Vladimír Přikryl: AČPM významně ovlivnila vývoj domácího pojistného trhu


			Vladimír Přikryl: AČPM významně ovlivnila vývoj domácího pojistného trhu

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 25 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Jak její roli na pojistném trhu vnímá specialista na pojišťovnickou legislativu Vladimír Přikryl?

V první řadě bych chtěl poděkovat redakci za možnost vyjádřit se u příležitosti tohoto významného výročí pro Asociace českých pojišťovacích makléřů. Každopádně pro mne osobně je pojišťovací makléř něco kvalitativně zcela odlišného od samostatného pojišťovacího zprostředkovatele. I když je obecně vznik pojišťovacích makléřů spojován se vznikem sdružení pojistitelů Lloyd´s of London na konci 17. století a s činností jeho brokerů, lze vznik této činnosti spojovat s počátky komerčního pojištění na přelomu 13. a 14. století v severní Itálii. Podstatou bylo pospojovat majetné osoby ochotné za určitý obnos nést riziko ztráty lodi a jejího nákladu. Tato praxe pak byla přenesena do Anglie, kde první brokeři Lloyd´s byli současně překladateli z italštiny do angličtiny.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovací kapitálový standard: Insurance Europe volá po rovných podmínkách


Dnes, samozřejmě, makléři neobíhají majetné osoby, ale prozkoumávají pojistné trhy, nabídky a kvalitu jednotlivých pojišťoven a zajišťoven, potřeby určitých skupin pojistníků nebo pojišťoven, pro které vyhledávají nejvhodnější pojistné a zajišťovací produkty. Na vyspělých trzích se také podílejí na vzniku nových produktů. Jejich odlišnost od jiných typů pojišťovacích zprostředkovatelů nespočívá pouze v odlišném postavení vůči pojistníkovi, jehož jménem a na jehož účet jednají, ale také ve velmi široké možnosti výměny zkušeností mezi jednotlivými světovými pojistnými trhy prostřednictvím jejich sdružení. Jedním z těchto sdružení je i Asociace českých pojišťovacích makléřů, která letos slaví 25 let od jejího vzniku.

Za tu dobu tato asociace významně ovlivnila vývoj domácího pojistného trhu. Je aktivní nejen v oblasti příprav legislativních návrhů týkajících se pojišťovnictví, ale také v procesu profesionalizace pojišťovacích makléřů a dodržování etických pravidel jejich činnosti. K tomu je třeba zmínit i prezentaci českého pojišťovnictví v zahraničí a další aktivity. O významu Asociace českých pojišťovacích makléřů svědčí také objemy pojistného zprostředkovaného členy asociace v řádu desítek miliard korun ročně. S ohledem na jejich zaměření na převážně firemní klienty tvoří téměř 90 % z celkového objemu obchodů neživotní pojištění. Lze jen spekulovat, zda by vyšší aktivity pojišťovacích makléřů v oblasti životního pojištění nezmírnily některá negativa spojená s prodejem zejména investičního životního pojištění. Přece jen spokojenost klienta, kterého makléř zastupuje, je základní podmínkou úspěšnosti jeho činnosti.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Lébl: Zpomalení ekonomiky nepřišlo, poslechněme Švejka


Pro budoucnost pojišťovacích makléřů bude první výzvou úspěšné absolvování zkoušek podle nové právní úpravy distribuce v pojišťovnictví. Pro ně i asociaci samotnou bude zásadní, jakým způsobem se vyrovnají s digitalizací, novými technologiemi výroby, řízení a prodeje související s přechodem na průmysl 4.0. Pojišťovací makléři by neměli stát stranou tohoto vývoje, ale naopak, aktivně využívat zkušenosti svých zahraničních partnerů a přinášet nové pojišťovací a zajišťovací produkty a způsoby jejich prodeje tak, aby i český klient měl k dispozici pojistné krytí rizik, která uvedený vývoj sebou nutně přináší.

Do dalších let bych chtěl Asociaci českých pojišťovacích makléřů popřát zájem o členství v ní a růst její prestiže jak na domácím, tak i na zahraničním pojistném trhu. Jejím členům pak vlídné právní prostředí, které bude sice přísné z hlediska kvalitativních požadavků, ale také efektivní, zbytečně nezatěžující jejich činnost a podporující konkurenci. A samozřejmě trvalý růst zájmu klientů o jejich služby.

PhDr. Vladimír Přikryl
Specialista na pojišťovnickou legislativu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články