V Německu rostou investice do infrastruktury


			V Německu rostou investice do infrastruktury
14.11.2019 Zahraničí

Němečtí pojistitelé zvýšili v roce 2018 investice do infrastruktury téměř o jednu třetinu na 32 mld. EUR. Podle Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) hodlají svoji angažovanost dále rozšiřovat. Chtějí být partnerem při změnách v oblasti energií a při modernizaci silnic a mostů. Objem investic vzrostl o cca 30 % na 32 mld. EUR. Od roku 2014 narostl objem těchto investic více než pětinásobně, neboť tehdy činil 5,6 mld. EUR.

Pojišťovací podniky usilují o to, aby se díky silnějšímu zaměření na infrastrukturu staly nezávislejšími na kapitálovém trhu a na nízkých úrocích. Investice do energetického sektoru, telekomunikací, plynárenství, zásobování vodou a budování silnic přinášejí plánovatelné a kontinuální výnosy. Tyto projekty vyhovují též podnikatelskému modelu životních pojistitelů, a to vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru. Jejich podíl na celkových investicích pojistitelů se pohybuje kolem 2,2 % (v roce 2017 to bylo 1,5 %) a má dále růst. 


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Říjnové ozvěny


Většímu zapojení pojistitelů zatím podle GDV brání malý počet projektů. Na německý trh připadá necelá jedna pětina infrastrukturních investic. Aby jich bylo více, tlačí německé pojišťovnictví na rozšíření veřejných infrastrukturních projektů při zapojení soukromých investorů. Podle GDV mají takové projekty ve srovnání s čistě veřejnými projekty často prokazatelně lepší výsledky, co se týče kvality, dodržování termínů a nákladové efektivnosti.

GDV také doporučuje, aby spolková vláda podpořila obce při plánování, koordinaci a implementaci stavebních projektů. Ty se totiž často nespustí z toho důvodu, že na stavebních úřadech chybí odborníci.


Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: InsurTech v Česku přehledně...


Německé pojišťovnictví doufá rovněž v podporu z Bruselu. Evropská komise chce v každém případě mobilizovat více soukromého kapitálu pro zelené investice, aby byly splněny klimatické cíle. GDV by však považoval za smysluplné, kdyby se nově nasměrovala činnost podpůrných institucí, jako je například Evropská investiční banka. Tato banka by mohla v případě velmi riskantního financování převzít část rizika, a tím v rozhodující míře přispět ke zlepšení bonity.

GDV zastává mimo jiné i stanovisko, že při přeshraničních transakcích by měli být investoři lépe chráněni před změnami zákonů se zpětnou účinností. Prostě ochrana věřitelů v EU by měla být značně zlepšena, a to s ohledem na potřebu funkční unie kapitálových trhů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články