Jak si vede budoucí výkonný ředitel GDV Jörg Asmussen?


			Jak si vede budoucí výkonný ředitel GDV Jörg Asmussen?
11.8.2020 Zahraničí

Jörg Asmussen se stal členem prezidia Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) 1. dubna 2020 a dle plánu by měl dne 1. října 2020 nastoupit i do funkce výkonného ředitele tohoto svazu. I když nejde o vládního představitele, v německém odborném tisku je jeho krokům v prvních 100 dnech působení v GDV věnována pozornost zvláště z toho důvodu, že nastoupil v době koronavirové krize, kdy se i v pojišťovnictví řeší naléhavé výzvy. Proto je účelné se na tyto aktivity GDV blíže podívat.

Jörg Asmussen má za sebou bohatou odbornou kariéru. Působil například v Evropské centrální bance a jako státní tajemník na německém ministerstvu financí. V odborných kruzích je dostatečně znám a má širokou síť kontaktů. Předchozí výkonný ředitel GDV Jörg von Fürstenwerth působil v této funkci 25 let, takže se oprávněně hovoří o nástupu nové éry.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 3,8 %


Když byl Asmussen na počátku roku 2020 oficiálně německé veřejnosti představen jako budoucí výkonný ředitel GDV, tak za klíčová témata, na jejichž řešení by se měl podílet, považoval problematiku penzí, změnu klimatu a kybernetickou bezpečnost. Ovšem v dubnu 2020 vypadal svět již jinak. Priority a zájmy GDV se přeskupily a řešení některých z nich se posunulo na pozdější dobu.

Asmussen se musel rychle přeorientovat a začít se věnovat otázkám, které hýbaly veřejností, jako je například otázka pojištění pro případ uzavření podniku. Ale naléhavých otázek bylo více jako například: Co by měli pojistitelé činit, aby v krizi zůstali partnery klientů? Kde je třeba rychle řešit problémy? Jak mají pojistitelé dostát zodpovědnosti, aniž by upadli do finančních potíží? V zásadě se tedy jednalo o citlivé vyvažování zájmů, přístupů i postupů.  

Podle německých specialistů zatím dělá Asmussen svoji práci dobře. V médiích argumentoval odborně a srozumitelně, přičemž zdůrazňoval i nutnost poctivého přístupu ke klientům. Pokud jde o pojištění pro případ uzavření podniku, zaujal jasné stanovisko v tom smyslu, že je-li škoda validní, tak bude bezpochyby vyplaceno pojistné plnění. Asmussen též zmiňoval, že navíc někteří němečtí pojistitelé poskytují plnění dobrovolně. Svými vystoupeními bezesporu uklidnil podnikatelskou veřejnost.


Mohlo by vás zajímat: Lesní požáry v Kalifornii mají viníka. Odškodnění obětí je astronomické


Nasazení prokázal při přípravě a realizaci nových projektů. Aktuálně pracuje na konceptu pojištění pro případ pandemie, aby mohla být pandemická rizika v budoucnu za určitých podmínek pojišťována. Výstupem projektu by mohlo být soukromo-státní pojištění pro malé a střední podniky s tím, že kromě angažovanosti pojistitelů a státu se počítá rovněž s účastí kapitálového trhu ve formě pandemických bondů.

Za pozornost stojí i Asmussenova aktivita na Twitteru. Za krátkou dobu má již přes 1000 sledovatelů. Jeho základní poselství zní zhruba v tom smyslu, že německý finanční trh nezahrnuje toliko banky, nýbrž také velice úspěšné pojišťovny. Bylo ovšem postřehnuto, že Asmussen jde v PR na Twitteru dál než je v pojišťovnictví obvyklé. Otevřeně informuje, na čem pracuje, která témata se ho více dotýkají, pro co hoří jako normální občan apod. Jde tedy o dovednou transparentní ofenzívu.

V neposlední řadě se zdá, že je Jörg Asmussen vítaným hostem v kancelářích pojistitelů. V posledních několika týdnech jednal s výkonnými řediteli či předsedy představenstev významných německých pojišťoven například o strategiích v obchodě, udržitelnosti či digitální transformaci.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články