Při zdravotním postižení je pomoc rodiny rozhodující


			Při zdravotním postižení je pomoc rodiny rozhodující
22.1.2020 Spektrum

Kolik lidí se zdravotním postižením využívá pomoc druhé osoby? Kdo nejčastěji tuto pomoc poskytuje a jak často? Je tato pomoc dostatečná? Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Využívání pomoci druhé osoby (%) zdroj ČSÚLidé se zdravotním postižením se denně potýkají s činnostmi, které potřebují k samostatnému životu, ale vzhledem ke zdravotnímu omezení je nejsou schopni sami bez pomoci vykonávat. Alespoň jednu z vybraných běžných činností, mezi něž patří schopnost připravit si jídlo, nakupovat, vykonávat domácí práce, osprchovat/vykoupat se, dopravit se někam, pohybovat se po bytě, pohybovat se venku, využívat veřejné prostory/služby, telefonovat, nakládat s penězi či brát léky, nedokáže bez pomoci vykonávat 22 % (253 tis.) lidí se zdravotním postižením.

Pomoc někoho druhého nejčastěji využívají lidé, jejichž zdravotní postižení zasahuje do více oblastí zároveň, obzvláště pokud se jejich postižení projevuje kromě pohybové také v mentální oblasti. Podle očekávání využívají pomoc více senioři nad 75 let (71 % z nich) než mladší osoby se zdravotním postižením. To má patrně vliv i na to, že pomoc častěji vyhledávají ženy než muži se zdravotním postižením (56 % proti 46 %). Pomoc mohou lidé se zdravotním postižením využívat nejen přímo v domácnosti či při cestách na úřady nebo za kulturou, ale také při vykonávání zaměstnání.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA: Marek Bártek se stal členem představenstva a obchodním ředitelem


Celkově pomoc druhé osoby využívá 52 % osob se zdravotním postižením. Pro 15 % z nich (8 % ze všech osob se zdravotním postižením) není poskytovaná pomoc dostatečná a potřebovaly by pomoci více. Pomoc by uvítalo také 5 % z těch, kteří doposud žádnou pomoc nevyužívali. Ti tvoří 2 % z celkového počtu osob se zdravotním postižením. Celkem tak chybí (jakákoli nebo dodatečná) pomoc 117 tis. lidí, tedy desetině osob se zdravotním postižením.

Kdo pomoc poskytuje (%) zdroj ČSÚTéměř 600 tis. osob se zdravotním postižením využívá pomoc druhé osoby, ať už v domácnosti, nebo mimo ni. V drtivé většině (96 %) se jedná o pomoc příbuzných. Pětině lidí se zdravotním postižením, kteří využívají něčí pomoc, dochází pomáhat jejich známí nebo přátelé či sousedé.

Dalších 14 % využívá pomoc od formálních poskytovatelů, jako jsou pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče nebo osobní asistence. Jen k 1 % lidí se zdravotním postižením chodí pomáhat dobrovolníci, zpravidla zprostředkovaní nějakou institucí.

Dobrovolnictví je v oblasti péče o lidi se zdravotním postižením rozšířenější v zařízeních sociální či zdravotní péče než u jednotlivců v domácnostech. Pochopitelně se v pomoci může střídat více různých osob či poskytovatelů.

Příbuzní, kteří pomáhají lidem se zdravotním postižením, s nimi ve více než polovině případů (56 %) také bydlí ve společné domácnosti. V takovém případě se pak nejčastěji jedná o pomoc několikrát během dne (46 %). Skoro ve čtvrtině případů ovšem poskytuje takovýto příbuzný téměř neustálou pomoc nebo dohled. Známí, přátelé či sousedé pomáhali nejčastěji dvě hodiny týdně, například pouze s nákupy. Profesionální asistenti, podobně jako příbuzní nežijící ve stejné domácnosti, docházejí často pomáhat pět hodin, méně často pak deset hodin v týdnu.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Markéta Pištorová
oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Český statistický úřad

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články