Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenila dlouholeté členy prezidia


			Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenila dlouholeté členy prezidia

Na volební valné hromadě Asociace českých pojišťovacích makléřů, která se konala 3. 12. 2019, se rozhodli již nekandidovat do prezídia jeho tři dosavadní členové Zdenka Dufková, Ivan Paparega a Ivan Špirakus.    

Zdenka Dufková (OK Group), která sloužila zájmům Asociaceposlední dvě volební období, a Ivan Paparega (I.P.trust), jenž v prezídiu začínal v roce 2007, a od roku 2009 byl 10 let nepřetržitě jeho místopředsedou, zodpovědným za oblast vzdělávání. K nim se připojil i další matador AČPM Ivan Špirakus (INSIA). V prezídiu začínal v roce 2005, hned po sloučení AČPM s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů. Od téhož roku doposud vykonával funkci místopředsedy, s výjimkou volebního období 2013 – 2015, kdy hájil barvy Asociace jako její předseda. V rámci rozdělení pravomocí se Ivan Špirakus dlouhodobě věnoval otázkám legislativy, založil a úspěšně rozvíjel anketu Pojišťovna roku, která se stala nejrespektovanější anketou pojistného trhu, a aktivně se podílel na posilování image pojišťovacího makléře i celé Asociace.


Mohlo by vás zajímat: Prezídium AČPM zvolilo své vedení. Kdo se stal novými místopředsedy?


Jménem všech členů AČPM odstupujícím kolegům poděkovala předsedkyně Jiřina Nepalová. Ivanu Špirakusovi a Ivanu Paparegovi byla za mimořádný přínos rozvoji AČPM udělena čestná plaketa.

„Jsem velmi rád a zároveň je mi také ctí, že jsem mohl být součástí vývoje této silné Asociace, která dnes úspěšně zastupuje české makléře při jednáních se zástupci orgánu dohledu, regulátora nebo i pojišťoven. Těší mě, že se nám podařilo etablovat profesi pojišťovacího makléře jako nezastupitelného partnera největších českých firem a organizací. Díky práci Asociace dnes už většina těchto klientů dobře ví, že makléř stojí na jejich straně a že jim vždy pomůže správně se orientovat v nepřeberném množství nabídek a produktů, které nabízí dnešní globální pojistný trh,“ řekl Ivan Špirakus.

Dnešní role pojišťovacího makléře souvisí také čím dál více s vytvářením pojistných řešení, než s výběrem unifikovaných „krabicových“ produktů.  „Často se vytváří unikátní koncept, který je napasován klientovi přesně na míru, musí se vyjednat různé odchylky od pojistných podmínek, hledají se společnosti, který by vůbec byly schopny a ochotny dané riziko upsat. Práce makléře je o umění negociace, psychologie a o schopnosti porozumět klientovým potřebám. V tomto směru vidím budoucnost makléřské profese velmi pozitivně a Asociaceje její klíčovou součástí,“ popisoval Špirakus.

Asociace má podle bývalého místopředsedy neustále, co na práci: „Existuje spousta makléřů, kteří ještě nejsou členy AČPM, protože se nám je nepodařilo přesvědčit o smysluplnosti členství. Významnou roli bude Asociace také plnit při vzdělávání svých členů v rámci zmíněných zkoušek odborné způsobilosti a nového principu kontinuálního vzdělávání (15 hodin ročně), který nám také přinesla IDD.“ 


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 na Slovensku podle oPoisteni.sk


Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezídia AČPM byla do funkce předsedkyně AČPM znovu zvolena Jiřina Nepalová, která tento post zastávala již ve třech volebních obdobích. Novými místopředsedy se stali Jitka Hradilová, prokuristka firmy Satum Czech, a Jan Štok, MBA, ředitel MAI Insurance Brokers. Dalšími členy prezídia jsou Jiří Bureš (JB Group), Milan Dočkal (Adores – centrum pojištění ), Michal Fremr (Broker Team) a Michal Truxa (Respect). Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi, která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Zdroj: Asociace českých pojišťovacích makléřů

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články