Kauza IŽP: ČNB odmítá tvrzení spolku zastupujícího některé klienty


			Kauza IŽP: ČNB odmítá tvrzení spolku zastupujícího některé klienty
23.1.2020 Pojistný trh

Podle člena spolku Podvedení klienti Jiřího Chvojky Česká národní banka svým postupem při schválení propojení pojišťoven Generali a Česká pojišťovna nebránila spotřebitele se smlouvami investičního životního pojištění. Podle obou pojišťoven, které se nedávno spojily do jedné, jsou všechny uzavřené smlouvy v pořádku. Na Chvojkovo tvrzení rovněž zareagovala Česká národní banka. Podle ní se spolek Podvedení klienti mýlí, ČNB při dohledu nad investičním životním pojištěním postupuje v mezích zákonů.

„ČNB povolila spojení pojistných kmenů obou pojišťoven, přestože jsme ji opakovaně upozorňovali na možnou neplatnost pojistných smluv České pojišťovny i Generali kvůli jejich právním vadám a na očekávané zhoršení postavení klientů při dobytnosti jejich nároků. V portfoliu Generali České pojišťovny jsou neplatné smlouvy," citovala ČTK Jiřího Chvojku, podle kterého průlom v kauze nastal vyhlášením pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze loni v listopadu, kdy soud konstatoval neplatnost pojistné smlouvy Profi Invest České pojišťovny.

„O žádný údajný průlom se nejedná. V oblasti soudních sporů i nadále platí, že soudy v této záležitosti rozhodují individuálně. Pravdu je, že existují i rozsudky, které platnost smluv potvrzují. V několika nedávných rozsudcích pak soud potvrdil, že spotřebitel obdržel kompletní smluvní dokumentaci k pojistné smlouvě a shledal předložené dokumenty za dostatečné a úplné. Několik individuálních rozhodnutí nezakládá plošnou neplatnost smluv, a to ani přesto, že se jednotlivé smlouvy mohou jevit jako identické,“ oponovala tisková mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.


Mohlo by vás zajímat: Při zdravotním postižení je pomoc rodiny rozhodující


Podle Chvojky o rozsudku věděla Generali Česká pojišťovna, zcela jistě i ČNB, přesto s převodem kmene vyslovila souhlas. „Potenciální škoda nebude malá, s ohledem na množství dotčených smluv může jít o miliardy, což se týká nejen klientů, ale i investorů pojišťovny. ČNB podle něj potvrdila, že primárně usměrňuje dohlížené subjekty k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnu. Přiznala tedy, že problém existuje a že ho neřeší," poznamenal Chvojka. Rozhodnutí finančního arbitra a soudů o nesprávně účtovaných poplatcích mohou mít podle spotřebitelských organizací důsledky pro téměř dva miliony pojistných smluv.

„To je lež. Finanční arbitr rozhoduje i v neprospěch klientů. Jen naše pojišťovna má takových rozhodnutí několik. Opět se tak potvrzuje, v rámci kreativní práce s informacemi spolek zveřejňuje vždy jen pečlivě vybranou část informací.  Tím se tak snaží o další vyvolání paniky mezi spotřebiteli, kteří pak jistě „rádi využijí“ služeb advokátů. Nebylo by to poprvé, co kauzy s podobným scénářem mají takový vývoj. Problém s neetickým jednáním některých advokátů, kteří zastupují údajně poškozené klienty, eskaluje i nyní. Tito advokáti mnohdy jednají bez ohledu na zájmy klientů a co více – často i zcela bez jejich vědomí. Z tohoto důvodu jsme podali u České advokátní komory u takto zjištěných hrubých pochybení stížnost na jednání advokátů. Tou se aktuálně zabývá kontrolní oddělení ČAK,“ reagovala Ivana Buriánková.


Mohlo by vás zajímat: Interní postrach českých firem? Zpronevěry majetku se bojí 64 % z nich


Česká národní banka odmítá interpretaci spolku Podvedení klienti

Česká národní banka odmítá tvrzení představitele spolku Podvedení klienti Jiřího Chvojky, že se ČNB obává dopadů kauzy týkající se pojistných smluv investičního životního pojištění Generali Česká pojišťovna na finanční stabilitu, a že se tudíž jedná o změnu postoje ČNB. Jiří Chvojka těmito tvrzeními dezinterpretuje informace, které obdržel od České národní banky v rámci její odpovědi na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V ní spolek Podvedení klienti požadoval informace, zda ČNB v roce 2019 zahájila s Generali Českou pojišťovnou správní řízení v souvislosti s krácením odkupného na pojistných smlouvách investičního životního pojištění a zda byla této pojišťovně uložena sankce. ČNB vydání těchto informací 23. prosince 2019 odmítla na podkladě zákonného ustanovení, které vylučuje poskytnutí informace týkající se stability finančního systému. Toto zdůvodnění však pan Chvojka v pozvánce na tiskovou konferenci interpretoval jako „průlom v dosavadní argumentaci ČNB“. Česká národní banka pana Chvojku informovala, že je jeho výklad mylný.


Mohlo by vás zajímat: Ženy a muži v krajích České republiky. Jaké jsou rozdíly?


ČNB na stabilitu finančního systému neodkazovala v souvislosti se správou pojištění a právními vadami souvisejícími s pojistnými smlouvami investičního životního pojištění, ale z jiného důvodu. Nezveřejňování informací o zahájených správních řízeních a uložených pokutách je činěno v zájmu ochrany před rizikem jejich možné dezinterpretace, protože tato sdělení bez doprovodných informací jsou způsobilá ovlivnit jak současné a budoucí klienty daného dohlíženého subjektu, tak i samotnou konkurenceschopnost na pojistném trhu. Veřejnost, která nedisponuje bližšími znalostmi o fungování pojišťovnictví, včetně jednotlivých pojišťoven, by mohla přiznávat dané informaci vyšší váhu, než jaká se k dané informaci skutečně váže.

Rozhodnutí ČNB neposkytnout požadované informace je proto nezbytné vnímat právě v tomto kontextu, a nikoliv z něho dovozovat jakýsi domnělý průlom v dosavadních vyjádřeních ČNB. Postup ČNB je navíc plně v souladu s požadavkem zákona o pojišťovnictví, a to konkrétně s povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných v rámci výkonu dohledu v oblasti pojišťovnictví. ČNB se v rámci výkonu dohledu oblasti investičního životního pojištění věnuje dlouhodobě a postupuje v mezích a v rozsahu daném zákony. ČNB může veřejnost ujistit, že dle jejích poznatků a za stávající situace je sektor pojišťoven dostatečně stabilní, schopný naplňovat klíčové pojistné funkce a efektivně řídit rizika.

Varování České asociace pojišťoven

„Vyjádření pana Chvojky a spolku Podvedení klienti již dříve operovala s nepřesnými a zavádějícími informacemi. Jejich poslední sdělení považujeme za zcela účelově překroucená stanoviska České národní banky, ze které nikdy nezazněla tvrzení, jak je interpretuje pan Chvojka. Jeho komentáře slouží k vedení kampaně proti pojišťovnám a ke zvýšení mediální atraktivity vlastních sdělení,“ komentuje výkonný ředitel České asociace pojišťoven, Jan Matoušek, a dále dodává: „Stabilitu pojišťoven Česká národní banka potvrzuje ve své zprávě o finanční stabilitě. Sektor je stabilní, dobře kapitálově vybavený a jak jsme již dříve opakovali, nepotřeboval dokonce ani v době finanční krize žádnou pomoc od státu. Výhodou finančního trhu v České republice je fungující, kompetentní a obezřetný dohled ČNB, který si je velmi dobře vědom stavu trhu.“


Mohlo by vás zajímat: UNIQA: Marek Bártek se stal členem představenstva a obchodním ředitelem


Také podle dřívějšího vyjádření České asociace pojišťoven se problematické situace kolem IŽP snaží využít skupina advokátů. Obrací se na klienty pojišťoven a slibuje jim vrácení investovaných financí. Za tímto účelem šíří v médiích poplašné zprávy o neplatnosti stovek tisíc až milionů smluv, a to i přesto, že žádná neplatnost celých balíků smluv neexistuje a nálezy finančního arbitra nelze považovat za precedenty.

ČAP považuje snahy těchto advokátních kanceláří a těch, kteří je zastupují, za vysoce tendenční. Vyvoláváním paniky se pokoušejí vytvořit kauzu a získat co nejvíce klientů. Podobně tomu bylo například u nechvalně známé kauzy kolem poplatků za hypoteční úvěry. „Tyto iniciativy klientům slibovaly vyhrané soudní spory. Výsledkem však byly náklady na právní zastoupení a náhrady soudních řízení u prohraných sporů. I s ohledem na tuto zkušenost bych klientům pojišťoven doporučil, aby byli velmi obezřetní, pokud se na ně s nabídkou zastupování obrátí právní kanceláře. I s ohledem na rozhodnutí soudu mohou být výsledkem prohrané spory a klienti budou muset hradit náklady na právní zastoupení i soudní řízení,“ varoval před časem výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zase přestupný…


Z důvodu osvěty veřejnosti také Česká asociace pojišťoven spustila web sporyozivotko.cz, na kterém vysvětluje funkci investičního životního pojištění, informuje o soudních rozhodnutích ve věci neplatnosti smluv IŽP a publikuje názory odborníků z oblasti financí, pojištění a práva na tuto problematiku.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články