Jak řešit dopady sucha v německém zemědělství? Daněmi, nebo pojištěním?


			Jak řešit dopady sucha v německém zemědělství? Daněmi, nebo pojištěním?
10.10.2019 Škody

Sucho znamená pro německé zemědělce nadále výzvu. Po suchém létě 2018 bude i letos úroda podprůměrná. Hospodářská situace mnohých zemědělských podniků je z tohoto důvodu obtížná. Proto v Německu vyvstává otázka, zda by řešením všech problémů mohlo být indexované pojištění.

Prezident Svazu německých zemědělců Joachim Rukwied uvedl, že dopady klimatických změn pociťují všichni, pro zemědělce je to však čím dál více intenzivnější problém a výzva. Sucho podle něj výrazně ovlivnilo výnosy hlavní důležité komodity – řepky olejné – a zmínil, že tento rok je složitý i z hlediska úrody ovoce a zeleniny. Připustil, že zemědělství má jedinečnou pozici v boji proti klimatické změně. Na jedné straně je jí přímo zasaženo a na druhé straně je ve své podstatě i součástí řešení. Němečtí zemědělci chtějí zvýšit produktivitu, zlepšit obhospodařování půdy, vázat v půdě více uhlíku a rozšiřovat obnovitelné energie. K tomu prý ale zemědělci potřebují všestrannou podporu, a to od spotřebitelů, vědců a především od vlád v Evropě.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Němečtí zemědělci už dostávají krátkodobou pomoc, aby se vyrovnali s dopady počasí. Zatím bylo vyplaceno 228,1 mil. EUR a k dispozici je ještě 340 mil. EUR (polovinu vydá spolkový stát a polovina jednotlivé spolkové země). Zástupce Svazu německých zemědělců k tomu uvedl, že tyto disponibilní finanční prostředky se ovšem nevyčerpají. Problémem je náročný a komplexní postup pro podávání žádostí. Indexované pojištění není samo o sobě špatné. Výhodou je relativně snadná „obsluha“ tohoto pojištění a jeho správné zacílení. Nicméně svaz žádá přípravu přesných a praxi blízkých pojistných řešení pro případ sucha.

Indexované pojištění podle zajišťovny Munich Re umožňuje zemědělcům se pojistit pro případ agrárních rizik, i když nepředloží žádná individuální data. Na trzích, kde tradiční pojištění úrody není proveditelné, je právě pojištění vázané na index výnosů nebo na index počasí může pro zemědělce určitou alternativou. Zemědělci totiž znají podle Munich Re zpravidla rizika, s nimiž se mohou setkat, a vědí, jaká provést opatření k zajištění ekonomického úspěchu. Mezi ně patří vedle řízení rizik i ochrana či zajištění před riziky formou individuálního pojištění úrody pro případ více pojistných nebezpečí (rizik), nebo právě indexované pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Negativní vývoj německé ekonomiky není dobrým znamením


Zmírnění dopadů sucha na zemědělce se v Německu hledá na více frontách. Jednou z možností je snížení daňové sazby pro živelní riziko – „sucho“. Vychází se z té logiky, že sucho by mělo mít sníženou sazbu daně z pojištění jako jiná živelní pojistná nebezpečí, a to ve výši 0,03 % z pojistné částky a nikoli 19 % z pojistného jako nyní. Snížení daně z pojištění by vedlo ke snížení nákladového zatížení zemědělců a mohlo by se stát podnětem k zavedení pojištění pro případ sucha.

Toto je ve zkratce přístup Spolkového ministerstva zemědělství, které vede intenzivní jednání o této věci se Spolkovým ministerstvem financí. Německý ministr financí již signalizoval, že by nestál v cestě snížení příslušné daně. Předpokládá se, že toto řešení by umožnilo zemědělcům převzít odpovědnost a sjednat si pojištění za dostupné pojistné. Odpovědnost by měla podle Spolkového ministerstva zemědělství též znamenat patřičnou reakci zemědělců na klimatické změny, a to například cílenou tvorbou humusu, maximální redukcí nevhodného obdělávání půdy a výběrem plodin, jež jsou co nejvíce odolné vůči suchu.

K pojištění zemědělských rizik se vyjádřil i německý vzájemný pojistitel Vereinigte Hagel, který je na německém pojistném trhu vedoucím speciálním pojistitelem provozujícím pojištění v oblasti rostlinné produkce pro případ pojistných nebezpečí plynoucích z výkyvů počasí. Podle tohoto pojistitele škody způsobené krupobitím, vichřicí nebo silným deštěm se vztahují na konkrétní škodní událost, která nastala v konkrétním čase. Pokud jde o sucho, tak je zapříčiněno tzv. pozvolnou škodou, která vzniká v delším časovém období a jejíž celkový rozsah je možno ponejvíce ocenit teprve krátce před sklizní


Mohlo by vás zajímat: Ani Brexit, ani celní válka. Výrobcům automobilů vadí limity pro redukci CO2


Proto je ve všech příslušných pojištěních zabudován index, pomocí něhož je možno rozhodnout, zda vůbec sucho nastalo (pokles výnosu může mít totiž i jiné příčiny). Spíše nevhodné jsou varianty, u nichž se použije výhradně dosažení určité hodnoty indexu (například spadlé celkové dešťové srážky).  Je-li je index definován pouze jako množství dešťových srážek v rámci určitého časového období, může to vést k tomu, že zemědělec má škodu, na níž „zůstane sedět“, protože u jednotlivé události vyvolané deštěm nedosáhne hodnoty indexu. Nebo může nastat situace, že dostane odškodnění, ačkoli na jeho poli nemá žádnou škodu. Podle Vereinigte Hagel lze tuto variantu označit spíše jako sázku na počasí, než jako skutečné zajištění zemědělce. Proto Vereinigte Hagel bere v úvahu disponibilní vlhkost půdy – kritická hodnota musí být jen jedenkrát v průběhu období růstu nenaplněna – a také skutečné výnosy v příslušném regionu. Tyto dva parametry pokládá za rozhodující pro provozování pojištění pro případ sucha.

Vereinigte Hagel zastává názor, že státní pomoc zemědělcům v případě škod způsobených suchem není dlouhodobé řešení, stejně jako státní pomoc po katastrofách. Řešení je třeba hledat v pojištění, které může být podpořeno na národní anebo EU úrovni dotacemi na pojistné. Je pozitivní, že některé spolkové země již vypracovaly odpovídající návrhy týkající se této složité, ale aktuální problematiky.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články