Co přináší nové Incoterms 2020?


			Co přináší nové Incoterms 2020?
5.11.2019 Spektrum

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) vydala v září 2019 nové Incoterms 2020. Zatím platí Incoterms 2010, ale od 1. ledna 2020 nabude účinnost nová verze obchodních podmínek, které se týkají nadále i pojištění.

Zkratka Incoterms je odvozena od anglického názvu „International Commercial Terms“ (Mezinárodní obchodní podmínky). Poprvé byly vydány v roce 1936 a od té doby byly osmkrát novelizovány.

Podstatu Incoterms pregnantně vystihl Květoslav Růžička. Zdůraznil, že „nejsou žádnou mezinárodní smlouvou a neplatí ani jako mezinárodní obchodní zvyklosti. Jsou závazné až na základě ujednání stran a stávají se součástí kupní smlouvy a jako takové zavazují obě smluvní strany, tzn. prodávajícího i kupujícího.[1] V podstatě se dá konstatovat, že jejich účelem je stanovení souboru pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: První výsledky odborných zkoušek podle ZDPZ


Doložky obsažené v Incoterms 2010, které stanoví povinnost k uzavření pojistné smlouvy prodávajícímu, jsou dvě:

  • CIP (Carriage and Insurance Paid to – Přeprava a pojištění placeny do);
  • CIF (Cost, Insurance and Freight – Náklady, pojištění a přepravné).

Podle ICC by měly být Incoterms 2020 více dostupné (mj. i díky mobilní aplikaci) a snadněji použivatelné. Obsahují detailnější vysvětlující poznámky s vylepšenou grafikou s cílem prezentovat odpovědnost dovozců a vývozců u každé doložky, resp. pravidla Incoterms. Je v nich zahrnut i podrobnější návod jak vybrat nejvhodnější doložku pro danou transakci, nebo též výklad o vzájemném působení mezi kupní smlouvou a doplňkovými smlouvami.

Pokud jde o pojištění, ICC pouze uvádí, že v Incoterms 2020 se vyrovnávají různé úrovně pojistného krytí v doložce CIF a doložce CIP.

ICC oznámila, že již nabízí školení ke zvládnutí nových pravidel a zahájila prodej Incoterms 2020 v elektronické podobě na: https://2go.iccwbo.org/. Verze Incoterms 2020 má být dostupná v 29 jazycích. Semináře k Incoterms 2020 nabízí také Národní výbor ICC v ČR.


[1] KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K.; ZUNT, V. Úvod do práva mezinárodního obchodu.  Plzeň : vyd. Aleš Čeněk, s.r.o. 2003, s. 35 a 36.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články