ČAP k 1Q 2020: Pojistný trh prozatím roste o 5,6 %. Kde už nastal propad?


			ČAP k 1Q 2020: Pojistný trh prozatím roste o 5,6 %. Kde už nastal propad?

Česká asociace pojišťoven vydala výsledky pojistného trhu za 1. čtvrtletí 2020. Jaký je dopad koronavirové pandemie na všechny segmenty?

„Z údajů členských pojišťoven o hodnotách předepsaného pojistného za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 vyplývá pokles hodnoty předepsaného pojistného v souhrnném odvětví zahrnující v rámci neživotního odvětví všechna ostatní odvětví mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem,“ uvedl Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

V tomto segmentu, do kterého patří léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců aj., došlo již k 31. 3. 2020 k poměrně významnému propadu pojistného o 5,9 %, přestože minulé ročníky jsme sledovali průměrný růst o 6,7 %. Hodnota pojistného za tato odvětví dosahuje za 1. Q 2020 částky 2,696 mld. Kč, přestože o rok dříve se jednalo o 2,865 mld. Kč,“ dodává Petr Jedlička.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


Propad pojistného v ostatních odvětvích neživotního pojištění (mimo pojištění vozidel, majetku, odpovědnosti občanů i firem) ilustruje následující graf:   

Změna pojistného ostatních odvětví neživotního pojištění v 1.Q ve srovnání s 1.Q předchozího roku Zdroj ČAP

Výsledky dalších odvětví

V ostatních odvětvích nedošlo zatím k bezprostřednímu dopadu na pojistný trh, neboť pojistné produkty bývají uzavírány zejména u životního pojištění dlouhodobě, a to i na desítky let. Petr Jedlička upozorňuje: „Reakcí na aktuální situaci by rozhodně nemělo být rušení pojistných smluv, což vede ke ztrátě krytí rizik do budoucna bez možnosti finanční stabilizace pomocí pojištění, jestliže pojistné krytí by v budoucnu chybělo.“

Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném dle metodiky ČAP 1Q 2020 Zdroj ČAP

„Jako celek pojistný trh zatím roste o 5,6 %, když celkové předepsané pojistné dosáhlo úrovně 36,638 mld. Kč. Z toho na životní pojištění připadá 11,721 mld. Kč (s růstem vůči stejnému období roku 2019 o 2,7 %) a na neživotní pojištění 24,917 mld. Kč (s růstem vůči 1. čtvrtletí roku 2019 o 7 %),“ komentuje dále výsledky pojistného trhu prvního čtvrtletí Petr Jedlička.


Mohlo by vás zajímat: Aktuálně o srovnávačích v Německu


V rámci životního pojištění je celkový růst tažený produkty s běžně placeným pojistným (navýšení o 3 %), zatímco u jednorázově placeného pojistného trh dále klesá, konkrétně o 10 %. U neživotního pojištění s výjimkou výše uvedených ostatních odvětví pokračuje růst pojistného v rozsahu 7,2 % (povinné ručení) až 10,4 % (retailové pojištění majetku a odpovědnosti).

Majetkové škody ovlivnila vichřice

Z majetkových škod pojistitelé řešili v prvním čtvrtletí o 16 % více škod zapříčiněných vichřicí, kdy se jednalo o 34 826 pojistných událostí za 907 mil. Kč, přičemž za 1. čtvrtletí roku 2019 vzniklo z vichřice škod významně méně a jednalo se o 30 042 pojistných událostí v souhrnném finančním objemu 747 mil. Kč. Objem škod z vichřice tak meziročně narostl dokonce o 21 %.

Souhrnné údaje vývoje trhu dle metodiky ČAP za 1-3-2020 Zdroj ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články