Prohlášení GFIA ke COVID-19: Stabilita pojišťovnictví musí být zachována


			Prohlášení GFIA ke COVID-19: Stabilita pojišťovnictví musí být zachována

Globální federace asociací pojišťoven (GFIA) vydala prohlášení týkající se na současné koronavirové krize. V některých zemích je pojišťovnictví totiž pod tlakem, aby hradilo škody způsobené pandemií (např. u pojištění přerušení provozu), i když toto riziko není zahrnuto v existujících pojistných smlouvách, nebo roste administrativní zátěž, jelikož některé orgány dohledu požadují další údaje a informace. Z tohoto důvodu se musela GFIA jako globální reprezentant pojišťovnictví ozvat. Stanovisko GFIA podporuje také Insurance Europe.

Prohlášení GFIA začíná tezí, že globální pojišťovnictví je zásadní stabilizační silou napříč světem. Pojistitelé vždy přispívali a nadále budou přispívat k přípravě řešení reagujících na největší problémy, jimž čelí jednotlivci, podnikatelé a vlády, zvláště pokud jde o velké katastrofy a společenské otřesy.

V době, kdy svět zápasí s pandemií COVID-19, zůstávají pojistitelé koncentrováni na dodržení slibů vůči klientům. Pojistitelé podle GFIA implementovali pohotovostní či nouzové plány pro pandemii, aby ochránili své zaměstnance a omezili přerušení poskytování služeb. Někteří pojistitelé také zavedli nová pružná platební řešení a přijali jiná opatření k adaptaci na měnící se potřeby pojistníků a širší společnosti, v níž působí. Mnohé společnosti, ať už individuálně nebo kolektivně prostřednictvím oborových asociací, podnikají rovněž dobrovolné kroky, aby přispěly i jiným způsobem k zastavení této zdravotní krize a k přípravě plné obnovy, která bude následovat. Tyto kroky budou zahrnovat i aktivní zapojení do přípravy jak krátkodobých, tak dlouhodobých legislativních řešení, obsahujících reakci na pandemická rizika.


Mohlo by vás zajímat: Výzva jedenácti: Lékaři Univerzity Karlovy volají po odblokování společnosti!


V prohlášení se dále uvádí, že GFIA plně chápe postup států a mezinárodních organizací, které plní danou reakcí na krizi své povinnosti, a to jak v oblasti ochrany zdraví občanů, tak podpory podnikatelů, kteří jsou motorem jejich ekonomik. GFIA oceňuje, že centrální banky, vlády a mezinárodní organizace předložily návrhy cílící na flexibilitu ohledně některých regulatorních požadavků a požadavků na sběr dat. GFIA žádá vlády napříč světem, aby při realizaci mimořádných opatření reagujících na pandemii zvážily následující body.

Životně důležitá je pokračující stabilita pojišťovnictví. Bez ní nebudou pojistitelé schopni nadále reagovat na krizi nebo dodržovat své závazky vůči klientům plynoucí z existujících pojistných smluv. Pojišťovnictví je odhodláno napomoci vládám uspokojovat finanční potřeby občanů a podnikatelů. Nicméně pokud pojištění pro případ pandemie a jiné příčiny škody nebyly zahrnuty do existujících pojistných smluv, nebo nebyly zohledněny v platbách pojistného, tak požadování od pojistitelů, aby kryli retroaktivně tyto škody, by mohlo vážně ohrozit stabilitu globálního pojišťovnictví. Takové události, jako jsou požáry, dopravní nehody a přírodní katastrofy, kryté pojištěním, nastávají stále, a to i v době pandemie. Zároveň pojistitelé řídí svoji finanční sílu, aby uspokojili sliby a garance učiněné klientům, ať už se vztahují či nevztahují k pandemii.

Prostě retroaktivní změna podmínek pojistných smluv by nebyla vhodným způsobem reakce na rozsáhlé finanční dopady pandemie COVID-19. Ve skutečnosti by takové akce mohly ohrozit celkovou finanční stabilitu pojišťovnictví a významně podkopat schopnost pojistitelů hradit jiné typy škod. Naopak by to mohlo zhoršit negativní dopady, které ekonomika nyní pociťuje;


Mohlo by vás zajímat: Historicky osvědčený vestavěný stabilizátor pojišťovnictví ve vážném ohrožení


Některé vlády zjistily, že je nezbytné omezit volný pohyb osob a nařídily uzavření podniků nebo snížení jejich produkce za účelem zpomalit rozšiřování COVID-19. Pojistitelé plně podporují opatření k ochraně zaměstnanců, rodin a veřejnosti a činí vše potřebné, co mohou, aby implementovali nejlepší postupy pro bezpečnost svých zaměstnanců. Od některých odborníků se vyžaduje, aby udržovali pojišťovny v provozu, a to včetně IT specialistů a zaměstnanců zpracovávajících data, likvidátorů pojistných událostí, poskytovatelů zdravotních služeb, opravářů vozidel a specialistů na obnovu majetku.

Stejně jako u jiných katastrofických událostí, jako jsou povodně či zemětřesení, je nesmírně důležité, aby pojistitelé byli schopni reagovat na potřeby klientů i během pandemie COVID-19, obzvláště pokud jejich zdraví a bezpečnost je vystavena riziku. Pokračování podnikatelské činnosti pojistitelů je značně závislé na různorodé síti pojišťovacích expertů a významných dodavatelů. GFIA proto žádá vlády, aby vyhověly žádostem z jejich národních trhů týkajících se výjimek nebo jiných opatření, která mohou být přijata, aby pojišťovny mohly zachovat svoji činnost a mohly pokračovat v poskytování pojistné ochrany a penzijních spořících produktů, jež žádají jejich klienti.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Srovnávače čím dál více pod drobnohledem


Regulátoři a orgány dohledu napříč světem se pochopitelně zajímají o solventnost a plány pokračování činnosti pojistitelů a některé orgány dohledu požádaly o další údaje a informace od pojistitelů. Tato rozhodnutí jsou sice v pravomoci orgánů dohledu v daných jurisdikcích, nicméně koordinace mezi vládními úřady a umožnění určité flexibility s ohledem na existující administrativní zátěž by bylo velmi žádoucí, aby se pojišťovací průmysl mohl časově i zdrojově koncentrovat na služby pojistníkům a čelit pandemii.

Pojistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé přemístili svoji činnost do domácího prostředí, aby byli nadále schopni poskytovat služby svým klientům. Tento přesun představuje řadu administrativních výzev, pokud jde o uspokojování potřeb klientů, a to včetně regulatorních požadavků v některých zemích na zasílání dokumentů prostřednictvím e-mailu nebo na doručení osobním předáním. Vlády a regulátoři by měli proto zmírnit požadavky na listinnou komunikaci nebo na osobní komunikaci a podporovat digitální dodání dokumentů k pojištění. Během pandemie by mělo jít o výsledek, o to, aby klient obdržel dokumenty a nikoli o prostředek, kterým dokumenty obdrží.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články