IE: Zlepšení pravidel EU je nezbytné pro podporu cílů Unie kapitálových trhů


			IE: Zlepšení pravidel EU je nezbytné pro podporu cílů Unie kapitálových trhů

Federace Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi na konzultaci Evropské komise k finální zprávě příslušného fóra k Unii kapitálových trhů.

IE vítá stanovisko fóra na vysoké úrovni, že k podpoře investic zejména do malých a středních podniků jsou nezbytná vylepšení Solventnosti II (SII). I když pojistitelé silně podporují SII, tak tento soubor opatření vytváří v současné době zbytečné překážky v oblasti poskytování dlouhodobých investic a produktů.


Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla konkurentem pojistitelů? Signály mluví jasně!


Revize SII, která nyní probíhá, dává podle IE příležitost provést cílené vylepšení regulace, které by pojistitelům pomohlo nadále sehrávat klíčovou roli v podpoře investičních potřeb Evropy v souladu s cíli Unie kapitálových trhů. Konkrétně se jedná o:

  • vylepšení rizikové přirážky a koeficientu volatility, která jsou potřebná pro další zvýšení investiční kapacity pojistitelů. Jak bylo zdůrazněno fórem na vysoké úrovni, riziková přirážka snižuje dostupný kapitál v pojišťovnictví o 189 mld. EUR. Vylepšení koeficientu volatility jsou nutná, aby byla lépe zmírňována umělá volatilita a bylo zohledněno, že výnosy pojistitelů se mohou dostat a dostávají se nad bezrizikovou úrokovou míru,  
  • kritéria pro nové dlouhodobé investice do soukromého kapitálu (equity) by měla být přezkoumána a měly by být odstraněny zbytečné překážky působící proti těmto investicím. Je totiž účelné zvýšit podíl těchto alokací v rámci investičního portfolia,
  • dynamický mechanismus koeficientu volatility by měl být zahrnut do standardního vzorce, aby se srovnaly poplatky za cizí kapitál se skutečnými riziky, jimž pojistitelé čelí, pokud dlouhodobě drží korporátní obligace a půjčky.

Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 2Q 2020?


IE přivítala ze strany fóra na vysoké úrovni i potvrzení nedostatků, pokud jde o stávající režim zveřejňování informací týkajících se pojistných produktů s investiční složkou. V této souvislosti IE upozorňuje, že jakákoli legislativní reforma ohledně zveřejňování musí být adekvátně otestována a musí být podložena fakty, aby byl zajištěn větší přínos pro retailové investory. Na druhé straně uspěchané provizorní změny v oblasti poskytovaných informací – jako je nyní uvažovaný mini-přezkum sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – by mohly zmást spotřebitele a podkopat jejich důvěru ve finanční služby.


Mohlo by vás zajímat: Budou pojišťovny v USA krýt covid-19 během natáčení filmů?


Z prohlášení IE je účelné ještě zmínit, že IE vyjádřila souhlas také s tím, že se fórum na vysoké úrovni zaměřilo rovněž na penze. Členské státy by měly podpořit zapojení osob do doplňkových zaměstnaneckých a osobních penzijních systémů. Nicméně podle IE by jakákoli akce, kterou v této oblasti podnikne EU, neměla narušit dobře fungující systémy. IE považuje například za vhodnější národní akci než akci na úrovni EU v takových oblastech, jako je automatické zahrnutí do penzijního systému nebo reporting.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články