Insurance Europe k 2018: Hrubé předepsané pojistné se v Evropě zvýšilo o 6,2 %


			Insurance Europe k 2018: Hrubé předepsané pojistné se v Evropě zvýšilo o 6,2 %

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila nové vydání statistické publikace „European Insurance in Figures“ (Evropské pojišťovnictví v číslech), která obsahuje finální výsledky za rok 2018.

Statistika IE je podrobná a poskytuje nejen celkový přehled, ale i údaje o vývoji životního pojištění, soukromého zdravotního pojištění, majetkového a odpovědnostního pojištění. Nechybí ani výsledky v oblasti investic a struktury trhu (distribuční kanály a počty pojišťoven a jejich zaměstnanců).

Pro hlubší analytické využití této statistiky je třeba se seznámit s použitou metodikou a s její vypovídací schopností, která odvisí od toho, zda všechny členské asociace dodaly kompletní údaje či některé údaje z různých důvodů nedodaly. Jelikož tento článek má charakter signální informace, tak dále jsou prezentovány jen některé údaje o předepsaném pojistném. Zájemci o tuto problematiku si mohou publikaci European Insurance in Figures stáhnout ZDE


Mohlo by vás zajímat: Návrhy ESA k PRIIPs: Cesta od špatného k horšímu


V roce 2018 se celkové hrubé předepsané pojistné zvýšilo v Evropě o 6,2 % na 1 311 mld. EUR, přičemž růst byl silný ve všech segmentech: životní pojištění (+ 6,7 %), soukromé zdravotní pojištění (+ 4,8 %) a majetkové a odpovědnostní pojištění [resp. neživotní pojištění bez soukromého zdravotního pojištění] (+ 5,7 %). Za posledních šest let až do roku 2018 rostlo celkové pojistné v Evropě průměrným ročním tempem ve výši 3,8 %.

K robustnímu růstu v roce 2018 přispěly pozitivní výsledky dosažené na většině evropských trhů. Tři největší evropské trhy – britský, francouzský a německý – dohromady vyprodukovaly 58,2 % z celkového hrubého předepsaného pojistného v Evropě. Oproti roku 2017 se jejich podíl zvýšil o 1,1 %. Nejvyšší přírůstek byl zaznamenán ve Velké Británii (+ 15,9 %); ve Francii činil 3,7 % a v Německu 2,2 %.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Přikryl: Změna zdanění rezerv byla diskutována od přijetí SII!


Také trhy nordických států (tj. zemí ležících na severu Evropy) a zemí střední a východní Evropy také přispěly k celkovému silnému výsledku v roce 2018. V případě nordických zemí představoval přírůstek hrubého předepsaného pojistného 5,2 % a u zemí střední a východní Evropy 3 %. Za pozitivní zprávu lze označit fakt, že v Itálii, která je čtvrtým největším pojistným trhem v Evropě, byl po dvou letech poklesu pojistného docílen růst ve výši 3,2 %. Pouze u dvou evropských pojistných trhů byl vykázán v roce 2018 pokles hrubého předepsaného pojistného, a to v Polsku (-0,8 %) a Lichtenštejnsku (- 14,5 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články