Vichřice Sabine a bilance pojišťoven. Škody se vyšplhaly na tři čtvrtě miliardy


			Vichřice Sabine a bilance pojišťoven. Škody se vyšplhaly na tři čtvrtě miliardy
17.3.2020 Škody

Celkovou pojištěnou škodu, kterou napáchala v pondělí 10. 2. 2020 na území České republiky vichřice Sabine, vyčíslily pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven po měsíci k 12. 3. 2020 na téměř 750 mil. Kč.  

Ve statistice následků větrných bouří řešených tuzemskými pojišťovnami se tak vichřice Sabine umístila na 4. místě a předběhla v objemu škod loňský orkán Eberhard o necelých 50 milionů Kč. Nejničivější podobnou událostí novodobé české historie zůstává orkán Kyril z ledna 2007, za který pojistitelé vyplatili přes 2,2 mld. Kč, když vyřešili téměř 77 tisíc pojistných událostí.

Srovnání – následky nejničivějších orkánů Zdroj ČAPZdroj:ČAP


Mohlo by vás zajímat: Vliv rychlosti šíření koronaviru na celkový počet nemocných


Bilance po Sabine – měsíc poté

  • 30% nárust počtu pojistných událostí (výše škody narostla o 26 %) oproti prvotním odhadům
  • 27 tisíc pojistných událostí celkem
  • Celková pojištěná škoda 750 milionů Kč
  • Průměrná škoda 27 500 Kč

Počet pojistných událostí i samotná výše škody oproti prvotním odhadům narostla přibližně o 30 %. Celkově tak pojišťovny vyřeší až 27 tis. případů a svým klientům nahradí ztráty dosahující téměř 750 mil. Kč. Největší škody bouře napáchala na nemovitostech běžných občanů (18 tis. událostí za 320 mil. Kč) a majetku podnikatelů a firem (5 tis. událostí za 340 mil. Kč). 

Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven, říká: „Naprostá většina z nahlášených škod, přes 20 tisíc případů, připadá na pojištění nemovitostí občanů a jejich vybavení a zbývajících 7 tisíc pojistných událostí pak zahrnuje především pojištění vozidel a majetku podnikatelů,“ a dodává: „Pracovníci pojišťoven už vyřešili celé dvě třetiny (65 %) všech pojistných událostí, u občanů a domácností již dokonce tři čtvrtiny (74 %) případů. I u zpravidla výrazně složitějších škod způsobeným podnikatelským subjektům je uzavřena již jedna třetina (33 %) pojistných událostí.“


Mohlo by vás zajímat: Trendy v odhalování a prevenci pojišťovacích podvodů


Výše zaplacených škod

„Celkově pojišťovny svým klientům již vyplatily téměř jednu třetinu (32 %) celkové očekávané škody způsobené bouří Sabine. Domácnosti již obdržely jednu polovinu (50 %) nárokované částky, podnikatelé prozatím přibližně 14 %. Zde je potřeba přihlédnout i k větším časovým nárokům, které jsou spojené s finálním vyčíslením skutečných následků složitějších případů většího rozsahu, a to především v oblasti průmyslových rizik,“ vysvětluje dále Jaroslav Urban.

Celková průměrná škoda dosahuje 27,5 tis. Kč, což je srovnatelné s obvyklými následky předchozích větrných smrští včetně těch nejničivějších, kdy se průměrná vyplacená náhrada také pohybovala kolem 30 tis. Kč na jednu událost. Průměrná škoda se velmi liší u domácností a podnikatelů. Zatímco u běžných občanů se oproti prvotnímu odhadu mírně snížila z cca 20 tis. Kč na 17,5 tis. Kč, tak u podnikatelů naopak nepatrně narostla z cca 64 tis. Kč na 66 tis. Kč.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články