Dominik Štros: AČPM je ochránkyně pověsti a práv makléřského oboru


			Dominik Štros: AČPM je ochránkyně pověsti a práv makléřského oboru

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 25 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Jak její roli na pojistném trhu vnímá generální ředitel Colonnade Insurance Dominik Štros?

Výročí 25 let od založení AČPM mám spojené se vzpomínkami na svá pojišťovácká učednická léta. Během nich jsem se například nemohl zbavit asociace slova “spoluúčast”, zcela nového odborného výrazu v mém slovníku, se slovním spojením “upřímnou soustrast”.

Další vzpomínky, které se mi vybavují, jsou spojeny s řadou diskusí, při kterých jsme my makléři museli donekonečna přesvědčovat pojišťovny a jejich upisovatele, že naším cílem není bojovat o klienta “proti nim”, ale naopak působit v partnerství s nimi.

A poslední živá vzpomínka, kterou bych rád zmínil, je, že jsem po pár měsících od nástupu zašel za svým nadřízeným, abych se ho zeptal, proč vlastně jsou ta pojišťovácká řeč a pojistné podmínky tak strašně komplikované, a že mám takový návrh: „Nebylo by jednodušší, kdyby pojišťovny prostě vystavovaly jednu stránku a na ní bylo napsáno, že je jako pojištěno úplně všechno bez výjimky, co se nepovede, a to do částky X, a za to by pojištěný zaplatil tolik a tolik pojistného?“


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Můj tehdejší šéf se krátce zamyslel, nadzvedl obočí a povídá mi: „To je sice zajímavá úvaha, milý Dominiku, ale co bychom pak dělali my? K čemu by nám byla ta kvanta odborných znalostí napříč všemi obory, kterými klientům pomáháme správně zmapovat jejich rizika, navrhnout nejvhodnější pojistný program, dojednat jej tou „pojišťováckou“ řečí s partnery z pojišťoven, nalézt na trhu nejlepší podmínky a následně pomáhat klientům, ale i pojišťovnám, při férové likvidaci pojistných událostí atd..?”

Konečně mi tak někdo vysvětlil, že to, co dělám, není nějaký podomní prodej kusu papíru, ale mimořádně tvůrčí a pestrá práce, která vyžaduje znalosti, nutí člověka přemýšlet a učit se novým věcem. A jako bonus jsem díky ní potkal a potkávám dodnes nekonečnou řadu hrozně fajn lidí a přátel.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Evropská rada pro systémová rizika varuje Česko!


No a v této atmosféře se mimo jiné též v prostorách tehdejší malé kanceláře Marsh & McLennan, s.r.o., která byla mým prvním zaměstnavatelem, začala scházet malá skupinka vedoucích představitelů prvních makléřských firem, které u nás začaly působit. Je mi ctí, že mohu dnes s 25letým časovým odstupem tehdejším zakladatelům takto na dálku poděkovat za to, že se jim podařilo založit, a jejich pokračovatelům dále vybudovat, profesní organizaci makléřského cechu, který má dnes pevné místo na trhu finančních služeb.

V dalších letech jsem měl navíc to štěstí, že jsem se mohl po krátkou dobu na činnosti AČPM aktivně podílet. Byl jsem účasten řady jednání a příprav jak “osmatřicítky”, tak její budoucí novely. Bohužel si nejsem jist, když si tak dnes pro jistotou hodně nahlas čtu některé paragrafy „Zákona o distribuci…”, jestli se něco nezvrtlo a není to komplikované až příliš. Nicméně čím složitější je svět kolem nás, tím větší a jistější má budoucnost jak makléřský obor, tak i ochránkyně její pověsti a práv, za kterou jsem AČPM vždy považoval a považovat budu i nadále.


Mohlo by vás zajímat: NÚKIB: Kyberbezpečnost v ČR ohrožuje Čína. Útoky budou pokračovat!


Jediné snad, co bych AČPM do dalších let popřál, je úkol nade vše složitý, který se nám za 25 let nepodařilo zvládnout. A sice dokázat klientům vysvětlit nejenom přidanou hodnotu makléře, ale též cenu, kterou tato přidaná hodnota představuje. Pláču, když vidím absurdity v podobě „sekání a vracení“ provizí nebo dokonce výběrových řízení, při kterých klient stanoví, že rozhodující bude výše „vratky části provize“, kterou mu makléř slíbí. Považuji za naprosto nefér, když složitou pojistnou smlouvu např. na komplikovanou montáž nebo „profesku“ či D&O, které ale nejsou na velké pojistné částky nebo limity, dá klient dle svých interních pravidel k posouzení externímu právníkovi, který viděl pojistné právo naposledy ve druháku na fakultě a ten si za takové „pseudo-posouzení“ naúčtuje trojnásobek provize. Nejde náhodou o lichvu a narušení makléřových autorských práv k dílu, kterým pojistka je?

A tak mi závěrem dovolte, abych nejenom vedení AČPM, které tuto práci dělá navíc ve svém volném čase a výkonné ředitelce, paní Zdeňce Indruchové,  bez které by nebylo nic, ale též všem členům AČPM a všem jejich zaměstnancům popřál do dalších „pětadvaceti“ co nejvíce hodných a velkorysých klientů a likvidátorů, slunných dní, štěstí a humoru.

Dominik Štros
generální ředitel Colonnade Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články