ČAP: Poslanec Kott se pokouší zavést monopol na odtahy vozidel


			ČAP: Poslanec Kott se pokouší zavést monopol na odtahy vozidel
23.1.2020 Pojistný trh

Pozměňovací návrh k novele zákona o pozemních komunikacích poslance Josefa Kotta za ANO, který projednává sněmovna, zavede monopol na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích. Podle něj si majitel havarovaného vozu na dálnici nebude moci sám zvolit odtahovou službu. O odtahu havarovaného vozu, který tvoří překážku provozu, bude totiž vždy rozhodovat policie, a to bez ohledu na to, zda již majitel havarovaného vozidla odtah zavolal.

Oproti zamýšlenému zrychlení odtahu vozidel například z dálnic, kde v případě havárie vozy často tvoří překážku a omezují tak ostatní účastníky provozu, může navrhovaná úprava dobu odtahu paradoxně prodloužit. „Obávám se, že pan poslanec přesně nerozumí obsahu vlastního návrhu. Ten totiž nepřidává policii nové kompetence, ale naopak stávající omezuje,“ řekl k návrhu výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Řidič vozidla je totiž na místě vždy, a pokud si odtah sám zavolá, může podle současného znění zákona policista jeho rozhodnutí potvrdit a nemusí volat odtah jiný, který by nejspíše stejně nedorazil dříve. Jen v případě, kdy je to nutné, může policista již dnes nařídit odtah například přes partnerské firmy vlastníka dálnice.


Mohlo by vás zajímat: Kauza IŽP: ČNB odmítá tvrzení spolku zastupujícího některé klienty


„Podle aktuálního pozměňovacího návrhu by už policista musel vždy nařídit odtah správci komunikace, bez ohledu na to, zda je odtahové vozidlo přivolané motoristou zdarma v rámci asistence pojišťovny již na cestě, nebo dokonce na místě. Jinou možnost by mu nové znění zákona totiž ani nedávalo,“ poznamenal Matoušek. Problémem je, že Černý Petr nákladů na druhý odtah zůstane samozřejmě v rukou motoristy. „Je otázka proč to pan poslanec tak zvláštně interpretuje. Asi by bylo vhodné zeptat se ho, zda návrh nekonzultoval s některou z odtahových služeb pracujících pro ŘSD,“ dodal Matoušek.

V současné době přitom nemá Ředitelství silnic a dálnic, jako provozovatel dálnic a silnic 1. třídy na všech svých komunikacích zajištěné odtahy prostřednictvím partnerů. Není tedy jasné, jak budou odtahy probíhat právě na nevysoutěžených úsecích. A ani tam, kde již ŘSD partnery má, nelze předpokládat, že by měli dostatečnou kapacitu tak, jako stávající funkční systém provozovaný pojišťovnami plošně po celé ČR.


Mohlo by vás zajímat: Slavia pojišťovna dosáhla v roce 2019 rekordního obratu


Problémem navrhované úpravy je také fakt, že motorista nebude dopředu znát cenu nuceného odtahu. Budou tak nepochybně vznikat problémy s úhradou nákladů. Motorista je logicky nebude chtít hradit, když má předplacen odtah v rámci své asistenční služby. Pojišťovny zase nebudou proplácet náklady za odtahy, které neobjednaly. Motorista navíc nebude schopen ovlivnit to, kam bude jeho havarovaný vůz odtažen a není jasné ani to, kdo ponese odpovědnost za škodu po dobu, kdy vozidlo nebude v dispozici motoristy.

Rovněž Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) považuje tento návrh za snahu o monopolizaci odtahů na dálnicích. „Svým návrhem poslanec Kott prostřednictvím ŘSD zajistí několika málo firmám exkluzivitu u asistenčních zásahů na dálnicích a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů,“ říká Petr Bold, prezident České asociace asistenčních společností a vysvětluje: „Dálnice je frekventovanou pozemní komunikací a nepojízdné auto z ní musí být co nejrychleji odstraněno, ať již se událost stane kdekoliv na dané dálnici. Nelze tak spoléhat na jednu odtahovou firmu a je třeba přivolat nejbližší dostupnou adekvátní techniku a garantovat, že zásah proběhne především co nejrychleji. Právě takové řešení dlouhodobě a spolehlivě poskytuje Nehodové centrum pojišťoven, které navíc zajistí, že je nařízený odtah plně hrazen pojišťovnou. Snahu o monopolizaci odtahů na dálnicích nelze vnímat jinak, než jako přímé hazardování se životy a zdravím motoristů ve prospěch několika málo odtahových firem s omezeným počtem zásahové techniky a personálu.“ 


Mohlo by vás zajímat: ESET: Kybernetickou bezpečnost na školách řeší učitel informatiky


Na prvním místě je bezpečnost a předcházení vzniku sekundárních dopravních nehod v důsledku překážky na silnici, kterou může být nepojízdné vozidlo. Zanedbatelné však nejsou ani ekonomické dopady pozměňovacího návrhu poslance Kotta na motoristy. Ti si běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají předplacenou v pojištění svého vozidla. V případě potřeby jsou jim asistenční služby ve sjednaném rozsahu poskytnuty zdarma. Pokud by vešel v platnost zmíněný pozměňovací návrh, nebylo by možné garantovat, že odtahy realizované odtahovou firmou vybranou ŘSD budou moci být pojišťovnou hrazeny v plném rozsahu. V případě nesrovnalosti v ceně odtahu pak může motoristovi hrozit i zadržení vozidla. 

„Na místě poruchy, nebo nehody je vždy první řidič postiženého vozidla, který si v naprosté většině případů přivolá pomoc asistenční společnosti sám. Existují však situace, kdy je například řidič zraněn a odtah vozidla musí nařídit policista. Pak lze prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven realizovat odtah vozidla tak, aby na místě nehody na dálnici bylo do 30 minut adekvátní odtahové vozidlo a policistou nařízený odtah byl plně hrazen z pojištění vozidla,“ doplňuje závěrem Bold.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články