SRN: Řádění živlů vyvolalo v roce 2019 pojištěné škody ve výši 3,2 mld. EUR


			SRN: Řádění živlů vyvolalo v roce 2019 pojištěné škody ve výši 3,2 mld. EUR
24.2.2020 Zahraničí, Škody

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil bilanci škod, které způsobila v roce 2019 přírodní rizika. Celkově patří loňský rok k mírně podprůměrným. Nicméně Německo zasáhly v roce 2019 některé silné vichřice, velká vedra a lokální povodně a záplavy, takže je prý oprávněné hovořit o přetrvávajícím extrémním počasí.

V roce 2019 zapříčinily vichřice, krupobití a silný déšť pojištěné škody na budovách, provozovnách podnikatelů, v domácnostech, v průmyslových podnicích a na motorových vozidlech ve výši 3,2 mld. EUR. Tato předběžná bilance škod zveřejněná GDV je zhruba na úrovni roku 2018, ale pod dlouhodobým ročním průměrem, který činí 3,7 mld. EUR.

Ve srovnání s rokem 2018 se však téměř zdvojnásobila vyplacená pojistná plnění z titulu škod způsobených na motorových vozidlech vichřicemi, krupobitím, blesky a záplavami. Tato plnění jsou odhadována na 1 mld. EUR. Jen nepříznivé počasí a krupobití o svatodušních svátcích v roce 2019 zatížilo účetnictví pojistitelů v důsledku škod na motorových vozidlech částkou okolo 350 mil. EUR. Za celý rok 2019 byly tyto škody předběžně o cca 5 % vyšší než dlouhodobý roční průměr ve výši 950 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Rok 2020 ve stínu Brexitu a negativních rozhodnutí vlády


V rámci pojištění majetku (kromě motorových vozidel) činily škody způsobené vichřicemi, krupobitím a jinými přírodními riziky, jako je např. silný déšť, zhruba 2,2 mld. EUR. Byly tak nižší než dlouhodobý roční průměr těchto škod, který představuje 2,7 mld. EUR. Stojí ovšem za zmínku, že jen březnové vichřice Dragi a Eberhard způsobily škody za téměř 500 mil. EUR. Podle GDV nesmí podprůměrná bilance škod v roce 2019 v majetkovém pojištění (vyjma motorových vozidel) zastínit ten fakt, že silné lijáky opětně vyvolaly na mnoha místech v Německu vysoké škody.

GDV v závěru svého tiskového prohlášení zdůrazňuje, že v Německu je přes 90 % vlastníků domů pojištěno pro případ vichřice a krupobití, ale jen 43 % pro případ takových pojistných nebezpečí jako jsou silný/přívalový déšť a povodně/záplavy. Proto se příslušným majitelům domů a nájemníkům doporučuje, aby si stávající pojistnou ochranu rozšířili o potřebná pojistná nebezpečí.

Zdroj: Celostátní svaz německého pojišťovnictví

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články