ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 3,8 %


			ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 3,8 %
31.7.2020 Pojistný trh

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP podle předběžných údajů za 1. pololetí 2020 dosahuje hodnoty 71,3 mld. Kč a meziročně se navýšil o 3,8 %. „Meziročně předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP narostlo o 2,6 mld. Kč. Jedná se o nižší hodnotu než za srovnatelné období o rok dříve, a to především zásluhou vývoje v neživotním pojištění. Tempo růstu tak ke konci 2. Q 2020 meziročně zpomalilo o 0,9 p. b., a ve srovnání s první čtvrtinou roku dokonce o 1,8 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Předepsané pojistné životního pojištění upravené dle metodiky ČAP dosáhlo za 1. pololetí roku 2020 hodnoty 23,2 mld. Kč a meziročně rostlo o 2,4 %, tedy o 542 mil. Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím se tak mírně snížila dynamiky celkového růstu, ale výsledky v dominantním segmentu běžně placených smluv i nadále zůstávají stabilní.

Produkty životního pojištění s běžně placeným pojistným, které dosahují více než 90% podílu v počtu aktivních smluv, oproti stejnému období roku 2019 narostly o 3 % a předepsané pojistné se zvýšilo o 648 mil. Kč na aktuálních 22,6 mld. Kč. Proti tomu produkty s jednorázově placeným pojistným zaznamenaly meziroční pokles o necelých 16 %.


Mohlo by vás zajímat: Dopady krize pocítilo 45 % zaměstnanců


 „Produkty s běžně placeným pojistným nyní stejně jako v prvním čtvrtletí rostou o 3 %, což představuje zrychlení oproti hodnotám platným ke konci roku 2019 s nárůstem pojistného o 2,1 %,“ říká Jaroslav Urban.

V životním pojištění i nadále přetrvává pokles počtu uzavřených pojistných smluv. Aktivních smluv ke konci prvního pololetí 2020 zůstává 5 077 tis., tedy o meziročně o 1,3 % méně. V dlouhodobém měřítku ale dochází k pozvolnému zpomalení tohoto poklesu.

I počet a objem nově uzavíraných smluv životního pojištění (tzv. obchodní produkce) v 1. pololetí roku 2020 v meziročním srovnání klesá. Konkrétně bylo uzavřeno o 11,3 % méně běžně placených smluv spolu se snížením příslušného pojistného o 8,9 %. Obchodní produkce 1. pololetí 2020 poté dosahuje 209 tis. smluv celkem a z toho připadá 202 tis. smluv na životní pojištění s běžně placeným pojistným s objemem předepsaného pojistného přes 2,3 mld. Kč.

Souhrnné údaje dle metodiky ČAP 1-6-2020

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění v průběhu 2. čtvrtletí zpomalil a za celé pololetí dosáhl hodnoty 4,6 %, tedy o 2,4 p. b. méně než po prvních třech měsících roku 2020. Jaroslav Urban k tomu doplňuje: „Celkový předpis pojistného v neživotním pojištění meziročně stoupl o 2,1 mld. Kč a dosáhl výše 48,2 mld. Kč.“

Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném dle metodiky ČAP 28.7.2020

Dynamika růstu se ve stínu aktuální složité situace snižovala napříč všemi sledovanými odvětvími neživotního pojištění, ale i tak zůstává kladná. Pouze v souhrnné skupině produktů zahrnující všechna ostatní odvětví mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem dochází již druhé čtvrtletí k meziročnímu poklesu. V tomto segmentu pokrývajícím léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. se dále významně propadlo předepsané pojistné, a to za celé první pololetí 2020 o téměř 11 %. Ve srovnatelném období předchozího roku tato skupina naopak ještě posilovala o více než 4 %.


Mohlo by vás zajímat: Modelová kalkulace škod v pojištění přerušení provozu se zohledněním pandemie


„Hodnota pojistného za tato odvětví nyní dosahuje výše jen 4,9 mld. Kč, přestože o rok dříve se jednalo o 5,5 mld. Kč. Ve vývoji těchto odvětví lze tak již prostřednictvím předběžných výsledků za první pololetí roku 2020 pozorovat hmatatelný dopad pandemie Covid19 na český pojistný trh," dodává Jaroslav Urban.

Srovnání pro hlavní odvětví neživotních pojištění

V dominantním povinném ručení dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 13,7 mld. Kč, když stouplo o 6,9 % (to je o 0,3 p. b. méně než minulé čtvrtletí a o 0,9 p. b. méně než o rok dříve). Toto navyšování je i nadále částečně podpořeno rostoucím počtem pojištěných vozidel (aktuálně o 2,5 %).

Dynamika v havarijním pojištění ochladla výrazněji a předepsané pojistné se navýšilo o 6,7 % (v 1. čtvrtletí 2020 to bylo o 9,8 %) na 11,9 mld. Kč. Počet havarijně pojištěných vozidel zároveň meziročně rostl o 6,3 %.


Mohlo by vás zajímat: Dopady COVID-19 na pojistitele v DACH regionu


Nejvýrazněji nyní zpomalil růst v podnikatelských pojištěních, který se z 8,6 % v 1. čtvrtletí snížil na aktuálních 4,8 % (tedy o 3,8 p. b.) a předepsané pojistné zakončilo na 10,9 mld. Kč. Vývoj v podnikatelských pojištěních je ale ovlivněn i sezónností a může být více rozkolísaný.

Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění meziročně posílilo o 9 % a za 1. pololetí roku 2020 dosáhlo předpisu pojistného téměř 6,8 mld. Kč. I v tomto případě se jedná o mírné ochlazení dynamiky z 1. čtvrtletí, ale ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to zároveň představuje značné posílení v těchto odvětvích.

Meziroční změny předepsaného smluvního pojistného dle metodiky ČAP 28.7.2020

Majetkové škody v první polovině roku 2020

Členské pojišťovny ČAP v první polovině roku 2020 řešily přes 138 tis. pojistných událostí s odpovídající škodou převyšující hodnotu 5 mld. Kč, tedy v podobné výši jako o rok dříve.


Mohlo by vás zajímat: Pandemie moru v minulosti změnily tvář světa


Nejvíce rostly škody z povodní. Jejich počet se meziročně navýšil o 40 % a pojišťovny jich vyřešily téměř 6,8 tis. s odpovídající částkou pojistného plnění dosahující výše 438 mil. Kč, tedy více než dvojnásobku oproti stejnému období loňského roku. Co do počtu ale dominantní zůstávají pojistné události napáchané vichřicemi. Těch již bylo nahlášeno přes 40 tis. a celková škoda lehce přesahuje 1 mld. Kč. Krupobití způsobilo 2,6 tis. pojistných událostí a škodu za 240 mil. Kč.

Nejničivější byly ale požáry. Takových událostí nenastává nejvíce co do počtu, aktuálně jen 2,6 tis. jako v případě výše zmíněného krupobití, ale celkové pojistné plnění se blíží hranici 1,1 mld. Kč. Značně ničivé jsou i vodovodní škody. Těch v prvním pololetí už nastalo téměř 20 tis. a náhrady vyplacené poškozeným klientům pojišťoven přesahují 540 mil. Kč.

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články