větší součinnost pojišťoven s partnery 

Nikoho neudiví, že švédský gigant IKEA nabízí pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti, že mobilní operátor Vodafone vstupuje do autopojištění nebo maloobchodník Tchibo prodává jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel pojištění společnosti Hansa Merkur. Podle expertů jde o trvalý trend. Pokud je to nezbytné, tak pojišťovna zůstává jen čistým nositelem rizika a konečný zákazník o ní vlastně nic neví. Hranice mezi pojištěním a jinými obory se stávají nezřetelnými. Například Tchibo vychází z toho, že rozšířením nabídky služeb může své klienty doprovázet v každé situaci všedního dne.

O to jde ve všech oborech. Být v každém čase či situaci s klientem a využít možný potenciál pro uzavření obchodu. Proto je logické, že například technologičtí giganti jako je Google, Facebook či Twitter, kteří mají k dispozici enormní soubor klientských dat a technologický, marketingový a prodejní potenciál, hledají vhodný přístup do oboru pojišťovnictví. Ale nejde jen o ně. Také vertikální obory, které mají blízko k pojišťovnictví, hodnotí tento obor jako lukrativní. Zájem o Německo může vyplývat i z toho, že hustota pojištění (tj. pojistné na 1 obyvatele za rok) se v Německu pohybuje kolem 2200 EUR, kdežto ve Spojeném království dosahuje výše 3400 EUR, v Nizozemsku 4700 EUR, ve Švédsku 3100 EUR a ve Francii 2900 EUR.


Mohlo by vás zajímat: Budou pojišťovny v USA krýt covid-19 během natáčení filmů?


Jak vidí další vývoj poradenská společnost Deloitte? Pojistný trh bude užší, intenzita konkurence větší a spektrum nabídky širší. Tradiční podnikatelská logika v pojišťovnictví vede dlouhodobě k úbytku hodnoty na základě zaměření na náklady, a to v celém oboru, a na základě rostoucí konkurence a nedostatku inovací. To podle názoru Deloitte vytváří prostor pro vstup nových soutěžitelů.  

Jak reagují skuteční TOP hráči?

Axa Německo vidí další nezvratný vývoj v přechodu od bilaterálního výměnného vztahu k multilaterální síti – k ekosystému. Při budování tohoto systému se mohou pojišťovny více přiblížit klientovi. Axa předpokládá potenciál především v oblasti zdravotnictví a v oblasti malých a středních podniků. V souvislosti s dalším rozvojem digitalizace je často zmiňována čínská skupina Ping An. Ta převedla celý kmenový obchod na platformy založené na cloudech. Každá platforma poskytuje koncernu možnost vytvoření různorodých styčných bodů, což směřuje právě k ekosystému, který výrazně přesahuje vlastní pojišťovací obchod. Z toho pak vyplývá možnost rozšiřovat stávající řetězce tvorby hodnot. Není náhodou, že nyní je Ping An podle Forbes jediným pojistitelem, který patří mezi 10 největších podniků světa.


Mohlo by vás zajímat: Globální ekonomický výhled: Koronavirus opět na scéně  


Také mnichovská Allianz kráčí kupředu a realizuje své digitální plány. Podobně jako Ping An usiluje o rozšíření svého působení nad rámec pojištění. Je například plánována aplikace, s jejíž podporou by si klienti sami řídili jejich finanční svět. To znamená, že pojišťovny hloubají nad komplexní širokou nabídkou. Pokud jde o základní pojišťovací činnost, v principu prý zůstává stejná, ovšem s jistými posuny. Například lze vystopovat pohyb od likvidace škod k prevenci škod, od jednoho produktu k produktovému balíčku, od bilaterálnímu vztahu k výše zmíněné síti. Otázkou je, co na to vše řekne klient.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články