Anketa: 25 let existence Asociace českých pojišťovacích makléřů


			Anketa: 25 let existence Asociace českých pojišťovacích makléřů

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 25 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Toto sdružení vzniklo v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které považovaly za klíčové, aby se konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této profese ve sféře českých finančních služeb. Odborný portál oPojištění.cz se zeptal osobností českého pojišťovnictví, jak vnímají roli Asociace českých pojišťovacích makléřů v kontextu jejího působení na trhu.

Jsem velmi rád a zároveň je mi ctí, že jsem mohl být součástí vývoje této silné Asociace, která dnes úspěšně zastupuje české makléře při jednáních se zástupci orgánu dohledu, regulátora nebo i pojišťoven.AAA Ivan Špirakus Těší mě, že se nám podařilo etablovat profesi pojišťovacího makléře jako nezastupitelného partnera největších českých firem a organizací.

Díky práci Asociace dnes už většina těchto klientů dobře ví, že makléř stojí na jejich straně a že jim vždy pomůže správně se orientovat v nepřeberném množství nabídek a produktů, které nabízí dnešní globální pojistný trh.

Dnešní role pojišťovacího makléře souvisí čím dál více s vytvářením pojistných řešení než s výběrem unifikovaných „krabicových“ produktů. Často se vytváří unikátní koncept, který je napasován klientovi přesně na míru, musí se vyjednat různé odchylky od pojistných podmínek, hledají se společnosti, který by vůbec byly schopny a ochotny dané riziko upsat.

Práce makléře je o umění negociace, psychologie a o schopnosti porozumět klientovým potřebám. V tomto směru vidím budoucnost makléřské profese velmi pozitivně a Asociace je její klíčovou součástí.

Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA a místopředseda AČPM


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: AČPM kultivuje trh a vytváří standardy chování vůči spotřebitelům


Česká podnikatelská pojišťovna je pojišťovnou, která se zaměřuje zejména na makléřský obchod. Vzhledem k tomu, že převážná většina obchodů v oblasti neživotního pojištění je doménou pojišťovacích makléřů, je jasné, že naše spolupráce s AČPM je velmi těsná a co musíme říct, velmi příjemná a konstruktivní. Zároveň je třeba říci, že AČPM je velice důležitým rádcem pro koncové klienty a svou aktivitou významně přispívá ke kultivaci celého pojistného trhu.ČPP_Jaroslav Besperát 2

Oceňujeme AČPM jako spoluorganizátora akce  Pojišťovna roku, která je nejstarší hodnotitelskou  anketou českých makléřů. Letos se konal již 19. ročník  této velmi prestižní ankety, která posuzuje výkonost,  kvalitu a rozsah služeb a produktů nabízených  pojišťovnami na našem trhu. ČPP získala tři zlaté ve  čtyřech hlavních kategoriích - Pojištění průmyslu a  podnikatelů, Pojištění občanů a v Autopojištění  obhájila vítězství dokonce popáté v řadě za sebou.

 AČPM působí na českém pojišťovacím trhu již 25 let, tedy jen o rok déle než ČPP. AČPM a hlavně její zakládající členové byli ti, kteří s námi také od počátku spolupracovali, věřili nám a nezanevřeli na nás ani v náročnějších obdobích vývoje společnosti. Díky přízni a konstruktivní spolupráci většiny členů patříme dnes do top desítky největších a nejúspěšnějších pojišťoven na trhu, jsme finančně silnou a stabilní společností s ročním obratem téměř 10 miliard korun. Velmi si vážíme důvěry a podpory, kterou ze strany AČPM vnímáme a všem jejím členům děkujeme.

Jaroslav Besperát, Předseda představenstva, Česká podnikatelská pojišťovna


Mohlo by vás zajímat: Předsedkyně AČPM: Asociace se stala důstojným a uznávaným partnerem


Asociaci českých pojišťovacích makléřů a pojišťovnu Generali spojuje významné jubileum – čtvrtstoletí na českém trhu!Dagmar HLADÍKOVÁ GENERALI 2

Asociace se od doby svého vzniku postupnými kroky stala suverénním sdružením, jehož hlavním cílem je zastupování společných zájmů pojišťovacích makléřů jako nezávislých profesionálních zprostředkovatelů pojištění.

Generali vloni oslavila na trhu 25 let plných úspěchů. Důsledkem naší vynikající spolupráce s odborníky a současně úžasnými lidmi z AČPM je každoroční růst našich společných obchodů.

Přeji asociaci do dalších let spoustu úspěšných aktivit a ať se nám společná práce daří.

Dagmar Hladíková, ředitelka útvaru podpory pojišťovacích makléřů, Generali Pojišťovna


Mohlo by vás zajímat: Seminář AČPM: Problematika odborné způsobilosti podle ZDPZ


Profesionalita, odbornost a vizionářství. Tak na mě působí AČPM i vliv asociace na trh. Asociaci, která ve svých řadách sdružuje odborníky z oboru a přední osobnosti českého pojistného trhu, nejde vnímat  jinak než maximálně pozitivně.Jan Pavlík D.A.S.

Pro klienty, zprostředkovatele i odbornou veřejnost obecně je  nesmírně důležité, aby bylo pojišťovnictví více a více vnímáno  jako obor, kde je naprosto nezbytná profesionalita, odbornost  a řekl bych až řemeslná poctivost.

Za společnost zabývající se právní ochranou přeji mnoho  šťastných cest mezi paragrafy k vysněným cílům a přeji AČPM a jejím členům mnoho úspěchů a naplněných vizí.

Jan Pavlík, Vedoucí oddělení externí obchodní sítě, pojišťovna D.A.S.


Mohlo by vás zajímat: Dominik Štros: AČPM je ochránkyně pověsti a práv makléřského oboru


Roli Asociace českých pojišťovacích makléřů vnímám v dnešní době jako zásadní. Díky AČPM je u široké veřejnosti budováno povědomí o pojišťovnictví. Její zapojení v připomínkování zákonných norem a dohled nad vzděláváním členů, zajišťuje i pozitivnější vnímání práce makléře mezi klienty.Jiří Král Česká pojišťovna

Ti si již nyní uvědomují, že profesionální makléř je schopen jim nabídnout odpovídající a individuální řešení s ohledem na jeho zájmy. V AČPM získáváme také partnera pro koordinaci dopadů legislativních změn, kterých v poslední době přibývá.

V rámci České pojišťovny oceňujeme i spolupráci s mezinárodními makléřskými společnostmi. Taková spolupráce je důležitá pro vzájemnou profesní inspiraci i publicitu. Také pořádání soutěže Pojišťovna roku může být jedním z důležitých faktorů při rozhodování klientů i zpětnou vazbou pojišťovnám. Spolupráce se členy AČPM je velice profesionální a má značný podíl na našich výsledcích. Do dalších let přeji Asociaci českých pojišťovacích makléřů minimálně stejně dobré výsledky jako doposud a spoustu úspěchů v naplňování svých cílů.

Jiří Král, ředitel makléřského obchodu SME, Česká pojišťovna


Mohlo by vás zajímat: 25 let Asociace českých pojišťovacích makléřů. Jak to celé začalo?


AČPM plní svou významnou roli po celou dobu své existence. Je subjektem, který sdružuje významnou část pojišťovacích makléřů v ČR. Jedná jejich jménem v legislativním procesu, dbá na dodržování zásad etického kodexu a tím přispívá k férovému prostředí pojistného trhu.

Poskytuje všem makléřům možnost průběžného odborného vzdělávání, spolupracuje se všemi subjekty pojistného trhu, podílí se na činnosti mezinárodní organizace BIPAR a díky všem těmto aspektům je nezpochybnitelně jedním z nejdůležitějších subjektů a zároveň i hybatelů českého pojistného trhu. S radostí konstatuji, že si stále udržuje výborné renomé.

Přeji asociaci, aby její členové i nadále poskytovali svým klientům co nejkvalitnější odborné služby, a aby AČPM trvale rozvíjela všechny pozitivní aspekty své činnosti, z nichž profituje jak pojistný trh, tak všichni občané a podnikatelé.

Zdeněk Kutina, bývalý výkonný ředitel AČPM


Mohlo by vás zajímat: Jaká je role pojišťovacího makléře na současném trhu?


AČPM jako profesní organizace makléřů od počátku své existence měla za cíl hájit zájmy makléřské obce v souvislosti s rozvojem konkurenčního prostředí na pojistném trhu.Voharčík Zdeněk GrECo Její úloha se projevila  především v  procesu rostoucí regulace   zprostředkovatelské  činnosti v pojišťovnictví.

V tomto dlouhotrvajícím procesu podle mého názoru AČPM obstála a podařilo se jí za podmínek, které zásadně ovlivňovaly legislativní procesy probíhající v rámci Evropské komise, zajistit pro makléře odpovídající prostředí.

Také činnost a prezentace českých makléřů na venek do EU byla  pozitivní. Jako velmi významnou hodnotím prezentaci makléřů  vůči dozorovému orgánu a Ministerstvu financí, kde aktivní spolupráce přinesla pozici připomínkového místa při legislativních změnách.Jsem přesvědčen o tom, že AČPM splnila  a plní cíle, s nimiž ji původní zakladatelé zakládali.

Zdeněk Voharčík, bývalý předseda AČPM


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Spolupráce pojišťoven s Asociací českých pojišťovacích makléřů má svou nezastupitelnou roli v péči, kterou společně poskytujeme klientům.Jan Matousek 2 AČPM považuji za silného sektorového partnera, který naplňuje své poslání jak na poli legislativy, etiky, vzdělávání, tak v oblasti mezinárodních kontaktů.

Díky mezinárodní spolupráci se odborníkům ze zahraničí dostává důležitých informací o českém pojistném trhu a to považuji za velmi přínosné.

V České asociaci pojišťoven spolu s AČPM vynakládáme velké úsilí o kultivaci českého pojišťovacího sektoru a společně čelíme výzvám, před kterými trh stojí a ještě bude stát.

Popřál bych Asociaci českých pojišťovacích makléřů, aby i nadále pěstovala vzájemnou stabilní spolupráci s partnery a aby toto čtvrtstoletí nebylo poslední z úspěšně slavených výročí.

Jan Matoušek, Výkonný ředitel České asociace pojišťoven


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovací kapitálový standard: Insurance Europe volá po rovných podmínkách


AČPM vnímám jako osvědčenou funkční platformu pro potřebnou komunikaci cílů, názorů i potřeb členů tohoto profesního sdružení, ale rovněž dalších subjektů v našem odvětví. Současně je AČPM významným partnerem pro Českou asociaci pojišťoven, která zastřešuje náš sektor. AČPM nastavuje i standardy v oblasti zprostředkování a lze ji tak chápat i jako garanta kvality práce členských   společností.Jiří Žáček  UNIQA 2

 Ze vzájemné spolupráce AČPM a ČAP nelze   nejmenovat tradiční každoroční akci Pojišťovna   roku, která dává nám pojistitelům, ale i makléřům   užitečnou zpětnou vazbu na naši práci a   schopnosti navzájem kooperovat. Přitom cíle   AČPM a ČAP se prolínají. Obě entity chtějí jasný   legislativní rámec pro naše podnikání, abychom se   mohli soustředit na náš primární cíl – zabezpečit   zákazníky všeho druhu proti rizikům a reagovat na   aktuální potřeby a vývoj.

Velmi si vážím korektní profesní komunikace mezi členy AČPM a ČAP. Moc si proto přeju, aby toto ovzduší a vzájemná důvěra vydržely i do budoucna, a společně jsme dále přispívali ke kultivaci odvětví pojišťovnictví a k růstu propojištěnosti v České republice.

Martin Žáček, předseda představenstva a generální ředitel, UNIQA pojišťovna


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Lébl: Zpomalení ekonomiky nepřišlo, poslechněme Švejka


AČPM je důležitá pro dlouhodobé budování a rozvoj profesionálního trhu makléřů na české pojišťovacím trhu. S většinou členů aktivně spolupracujeme a zažíváme společné úspěchy při obsluze našich společných klientů.Pavel Rehak Direct 2019

Asociaci vnímám jako zásadní instituci, která může významně přispět k profesionalitě jejích členů a kultivaci prostředí na dynamicky se vyvíjejícím pojistném trhu obecně.

Makléřský trh prochází změnami. Nové regulatorní standardy, konsolidace trhu v důsledku generační obměny majitelů, zajištění nástupnictví ve firmách s dlouhodobou tradicí a udržení a rozvoj standardů práce makléřů na trhu jsou bezesporu témata, ve kterých může zásadně pomoct.

Přejeme AČPM energii a úspěchy v dalších letech jejího působení.

Pavel Řehák, předseda představenstva, Direct pojišťovna


Mohlo by vás zajímat: Nesystémové zdanění rezerv pojišťoven. Shrnutí před třetím čtením


S členy Asociace spolupracuje Slavia pojišťovna již po mnoho let a těžko si můžeme dnešní pojistný trh představit bez členů Asociace českých pojišťovacích makléřů stejně jako bez asociace jako takové.

V dnešní době bych obzvláště rád vyzvedl dvě oblasti, které si asociace dala již při svém vzniku do vínku – etiku a vzdělávání. Nároky na práci makléře se díky legislativním a regulatorním požadavkům stále zvyšují. Proto právě tyto dvě oblasti stále více nabývají na významu.Karel Waisser 2

V dnešní době je třeba, abychom společně – pojišťovny s makléři – pracovali na zlepšení image celého sektoru. Jen tak se nám podaří klienty, a tím i celou veřejnost přesvědčit, že pojištění je také o kvalitní službě klientovi. Její součástí je odborná rada, pomoc a to nejen při
sjednávání nového pojištění.

Asociace českých pojišťovacích makléřů má v obou těchto oblastech nezanedbatelnou roli. Plnila ji, plní ji a z celého srdce ji přeji, ať se jí to daří i nadále. A přeji jak celé asociaci, tak i jejím členům mnoho dalších úspěšných let na českém pojistném trhu.

Karel Waisser, generální ředitel, Slavia pojišťovna


Mohlo by vás zajímat: Jaký bude hospodářský a měnový vývoj v eurozóně?


Dušan Quis Allianz duben 2019

Chtěl bych v první řadě Asociaci českých pojišťovacích makléřů popřát k významnému výročí vše nejlepší a mnoho dalších úspěšných let.

Všem členům děkuji za spolupráci a těším se na další společné formování, kultivaci a profesionalizaci českého pojistného trhu.

 Dušan Quis,
 předseda představenstva, Allianz pojišťovna 


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: A zase ty daňové odpočty…


Jiří Sýkora, člen představenstva pojišťovny Kooperativa 2

 Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) je jednoznačně   přínosná, jak pro pojišťovny, tak pro makléře, kteří jsou jejími členy.

 Poskytuje jim legislativní podporu a další informace, které jim   usnadňují činnost a slouží pro lepší orientaci na pojistném trhu.

 Také spolupráce mezi pojišťovnami a AČPM probíhá úspěšně,   příkladem může být i podíl na pořádání nejdůležitější soutěže   Pojišťovna roku AČPM, kde jsou oceňováni i nejlepší makléři. 

Jiří Sýkora
člen představenstva pojišťovny Kooperativa

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články