EIOPA: Srovnávače čím dál více pod drobnohledem


			EIOPA: Srovnávače čím dál více pod drobnohledem

Význam srovnávačů pojištění na internetu stoupá v celé Evropě. Má to pozitivní dopad na konzumenty služby pojištění, jak píše EIOPA se své zprávě.

Pozitiva leží například v širší informovanosti veřejnosti o pojistných produktech, rychlé možnosti porovnání nabídek a příznivě působící konkurenci jednotlivých hráčů na trhu. Na druhou stranu ale představují neadekvátně provozované webové stránky také rizika, zejména je-li cenový aspekt přeceňován nebo jsou-li deficity v přiměřeném pokrytí trhu.

Srovnávače nadále posilují napříč Evropou, stojí napsáno v Consumer Trends Report 2019 od evropského dozoru EIOPA. Přitom existují podstatné rozdíly ve způsobu právních konstrukcí a jejich funkcí. Vedle poskytovatelů orientovaných na zisk jsou i jinak zaměřené srovnávače. A také poskytovatelů je celé spektrum sahající od zprostředkovatelů až po ochránce spotřebitelských zájmů. Podle EIOPA mají vliv zejména neživotní srovnávače. V některých evropských zemích se srovnávače „rozpínají“, čímž je myšleno jejich novější angažmá v rizikovém životním pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Téměř půl milionu řidičů v bodovém systému. 40 tisíc je vybodovaných


Pozitivní efekty

Z pohledu postupující digitalizace se očekává, že pozice srovnávačů na webu poroste. „Reálně představují on-line srovnávače první vlnu inovací v pojišťovnickém sektoru,“ říkají zástupci Eiopy. Dynamický rozvoj může mít pozitivní efekty na spotřebitele a na obchodní modely. Konzumenti se jednoduše dostanou k velkému množství informací při hledání vhodného produktu. „Budou-li webové srovnávače přiměřeně regulovány, dozorovány a provozovány, poskytnou klientům větší výběr a rychlé porovnání,“ uznává jejich význam EIOPA. Dále mohou snížit informační asymetrii a podpořit příznivou konkurenci v odvětví.

Ceny versus krytí

Zvyšující se role srovnávačů pro zákazníky přináší ale současně i rizika, která musí být pod kontrolou dozoru. Všeobecně lze podle EIOPA sledovat jak u srovnávačů zaměřených na zisk, tak i u jinak orientovaných srovnávačů, přemrštěný důraz na cenu, zatímco vlastnosti pojistného produktu, včetně pojistných podmínek, výluk atp. jsou až druhořadé. Také existuje riziko, že on-line srovnávače neposkytují aktuální a úplné informace. To má za důsledek, že konzument získá o pojištění nebo službě falešné představy.


Mohlo by vás zajímat: Životní pojištění aktuálně neslouží jako alternativa financování postaktivity


U srovnávačů orientovaných na generování zisku vidí dozorový orgán ještě další riziko: nejsou-li stránky řádně provozovány, mohou hrát roli pro pozici konkrétního pojištění i další faktory než jen vhodnost krytí, vlastnosti produktu a příznivá cena. Podle EIOPA prověřovali takové webové stránky ochránci zájmů spotřebitelů a narazili na „podstatné nedostatky“. Nepokrývaly například dostatečně daný tržní segment, neposkytovaly adekvátní informace, anebo dokonce nesouhlasily údaje na webu s údaji uvedenými v pojistce.

Sledujeme vás

„Na pozadí těchto zjištění je třeba upozornit, že dozorový orgán EIOPA bude takové nefér stránky sledovat a kontrolovat víc a víc,“ sdělili její zástupci. A v souvislosti s normou IDD začaly i mnohé národní dozory pozorněji monitorovat oblast srovnávačů na webu, a také podnikat kroky, zjistí-li nekorektní porovnávání.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články